Ktl-icon-tai-lieu

Giáo dục tính tích cực chủ động cho học sinh

Được đăng lên bởi Thanh Thư
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 1806 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG 1.
MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu
Giáo dục tính tích cực, chủ động và phát triển năng lực độc lập giải quyết vấn
đề cho học sinh là vấn đề cần được quan tâm trong mọi thời đại. Công nghệ
thông tin ngày càng có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực, trong đó có giáo
dục. Nó đã, đang và sẽ có tác động trực tiếp đến nội dung, phương tiện và
phương pháp dạy học. Vì vậy, mỗi nhà trường THPT cần trang bị cho học
sinh kỹ năng không ngừng tự bổ sung kiến thức và đổi mới tri thức, phát triển
kỹ năng tích cực học tập của học sinh, biết tự mình thu thập tri thức và vận
dụng tri thức một cách sáng tạo. Nhằm đáp ứng nhu cầu trên, hiện nay, các
chương trình giáo dục toán phổ thông thường tạo điều kiện cho tất cả học sinh
để: Xây dựng kiến thức toán thông qua giải quyết vấn đề; Giải quyết vấn đề
nảy sinh từ toán học và những hoàn cảnh khác; Áp dụng và mô phỏng nhiều
phương pháp thích hợp để giải quyết vấn đề; Theo dõi và phản ánh quá trình
giải quyết vấn đề.
Theo PISA (chương trình đánh giá Học sinh Quốc tế - Programme for
International Student Assessment) thì học sinh lớp 10 đang ở lứa tuổi mười
lăm, lứa tuổi vừa hoàn thành phổ cập chính thức bậc trung học cơ sở, cũng là
giai đoạn chuyển tiếp có ý nghĩa quyết định, ở đó năng lực toán của học sinh
sẽ có ảnh hưởng lớn đến thành công của các em trong những năm học tiếp
theo và nghề nghiệp sau này. Do đó, để hình thành các năng lực về toán cho
học sinh là điều rất quan trọng.
Trong chương trình Đại số lớp 10, có rất nhiều khái niệm, định lý… khá trừu
tượng và vẫn còn nhiều giáo viên dạy theo lối truyền thụ, thiếu mô hình trực
quan động nên học sinh thường gặp khó khăn trong việc nắm khái niệm cũng
như nhầm lẫn các khái niệm. Khi đó, sẽ xảy ra trình trạng học sinh phải học
thuộc định nghĩa, định lý và vận dụng máy móc vào giải bài tập mà không
hiểu được bản chất của các khái niệm cơ bản. Chúng tôi cho rằng, các phần
mềm động có thể giúp ích cho việc học toán, nghĩa là: thông qua các biểu diễn
1

trực quan động được thiết kế trên phần mềm The Geometer’s Skepchpad
(GSP), giáo viên có thể sử dụng có hiệu quả cao trong nhiều khâu của quá
trình dạy toán như: Phát hiện vấn đề, khảo sát, giải quyết vấn đề, củng cố,
kiểm tra và đánh giá, thông qua đó học sinh có thể phát hiện và giải quyết vấn
đề một cách dễ dàng, nhanh chóng.
1.1. Nhu cầu nghiên cứu
Giải quyết vấn đề là mục tiêu chính của việc học toán. Với học sinh, đó là kỹ năng
cơ bản cho công việc ở tương lai. Khác với một số nước trên thế giới, các hoạt
động tìm kiếm và sử dụng ...
1
CHƯƠNG 1.
MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu
Giáo dục tính tích cực, chủ động và phát triểnng lực độc lập giải quyết vấn
đề cho học sinh là vn đề cần được quan tâm trong mọi thời đại. Công ngh
thông tin ngày càng có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực, trong đó giáo
dục. đã, đang s tác động trực tiếp đến nội dung, phương tiện và
phương pháp dạy học. Vì vy, mỗi n trường THPT cần trang bị cho học
sinh k năng không ngừng tự bổ sung kiến thức đổi mới tri thức, phát triển
kng tích cực học tập của học sinh, biết tự mình thu thập tri thức và vận
dụng tri thức một cách sáng tạo. Nhằm đáp ứng nhu cầu trên, hiện nay, các
chương trình giáo dục toán phổ thông thường tạo điều kiện cho tất cả học sinh
để: y dng kiến thức toán thông qua giải quyết vấn đề; Giải quyết vấn đề
ny sinh từ toán học và những hoàn cảnh khác; Áp dụng và phỏng nhiều
phương pháp thích hợp để giải quyết vấn đề; Theo dõi phản ánh qtrình
giải quyết vấn đề.
Theo PISA (chương trình đánh giá Hc sinh Quốc tế - Programme for
International Student Assessment) thì hc sinh lớp 10 đang lứa tuổi mười
m, lứa tuổi vừa hoàn thành ph cập chính thức bậc trung học cơ sở, cũng là
giai đoạn chuyển tiếp ý nghĩa quyết định, đó năng lực toán của học sinh
s nh hưởng lớn đến thành công của các em trong những năm học tiếp
theo ngh nghiệp sau y. Do đó, đhình thành các năng lực về toán cho
học sinh là điều rất quan trọng.
Trong chương trình Đại số lớp 10, rất nhiều khái niệm, định lý… khá trừu
tượng và vẫn còn nhiều giáo viên dy theo lối truyền thụ, thiếu hình trực
quan động nên học sinh thường gặp khó khăn trong việc nắm khái niệm ng
như nhầm lẫn các khái niệm. Khi đó, sẽ xảy ra trình trạng học sinh phải học
thuộc định nghĩa, định và vn dụng máy móc vào giải bài tập mà không
hiểu đưc bản chất của các khái niệm cơ bản. Chúng tôi cho rằng, các phần
mềm động có thể giúp ích cho việc học toán, nghĩa là: thông qua c biểu diễn
Giáo dục tính tích cực chủ động cho học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo dục tính tích cực chủ động cho học sinh - Người đăng: Thanh Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Giáo dục tính tích cực chủ động cho học sinh 9 10 465