Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục đạo đức học sinh cá biệt

Được đăng lên bởi Van Song Nguyen
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 17029 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Đề tài:

Giáo dục đạo đức học sinh cá biệt và giảm nguy cơ bỏ học của học sinh

Trang1

Sáng kiến kinh nghiệm:

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH CÁ BIỆT VÀ
GIẢM NGUY CƠ BỎ HỌC CỦA HỌC SINH THCS.
Người viết : LÊ VĂN NIỆM
Trường THCS Quang Trung
Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài :
1. Về mặt lý luận
Một trong những tư tưởng đổi mới GD& ĐT hiện nay là tăng cường giáo dục
đạo đức cho học sinh, đặc biệt là học sinh cá biệt và giảm nguy cơ bỏ học của học
sinh được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ
Giáo dục và Đào tạo. Luật giáo dục đã xác định: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông
là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các
kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa,
xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân… ( Điều 23-Luật giáo dục).
2. Về mặt thực tiễn
Gần đây, trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình đã lên tiếng khá
nhiều về hiện tượng học sinh cá biệt (HSCB), học sinh (HS) bỏ học tụ tập băng
nhóm, gây gổ đánh nhau, có vụ dẫn đến tử vong. Vấn đề này đã trở thành một mối
quan ngại của dư luận, nhất là đối với gia đình và nhà trường.
Lê Văn Niệm - Trường THCS Quang Trung, Huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu

Đề tài:

Giáo dục đạo đức học sinh cá biệt và giảm nguy cơ bỏ học của học sinh

Trang2

Giáo dục là một khoa học và là một nghệ thuật. Trong đó việc giáo dục, quản lý
HSCB và ngăn chặn nguy cơ bỏ học của HS là một vấn đề khá nan giải, phức tạp và
hết sức nhạy cảm. Công việc này đã và đang trở thành một thách thức lớn không chỉ
riêng ngành giáo dục.
Hội nhập kinh tế ngoài mặt tích cực nó còn làm phát sinh những vấn đề mà
chúng ta cần quan tâm: Bản sắc văn hóa dân tộc bị đe dọa, hội nhập kinh tế quốc tế
đưa vào nước ta những sản phẩm đồi trụy, phản nhân văn, reo rắc lối sống tự do tư
sản, làm xói mòn những giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hiện nay
một số bộ phận thanh thiếu niên có dấu hiệu sa sút nghiêm trọng về đạo đức, nhu
cầu cá nhân phát triển lệch lạc, kém ý thức trong quan hệ cộng đồng, thiếu niềm tin
trong cuộc sống, ý chí kém phát triển, không có tính tự chủ dễ bị lôi cuốn vào những
việc xấu.
Trong nhà trường phổ thông nói chung và trường THCS nói riêng, số học sinh
vi phạm đạo đức có chiều hướng gia tăng, tình trạng học sinh kết thành băng nhóm
bạo hành trong trường học đáng được báo động. Một số CBQL, giáo viên chưa thật
sự là tấm gương sáng cho học sinh, chỉ lo chú trọng đến v...
Đề tài: Giáo dục đạo đức học sinh cá biệt và giảm nguy cơ bỏ học của học sinh Trang1
Sáng kiến kinh nghiệm:
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH CÁ BIỆT VÀ
GIẢM NGUY CƠ BỎ HỌC CỦA HỌC SINH THCS.
Người viết : LÊ VĂN NIỆM
Trường THCS Quang Trung
Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài :
1. Về mặt lý luận
Một trong những tưởng đổi mới GD& ĐT hiện nay tăng cường giáo dục
đạo đức cho học sinh, đặc biệt học sinh biệt giảm nguy bỏ học của học
sinh được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ
Giáo dục và Đào tạo. Luật giáo dục đã xác định: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông
là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các
kỹ năng bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam hội Chủ nghĩa,
xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân… ( Điều 23-Luật giáo dục).
2. Về mặt thực tiễn
Gần đây, trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình đã lên tiếng khá
nhiều về hiện tượng học sinh biệt (HSCB), học sinh (HS) bỏ học tụ tập băng
nhóm, gây gổ đánh nhau, vụ dẫn đến t vong. Vấn đề này đã trở thành một mối
quan ngại của dư luận, nhất là đối với gia đình và nhà trường.
Lê Văn Niệm - Trường THCS Quang Trung, Huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Giáo dục đạo đức học sinh cá biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục đạo đức học sinh cá biệt - Người đăng: Van Song Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Giáo dục đạo đức học sinh cá biệt 9 10 450