Ktl-icon-tai-lieu

giáo trinh casio fx 500 ms

Được đăng lên bởi lop12a8891yenlac2
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN I
Bồi dưỡng, phát triển trí tuệ và năng lực hoạt động sáng tạo của học sinh là nhiệm vụ trọng
tâm của mỗi nhà trường. Sử dụng MTĐT BT để giải toán cũng là một hoạt động phát triển
trí tuệ và năng lực sáng tạo của học sinh rất hiệu quả. Xuất phát từ những kỹ năng đơn giản
về sử dụng MTĐT BT để tính toán thông thường như tính giá trị của biểu thức số, tìm
nghiệm của phương trình bậc 2 – 3, khai phương, hay tìm tỉ số lượng giác của một góc...
học sinh còn được rèn luyện lên một mức độ cao hơn đó là rèn tư duy thuật toán- một
thao tác tư duy cực kỳ cần thiết cho lập trình viên máy tính PC sau này - thông qua các bài
toán về tìm số, bài toán về phân tích một số ra thừa số nguyên tố, tìm ƯCLN hay bài toán
phân tích đa thức thành nhân tử...
Hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học-kỹ thuật (KHKT) nhất là các
ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), trong đó MTĐT BT là một thành quả
của những tiến bộ đó. MTĐT BT đã được sử dụng rộng rãi trong các nhà trường với tư
cách là một công cụ hỗ trợ việc giảng dạy, học tập hay cả việc đổi mới phương pháp dạy
học theo hướng hiện đại như hiện nay một cách có hiệu quả. Đặc biệt, với nhiều tính năng
mạnh như của các máy CASIO Fx-500MS, CASIO Fx-570MS... trở lên thì học sinh còn
được rèn luyện và phát triển dần tư duy thuật toán một cách hiệu quả.
Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý giáo dục cũng như các tổ chức kinh
tế tài trợ thiết bị giáo dục (nhất là các công ty cung cấp thiết bị điện tử và máy văn phòng)
rất chú trọng việc tổ chức các cuộc thi giải toán trên MTĐT BT. Từ năm 2001, BGD& ĐT
bắt đầu tổ chức cuộc thi “Giải toán trên MTĐT BT”- cho HS THCS - đến cấp khu vực;
báo Toán tuổi thơ2 tổ chức thi giải toán bằng MTĐT BT qua thư - cho HS THCS- do tập
đoàn CASIO tài trợ, báo Toán học & Tuổi trẻ tổ chức cuộc thi tương tự - cho cả HS
THCS và THPT- do tập đoàn SHARP tài trợ, nhằm góp phần phát huy trí lực của học sinh
và tận dụng những tính năng ưu việt của MTĐT BT để hỗ trợ học tốt các môn học khác
nữa như Lý, Hoá, Sinh, Địa ...
Thực tế, qua 3 năm phụ trách bồi dưỡng HSG giải toán trên MTĐT BT, tôi nhận
thấy các em học sinh thực sự say mê tìm tòi, khám phá những công dụng của chiếc MTĐT
BT đơn giản nhưng vô cùng hữu ích này và vận dụng tốt trong quá trình học tập của mình.
Từ những lý do trên, tôi mạnh dạn triển khai chuyên đề
“CASIO FX500MS VỚI VIỆC GIẢI TOÁN”

rộng ra toàn trường với mục đích là:


Để tất cả các em học sinh có điều kiện nắm được những chức năng cơ bản
nhất của MT...
ĐẶT VẤN ĐỀ
PHẦN I
Bồi dưỡng, phát triển trí tuệ và năng lực hoạt động sáng tạo của học sinh là nhiệm vụ trọng
tâm của mỗi nhà trường. Sử dụng MTĐT BT đgiải toán cũng một hoạt động phát triển
trí tuệ và năng lực sáng tạo của học sinh rất hiệu quả. Xuất phát từ những kỹ năng đơn giản
về sử dụng MTĐT BT để tính toán thông thường như tính giá trị của biểu thức số, tìm
nghiệm của phương trình bậc 2 3, khai phương, hay tìm tỉ số lượng giác của một góc...
học sinh còn được rèn luyện lên một mức độ cao hơn đó rèn duy thuật toán- một
thao tácduy cực kỳ cần thiết cho lập trình viên máy tính PC sau này - thông qua các bài
toán về tìm số, i toán về phân tích một số ra thừa số nguyên tố, tìm ƯCLN hay bài toán
phân tích đa thức thành nhân tử...
Hiện nay, với sự phát triển n bão của khoa học-kỹ thuật (KHKT) nhất các
ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), trong đó MTĐT BT một thành quả
của những tiến bộ đó. MTĐT BT đã được s dụng rộng i trong các nhà trường với
cách một công cụ hỗ trợ việc giảng dạy, học tập hay cả việc đổi mới phương pháp dạy
học theo hướng hiện đại như hiện nay một cách hiệu quả. Đặc biệt, với nhiều tính năng
mạnh như của các máy CASIO Fx-500MS, CASIO Fx-570MS... trở lên thì hc sinh còn
được rèn luyện và phát triển dần tư duy thuật toán một cách hiệu quả.
Trong những năm gần đây, các quan quản giáo dục cũng như các tổ chức kinh
tế tài trợ thiết bị giáo dục (nhất c công ty cung cấp thiết bị điện tử máy văn phòng)
rất chú trọng việc tổ chức các cuộc thi giải toán trên MTĐT BT. Từ năm 2001, BGD& ĐT
bắt đầu t chức cuộc thi Giải toán trên MTĐT BT”- cho HS THCS - đến cấp khu vực;
báo Toán tuổi thơ2 tổ chức thi giải toán bằng MTĐT BT qua thư - cho HS THCS- do tập
đoàn CASIO tài trợ, báo Toán học & Tuổi trẻ tổ chức cuộc thi tương tự - cho cả HS
THCS và THPT- do tập đoàn SHARP tài trợ, nhằm góp phần phát huy trí lực của học sinh
tận dụng những tính năng ưu việt của MTĐT BT để hỗ trợ học tốt các môn học khác
nữa như Lý, Hoá, Sinh, Địa ...
Thực tế, qua 3 năm phụ trách bồi dưỡng HSG giải toán trên MTĐT BT, tôi nhận
thấy các em học sinh thực sự say tìm tòi, khám phá những công dụng của chiếc MTĐT
BT đơn giản nhưng vô cùng hữu ích này và vận dụng tốt trong quá trình học tập của mình.
Từ những lý do trên, tôi mạnh dạn triển khai chuyên đề
“CASIO FX500MS VỚI VIỆC GIẢI TOÁN”
rộng ra toàn trường với mục đích là:
Để tất cả các em học sinh điều kiện nắm được những chức năng bản
nhất của MTĐT BT CASIO Fx-500MS, từ đó biết cách vận dụng các tính
năng đó vào giải các bài toán tính toán thông thường rồi dần đến các bài
toán đòi hỏi tư duy thuật toán cao hơn.
Tạo không k thi đua học tập sôi nổi hơn, nhất giáo dục cho các em ý
thức tự vận dụng kiến thức đã được học vào thực tế công việc của mình
ứng dụng những thành quả của khoa học hiện đại vào đời sống.
Tạo nguồn HSG cho các năm tiếp sau.
giáo trinh casio fx 500 ms - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trinh casio fx 500 ms - Người đăng: lop12a8891yenlac2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
giáo trinh casio fx 500 ms 9 10 48