Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình phương pháp phần tử hữu hạn

Được đăng lên bởi Vũ Thanh Phạm
Số trang: 250 trang   |   Lượt xem: 3494 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRẦN ÍCH THỊNH – NGÔ NHƯ KHOA

PHƯƠNG PHÁP
PHẦN TỬ HỮU HẠN
§ Lý thuyết
§ Bài tập
§ Chương trình MATLAB

HÀ NỘI 2007

i

TRẦN ÍCH THỊNH
NGÔ NHƯ KHOA

PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

p

P

§ Lý thuyết
§ Bài tập
§ Chương trình MATLAB

HÀ NỘI 2007

GS, TS Trần Ích Thịnh
TS. Ngô Như Khoa

PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
Lý thuyết
Bài tập
Chương trình MATLAB

HÀ NỘI 2007

MỞ ĐẦU
Giáo trình Phương pháp Phần tử hữu hạn (PP PTHH) được biên soạn
dựa trên nội dung các bài giảng và kinh nghiệm giảng dạy môn học cùng tên
trong những năm gần đây cho sinh viên khoa Cơ khí, trường Đại học Bách
khoa Hà Nội và học viên cao học ngành Cơ học Kỹ thuật, trường Đại học Kỹ
thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên. Nội dung giáo trình có mục đích
trang bị cho sinh viên các ngành kỹ thuật: Công nghệ chế tạo máy, Cơ tin kỹ
thuật, Kỹ thuật hàng không, Kỹ thuật tàu thuỷ, Máy thuỷ khí, Ô tô, Động cơ,
Tạo hình biến dạng, Công nghệ chất dẻo & composite, Công nghệ & kết cấu
hàn v.v.:
-

Những kiến thức cơ bản nhất của PP PTHH ứng dụng,

-

Áp dụng phương pháp để giải quyết một số bài toán kỹ thuật khác
nhau,

-

Nâng cao kỹ năng lập trình Matlab trên cơ sở thuật toán PTHH.

Giáo trình biên soạn gồm 13 chương.
Sau phần giới thiệu phương pháp PTHH, một số loại phần tử thực và phần
tử qui chiếu hay gặp (Chương 1), giáo trình đề cập đến một số phép tính ma
trận, phương pháp khử Gauss (Chương 2) và thuật toán xây dựng ma trận độ
cứng và véctơ lực nút chung cho kết cấu (Chương 3). Phương pháp Phần tử
hữu hạn trong bài toán một chiều chịu kéo (nén) được giới thiệu trong Chương
4 và ứng dụng vào tính toán hệ thanh phẳng (Chương 5). Tiếp theo, giáo trình
tập trung vào mô tả phần tử hữu hạn tam giác biến dạng hằng số trong bài toán
phẳng của lý thuyết đàn hồi (Chương 6) và ứng dụng vào tính toán kết cấu đối
xứng trục (Chương 7). Chương 8 giới thiệu phần tử tứ giác kèm theo khái niệm
tích phân số. Chương 9 mô tả phần tử Hermite trong bài toán tính dầm và
khung. Chương 10 trình bày phần tử hữu hạn trong bài toán dẫn nhiệt một và
hai chiều. Chương 11 xây dựng thuật toán PTHH tính tấm-vỏ chịu uốn. Phần
áp dụng phần tử hữu hạn trong tính toán vật liệu và kết cấu composite được
giới thiệu trong chương 12. Chương 13 mô tả phần tử hữu hạn trong tính toán
động lực học một số kết cấu.

i

Cuối mỗi chương (từ chương 4 đến chương 13) đều có chương trình
Matlab kèm theo và một lượng bài tập thích đáng để người đọc tự kiểm tra kiến
thức của mình.
Giáo trình được biên soạn bởi:
-

GS. TS Trần Ích Thịnh (chủ biên): Ch...
i
PHƯƠNG PP
PHN T HU HN
§ Lý thuyết
§ Bài tp
§ Chương trình MATLAB
HÀ NI 2007
TRN ÍCH THNH – N NHƯ KHOA
giáo trình phương pháp phần tử hữu hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình phương pháp phần tử hữu hạn - Người đăng: Vũ Thanh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
250 Vietnamese
giáo trình phương pháp phần tử hữu hạn 9 10 389