Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 7041 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Page 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_____________________________________________

GIÁO TRÌNH
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

DÙNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
TẬP MỘT
(B)

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Page 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________________________________________
Nguyễn Mạnh Hưởng, Trần Đăng Thanh, Đào Huy Hiệp, Đỗ Xuân Tảo, Vũ Quang Tạo,
Nguyễn Trọng Xuân, Lưu Ngọc Khải, Nguyễn Từ Vượng, Hoàng Khắc Thông, Lê Đại Nghĩa, Lê
Doãn Thuật, Nguyễn Hoàng Minh, Tạ Ngọc Vãng

Chịu trách nhiệm về nội dung
Vụ Giáo dục Quốc phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Biên tập nội dung:

Phạm Vĩnh Thông, Lê Doãn Thuật

Page 3
LỜI NÓI ĐẦU

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng
góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng
phẩm chất đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược : xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh đã được xác định
trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và gần đây nhất Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 12CT/TW ngày 03-5-2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an
ninh trong tình hình mới, Chính phủ cũng có Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10-7-2007 về Giáo dục
quốc phòng - an ninh.
Quán triệt chủ trưởng, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng, an ninh
nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của mục tiêu giáo dục và thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối
hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nghiên cứu, biên soạn bộ sách Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng gồm hai tập. Bộ sách này đã được Hội đồng
thẩm định liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an nghiệm thu. Nội dung sách đã cập
nhật được những vấn đề mới, phù hợp với chương trình mới ban hành, Quyết định số 81/2007/QĐBGDĐT ngày 24-12-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức xuất bản và giới thiệu bộ sách Giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh với bạn đọc. Hi vọng bộ sách này sẽ giúp ích được nhiều cho giảng viên, sinh viên và nhà trường
trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song
khó tránh khỏi những sơ suất nhất định. Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng
chí giảng viên, cán bộ chỉ đạo để bộ sách ngày càng hoàn thiện. Các ý kiến đóng góp xin gửi về Nhà xuất
b...
Page 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_____________________________________________
GIÁO TNH
GIÁO DỤC QUC PHÒNG - AN NINH
DÙNG CHO SINH VIÊNC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
TẬP MỘT
( B )
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
GIÁO TRÌNH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 9 10 161