Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình phỏ nguyên tử

Được đăng lên bởi aithi95
Số trang: 295 trang   |   Lượt xem: 1201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẠM LUẬN

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
PHỔ NGUYÊN TỬ
(In Lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung)

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘILỜI MỞ ĐẦU
Phép đo phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử là những kĩ thuật phân tích hóa lí, đã
và đang được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành khoa học kĩ thuật,
trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, y dược, địa chất, hóa học. Đặc biệt ở các
nước phát triển, phương pháp phân tích phổ phát xạ nguyên tử đã trở thành một trong
các phương pháp dùng để phân tích lượng vết các kim loại trong nhiều đối tượng khác
nhau như đất, nước, không khí, thực phẩm, v.v... Hiện nay trong công tác nghiên cứu
bảo vệ môi trường, phương pháp phân tích này là một công cụ đắc lực để xác định các
kim loại nặng độc hại.
Ở nước ta, kĩ thuật phân tích theo phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử cũng đã được
phát triển và ứng dụng trong khoảng hơn hai chục năm nay. Một số phòng thí nghiệm
đã được trang bị máy đo phổ phát xạ và hấp thụ nguyên tử, hoặc do Nhà nước ta đầu
tư, hoặc do sự viện trợ của các tổ chức nước ngoài theo các chương trình khác nhau.
Một số cán bộ khoa học của ta đã được cử ra nước ngoài học tập, nghiên cứu và đào
tạo. Song đại đa số không có điều kiện đó, nhưng lại cần sử dụng kĩ thuật phân tích
này cho công việc phân tích của họ. Hầu hết các tài liệu hay sách khoa học về kỹ thuật
này lại bằng tiếng Anh. Mặt khác, chúng ta lại chưa có một cuốn sách hoặc các tài liệu
cơ sở lí thuyết bằng tiếng Việt về kĩ thuật phân tích này.
Do thực thế đó, để đóng góp cho công tác đào tạo sinh viên trên lĩnh vực kĩ thuật
phân tích này của Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc
gia Hà Nội, cũng như tạo điều kiện cho một số cán bộ khoa học, công nhân viên phân
tích của các phòng thí nghiệm khác có tài liệu tham khảo, chúng tôi mạnh dạn biên
soạn cuốn sách này. Nó được coi như là giáo trình cơ sở lí thuyết về Phương pháp
phân tích phổ nguyên tử. Đây cũng là nội dung nhằm phục vụ đào tạo cao học về kĩ
thuật phân tích này.
Đây là giáo trình tiếng Việt đầu tiên về kĩ thuật phân tích hiện đại này nên không
thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót nhất định. Vì thế rất mong sự đóng góp thêm
ý kiến của các bạn bè đồng nghiệp và các độc giả quan tnm, để tác giả có điều kiện bổ
sung cho hoàn chỉnh hơn.
Nhân dịp này chúng tôi xin chân thành cảm ơn GS. TS. J.F.M. Maessen, GS. TS.
J. Kragton, GS. TS. Ban, TS. J.C. Kraak, các kĩ sư H. Balker và J.W. Elgersma (khoa
Hóa, trường Đại học tổng hợp Amsterdam, Hà Lan), GS. TSKH. Tr...
PHM LUN
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
PH NGUYÊN T
(In Ln th 2 có sa cha và b sung)
NHÀ XUT BN ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
http://hoahocsp.tk
Giáo trình phỏ nguyên tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình phỏ nguyên tử - Người đăng: aithi95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
295 Vietnamese
Giáo trình phỏ nguyên tử 9 10 724