Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình môn địa chất công trình

Được đăng lên bởi quangtin1602
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 5491 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Quảng Nam
Khoa xây dựng

Địa chất công trình

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -KỸ THUẬT QUẢNG NAM
KHOA XÂY DỰNG

 

BÀI GIẢNG

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

Năm 2010

CHƯƠNG: MỞ ĐẦU
NHỮNG NÉT ĐẠI CƯƠNG VỀ MÔN HỌC
1.Địa chất học và nội dung nghiên cứu của nó
1.1. Định nghĩa
Lưu hành nội bộ

1

GV: Nguyễn Quyết Thắng

Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Quảng Nam
Khoa xây dựng

Địa chất công trình

Địa chất học xuất xứ từ thuật ngữ Geologes (Hy Lạp) Ge: Trái đất. Logos: lời
nói, học thuyết. Geology (Anh) Geologie (Pháp) reoπouπ (Nga). Là môn học về trái
đất địa chất học bao gồm các kiến thức của ngành khoa học về trái đất, trong đó có
những ngành như địa lý, địa vật lý, địa hoá, địa mạo... Hiện nay, người ta hiểu
địa chất học theo nghĩa hẹp là môn học khoa học nghiên cứu vỏ trái đất, đúng ra là
nghiên cứu thạch quyển (quyển đá) bao gồm cả phần vỏ và phần trên của lớp manti
(Manti: có người còn gọi là lớp cùi, là lớp trung gian giữa nhân và vỏ trái đất).
1.2. Đối tượng và nhiệm vụ của địa chất công trình
Đối với các lĩnh vực địa chất công trình, địa chất thuỷ văn và các ngành có
liên quan thì địa chất học đóng góp những hiểu biết cần thiết cho công tác xây dựng,
thiết kế. Qui hoạch kinh tế, đô thị, bảo vệ môi trường sống, phòng chống thiên tai
(như động đất, núi lửa, lũ lụt, sạt lở, nhiễm mặn...) cho đến cả khai thác ưu thế tiềm
năng về du lịch...
Địa chất học còn cung cấp những cứ liệu khách quan góp phần thúc đẩy các
ngành khoa học phát triển, kể cả về mặt triết học duy vật biện chứng và đời sống
văn minh tinh thần, đóng góp cho sự phát triển về mặt nhận thức luận và phương
pháp luận. địa chất học bắt nguồn từ một môn khoa học phục vụ cho nhu cầu sản
xuất trong thời kỳ tiền tư bản chủ nghĩa, dần dần hình thành rất nhiều chuyên ngành
đi sâu giải quyết các nhiệm vụ trên. Có thể bao gồm các môn khoa học sau:
1. Các môn khoa học nghiên cứu thành phần vật chất của vỏ trái đất như: tinh
thể học, khoáng vật học, thạch học...
2. Nghiên cứu về lịch sử phát triển địa chất vỏ Trái đất như cổ sinh vật học,
địa sử, địa tầng học, cổ địa lý, kỷ đệ tứ...
3. Nghiên cứu chuyển động của vỏ như địa chất cấu tạo, địa kiến tạo, địa mạo,
tân kiến tạo...
4. Nghiên cứu sự hình thành, phân bố của khoáng sản, cách tìm kiếm thăm
dò chúng, bao gồm các môn học như khoáng sàng học, địa chất dầu, địa chất mỏ
than, tìm kiếm thăm dò các khoảng, địa hoá, địa vật lý, kinh tế địa chất, khoan thăm
dò...
5. Nghiên cứu sự phân bố và vận động của nước dưới đất như địa chất thuỷ
văn...
Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Quảng Nam Địa chất công trình
Khoa xây dựng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -KỸ THUẬT QUẢNG NAM
KHOA XÂY DỰNG
BÀI GIẢNG
ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
Năm 2010
CHƯƠNG: MỞ ĐẦU
NHỮNG NÉT ĐẠI CƯƠNG VỀ MÔN HỌC
1.Địa chất học và nội dung nghiên cứu của nó
1.1. Định nghĩa
Lưu hành nội bộ GV: Nguyễn Quyết Thắng
1
Giáo trình môn địa chất công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình môn địa chất công trình - Người đăng: quangtin1602
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Giáo trình môn địa chất công trình 9 10 594