Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN VẬT LÝ 7

Được đăng lên bởi Anh Hùng Vô Lệ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 10 : NGUỒN ÂM
I. MỤC TIÊU:
 Kiến thức:
+ Nêu được đặc điểm chung của các nguồn âm.
+ Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp trong thực tế đời sống
 Kĩ năng:
Quan sát kiểm chứng để rút ra đặc điểm của nguồn âm là dao động.
 Thái độ: Yêu thích môn học.
B/ CHUẨN BỊ : đối với mỗi nhóm
 Các nhóm: Mỗi nhóm chuẩn bị
 Mỗi nhóm một cốc thủy tinh, một muỗng nhỏ, dây cao su, âm thoa, búa cao su.
 Cả lớp:
 Hai bảng phụ ghi câu: 10.1 và 10.2.
C/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn định : 1’
2.KT Bài cũ: Không
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH
NỘI DUNG
Hoạt động 1 : ( 3’ )
Tổ chức, giới thiệu kiến thức cơ
Chương 2 : ÂM HỌC
bản của chương, đặt vấn đề vào
chương
- Đọc tài liệu, nêu vấn
- Yêu cầu học sinh mở SGK (trang đề cần nghiên cứu .
27), cùng nhau trao đổi xem trong
chương nghiên cứu vấn đề gì?
- Chỉnh sửa, khẳng định lại vấn đề
cần nghiên cứu trong chương
Hoạt động 2 : ( 5’ )
Tổ chức tình huống học tập cho
bài 10: “Nguồn âm”
NGUỒN ÂM
- Yêu cầu cả lớp im lặng và lắng
nghe:
- Học sinh dự đoán – trả
+ Nếu dùng thước gõ lên mặt bảng lời
thì điều gì sẽ xảy ra?
- Học sinh lắng nghe,
+ Giáo viên tiến hành gõ thước lên quan sát trả lời.
mặt bảng
- Khẳng định và mở rộng hàng ngày

còn rất nhiều âm thanh khác.
- Vậy âm thanh (gọi tắt là âm) được
tạo ra như thế nào?
Hoạt động 3 : ( 7’ )
Nhận biết nguồn âm.
- Yêu cầu học sinh giữ im lặng và
- Im lặng, lắng nghe, trả
lắng nghe
lời theo những yêu cầu
của giáo viên .
- Yêu cầu học sinh nêu những âm
thanh đó được phát ra từ đâu?
- Nguồn âm là gì?
- Nghiên cứu tài liệu trả
lời
- Yêu cầu học sinh trả lời C2
- Những học sinh khác
- Nhận xét, khẳng định
lắng nghe và nhận xét
câu trả lời của bạn
Hoạt động 4 : ( 13’ )
Tìm hiểu đặc điểm chung của
nguồn âm.
+ Yêu cầu học sinh đọc tài liệu, - Lên nhận dụng cụ thí
quan sát hình 10.1, chuẩn bị dụng nghiệm
cụ thí nghiệm.
- Tiến hành thí nghiệm,
- Chỉnh sửa các bước tiến hành thí quan sát, lắng nghe.
nghiệm và cho tiến hành thí - Mô tả kết quả thí
nghiệm
nghiệm
- Yêu cầu học sinh mô tả điều nhìn
- Nêu dụng cụ thí
và nghe được
nghiệm
+ Tiếp tục yêu cầu học sinh xem
- Lên nhận dụng cụ thí
hình 10.2, chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm
nghiệm, cho tiến hành thí nghiệm. - Tiến hành thí nghiệm.
- Yêu cầu học sinh trả lời câu C4
- Qua thí nghiệm trả lời
câu C4
- Học sinh khác lắng
nghe và nhận xét.
- Như thế nào được gọi là dao - Nghiên cứu tài liệu trả
động ?
lời
- Nêu các dụng cụ thí
+ Yêu cầu học sinh xem hình 10.3, nghiệm
nêu cách tiến hành thí nghiệm
- Nhận...
GIÁO ÁN VẬT LÝ 7
BÀI 10 : NGUỒN ÂM
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
+ Nêu được đặc điểm chung của các nguồn âm.
+ Nhận biết được một số nguồn âm thường gặp trong thực tế đời sống
Kĩ năng:
Quan sát kiểm chứng để rút ra đặc điểm của nguồn âm là dao động.
Thái độ: Yêu thích môn học.
B/ CHUẨN BỊ : đối với mỗi nhóm
Các nhóm: Mỗi nhóm chuẩn bị
Mỗi nhóm một cốc thủy tinh, một muỗng nhỏ, dây cao su, âm thoa, búa cao su.
Cả lớp:
Hai bảng phụ ghi câu: 10.1 và 10.2.
C/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.Ổn định : 1’
2.KT Bài cũ: Không
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG
Hoạt động 1 : ( 3’ )
Tổ chức, giới thiệu kiến thức
bản của chương, đặt vấn đề vào
chương
- Yêu cầu học sinh mở SGK (trang
27), cùng nhau trao đổi xem trong
chương nghiên cứu vấn đề gì?
- Chỉnh sửa, khẳng định lại vấn đề
cần nghiên cứu trong chương
- Đọc tài liệu, nêu vấn
đề cần nghiên cứu .
Chương 2 : ÂM HỌC
Hoạt động 2 : ( 5’ )
Tổ chức tình huống học tập cho
bài 10: “Nguồn âm”
- Yêu cầu cả lớp im lặng lắng
nghe:
+ Nếu dùng thước lên mặt bảng
thì điều gì sẽ xảy ra?
+ Giáo viên tiến hành thước lên
mặt bảng
- Khẳng định và mở rộng hàng ngày
- Học sinh dự đoán – trả
lời
- Học sinh lắng nghe,
quan sát trả lời.
NGUỒN ÂM
GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 - Trang 2
GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 - Người đăng: Anh Hùng Vô Lệ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIÁO ÁN VẬT LÝ 7 9 10 188