Ktl-icon-tai-lieu

giáo dục giá trị sống

Được đăng lên bởi nguyenthiminhanh-k56
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG
I. KHÁI NIỆM “GIÁ TRỊ SỐNG”
-

Một thứ gì đó có giá trị khi nó được xem là cần thiết, là tốt, được mong đợi
và có ảnh hưởng chi phối đến tình cảm, thái độ, hành vi của một cá nhân
Giá trị sống là những nguyên tắc hướng dẫn, giúp ta chọn đường đi đúng

Giá trị sống được hình thành trong quá trình phát triển của mỗi cá nhân, nhưng
giai đoạn vị thành niên (10 - 18 tuổi) là giai đoạn có ý nghĩa nhất
II. CÁC GIÁ TRỊ SỐNG NỀN TẢNG

-

Hòa bình: Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh mà còn là
cảm thấy bình yên trong lòng, bình tĩnh và thư thái của trí óc
Tôn trọng: trước hết là sự tự trọng – là biết giá trị của mình, sau đó là lắng
nghe người khác, là biết người khác có giá trị như tôi
Hợp tác: là khi mọi người biết làm việc chung với nhau, cùng hướng về
một mục tiêu chung. Hợp tác phải được sự chỉ đạo của nguyên tắc về sự tôn
trọng lẫn nhau, quan tâm và sẻ chia với nhau
Trách nhiệm là tạo sự tin cậy và tín nhiệm với mọi người xung quang, góp
phần mình vào công việc chung, thực hiện nhiệm vụ bởi lòng trung thực.
Trung thực là nói sự thật, không có mâu thuẫn hoặc thiếu nhất quán trong
suy nghĩ, lời nói và hành động.
Giản dị là sống một cách tự nhiên, không giả tạo, là chấp nhận hiện tại và
không làm mọi thứ trở lên phức tạp; là biết trân tọng những điều nhỏ bé,
bình thường trong cuộc sống
Khiêm tốn là nhận biết khả năng, ưu thế của mình nhưng không khoác lác,
khoe khoang; là biết lắng nghe và chấp nhân quan điểm của người khác
Khoan dung là tôn trọng qua sự hiểu biết lẫn nhau; là cởi mở và nhận ra vẻ
đẹp của sự khác biệt và sự đa dạng trong khi vẫn biết dàn xếp mầm mống

-

gây chia rẽ, bất hòa. Khoan dung đối với những điều không thuận lợi trong
cuộc sống là biết cho qua đi, trở nên nhẹ nhàng, thanh thản và tiếp tục tiến
lên.
Đoàn kết là sự hòa thuận, hợp tác ở trong và ở giữa các cá nhân trong một
nhóm, một tập thể.
Yêu thương là biết nhận ra giá trị của bản thân mình và giá trị của người
khác, muốn làm điều tốt cho họ, biết lắng nghe và chia sẻ, quan tâm và
thông hiểu
Tự do: quyền lợi được cân bằng với trách nhiệm, sự lựa chọn được cân
bằng với lương tâm.
Hạnh phúc là trạng thái bình an của tâm hồn khiến con người không có
những thay đổi đột ngột hay bạo lực; tâm hồn tràn ngập niềm vui, hy vọng
và ước mong điều tốt lành cho mọi người

III. PHƯƠNG CÁCH GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG
Giá trị sống là ………. sống các giá trị!

Giáo dục giá trị sống cần theo tiến trình sau:
1.
-

Xây dựng Bầu không khí dựa trên nền tảng các giá trị
Bầu không...
GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG
GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG
I. KHÁI NIỆM “GIÁ TRỊ SỐNG”
- Một thứ đó có giá trị khiđược xem cần thiết, tốt, được mong đợi
và có ảnh hưởng chi phối đến tình cảm, thái độ, hành vi của một cá nhân
- Giá trị sống là những nguyên tắc hướng dẫn, giúp ta chọn đường đi đúng
Giá trị sống được hình thành trong quá trình phát triển của mỗi nhân, nhưng
giai đoạn vị thành niên (10 - 18 tuổi) là giai đoạn có ý nghĩa nhất
II. CÁC GIÁ TRỊ SỐNG NỀN TẢNG
- Hòa bình: Hòa bình không chỉ sự vắng bóng của chiến tranh mà còn
cảm thấy bình yên trong lòng, bình tĩnh và thư thái của trí óc
- Tôn trọng: trước hết là sự tự trọng – là biết giá trị của mình, sau đó lắng
nghe người khác, là biết người khác có giá trị như tôi
- Hợp tác: khi mọi người biết làm việc chung với nhau, cùng hướng về
một mục tiêu chung. Hợp tác phải được sự chỉ đạo của nguyên tắc về sự tôn
trọng lẫn nhau, quan tâm và sẻ chia với nhau
- Trách nhiệm là tạo sự tin cậy tín nhiệm với mọi người xung quang, góp
phần mình vào công việc chung, thực hiện nhiệm vụ bởi lòng trung thực.
- Trung thực là nói sự thật, không mâu thuẫn hoặc thiếu nhất quán trong
suy nghĩ, lời nói và hành động.
- Giản dị sống một ch tự nhiên, không giả tạo, chấp nhận hiện tại và
không làm mọi thứ trở lên phức tạp; biết trân tọng những điều nhỏ bé,
bình thường trong cuộc sống
- Khiêm tốn nhận biết khả năng, ưu thế của mình nhưng không khoác lác,
khoe khoang; là biết lắng nghe và chấp nhân quan điểm của người khác
- Khoan dung là tôn trọng qua sự hiểu biết lẫn nhau; là cởi mở và nhận ra vẻ
đẹp của sự khác biệt và sự đa dạng trong khi vẫn biết dàn xếp mầm mống
giáo dục giá trị sống - Trang 2
giáo dục giá trị sống - Người đăng: nguyenthiminhanh-k56
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
giáo dục giá trị sống 9 10 775