Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình vật liệu silicat

Được đăng lên bởi Hiền Thi
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1896 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHƯƠNG I
NGUYÊN LIỆU, GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU VÀ PHỐI LIỆU
I. Nguyên liệu
A. Nguyên liệu dẻo:
1. Đất sét:
1.1. Thành phần khoáng:
Đất sét là loại nguyên liệu dẻo có trong thiên nhiên. Sét có nhiều loại và có nhiều
thành phần khoáng khác nhau. Khoáng sét chủ yếu là montmorilonit, ngoài ra còn có ilít,
bentonit, haloyzit.
Công thức khoáng montmorilonit Al2O3.4SiO2.H2O.nH2O.
Sét có nhiều màu sắc nhưng chủ yếu có 2 màu chính là sét trắng và sét xám (có lẫn tạp
chất hữu cơ). Khi nung sét xám chuyển thành màu đỏ nhờ có hàm lượng sắt lẫn trong
sét.
1.2. Thành phần hoá:
Trong sét có chứa một số ôxit như: SiO2; Al2O3; Fe2O3; MgO; TiO2; R2O. Các laọi
sét khác nhau có hàm lượng ôxit khác nhau. Song nhìn chung hàm lượng các ôxit trong
sét nằm trong khoảng sau:
Thành phần hoá
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
SO3
TiO2
K2O + Na2O
MKN

Hàm lượng %
45 – 80
5 – 30
0,2 – 8
0–4
0–3
0–1
0-5
3 - 12

Để đánh giá chất lượng của đất sét qua thành phần hoá, người ta quan tâm đến ba
ôxit chính là SiO2; Al2O3 và Fe2O3. Tuỳ vào lĩnh vực sử dụng mà yêu cầu hàm lượng các
ôxits trên cao hay thấp. Hàm lượng ôxit sắt làm gạch ngói có màu đỏ, nhưng nếu cao quá
gây phồng rộp.
1.3. Các tính chất của sét:
Tính dẻo:
Nhờ có tính dẻo mà sét dễ dàng nhào nặn và tạo hình được một cách phong
phú. Đặc trưng cho tính dẻo được biểu thị bằng công thức sau:
F
dv
 Q  .
S
dz

(1-1)

dv/dz
S
F
Q


: gradian vận tốc
: Diện tích xáo trộn
: Lực biến dạng
: ứng lực bắt đầu gây xáo trộn
: Hệ số độ nhớt
Tính dẻo ảnh hưởng nhiều đến nhiều tính năng khác của sét như khả năng tạo
hình, mức độ co ngót, khả năng kết tụ, tốc độ khô…. Hình dạng cỡ hạt là nhân tố tích
cực tăng tính dẻo của sét. Các hạt nhỏ phân tán trong sét càng nhiều thì sức căng bề măt
1

ngoài càng lớn và tác dụng tương hỗ giữa đát sét và nước càng mạnh dẫn đến sự nâng
cao độ dẻo. Thế nhưng sét chỉ dẻo trong trường hợp nếu sét được hoà trộn chất lỏng có
cực tính. Nếu đem trộn sét với chất lỏng không có cực tính thì dù sét có hạt nhỏ cũng
không thể tạo nên bùn dẻo.
Sét tác dụng với nước là chất lỏng có cực tính ( H2O = H+ + OH- ) sẽ sinh ra tác
dụng tương hỗ sâu sắc và tính dẻo của sét chính là kết qủa của sự tương hỗ đó. Chỉ số
dẻo của sét thường nằm trong khoảng 7 – 25. Người ta xác định chỉ số dẻo bằng giới hạn
lăn. Ngoài ra còn xác định chúng băng lực kết dính hay độ biến dạng của sét dưới tác
dụng của lực ép (ferfenkom). Xác định lược dính thông qua cường độ kéo ướt và chia
chùng thành ba loại:
Lực kết dính cao, cường độ kéo ướt  120 g/cm2
Lực kết dính tr...
CHƯƠNG I
NGUYÊN LIỆU, GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU VÀ PHỐI LIỆU
I. Nguyên liệu
A. Nguyên liệu dẻo:
1. Đất sét:
1.1. Thành phần khoáng:
Đất sét là loại nguyên liệu dẻo có trong thiên nhiên. Sét có nhiều loại và có nhiều
thành phần khoáng khác nhau. Khoáng sét chủ yếu là montmorilonit, ngoài ra còn có ilít,
bentonit, haloyzit.
Công thức khoáng montmorilonit Al
2
O
3
.4SiO
2
.H
2
O.nH
2
O.
Sét có nhiều màu sắc nhưng chủ yếu có 2 màu chính là sét trắng và sét xám (có lẫn tạp
chất hữu cơ). Khi nung sét xám chuyển thành màu đỏ nhờ có hàm lượng sắt lẫn trong
sét.
1.2. Thành phần hoá:
Trong sét có chứa một số ôxit như: SiO
2
; Al
2
O
3
; Fe
2
O
3
; MgO; TiO
2
; R
2
O. Các laọi
sét khác nhau có hàm lượng ôxit khác nhau. Song nhìn chung hàm lượng các ôxit trong
sét nằm trong khoảng sau:
Thành phần hoá Hàm lượng %
SiO
2
45 – 80
Al
2
O
3
5 – 30
Fe
2
O
3
0,2 – 8
MgO 0 – 4
SO
3
0 – 3
TiO
2
0 – 1
K
2
O + Na
2
O 0 - 5
MKN 3 - 12
Để đánh giá chất lượng của đất sét qua thành phần hoá, người ta quan tâm đến ba
ôxit chính là SiO
2
; Al
2
O
3
và Fe
2
O
3
. Tuỳ vào lĩnh vực sử dụng mà yêu cầu hàm lượng các
ôxits trên cao hay thấp. Hàm lượng ôxit sắt làm gạch ngói có màu đỏ, nhưng nếu cao quá
gây phồng rộp.
1.3. Các tính chất của sét:
Tính dẻo: Nhờ có tính dẻo mà sét dễ dàng nhào nặn và tạo hình được một cách phong
phú. Đặc trưng cho tính dẻo được biểu thị bằng công thức sau:
dz
dv
Q
S
F
.
(1-1)
dv/dz : gradian vận tốc
S : Diện tích xáo trộn
F : Lực biến dạng
Q : ứng lực bắt đầu gây xáo trộn
: Hệ số độ nhớt
Tính dẻo ảnh hưởng nhiều đến nhiều tính năng khác của sét như khả năng tạo
hình, mức độ co ngót, khả năng kết tụ, tốc độ khô…. Hình dạng cỡ hạt là nhân tố tích
cực tăng tính dẻo của sét. Các hạt nhỏ phân tán trong sét càng nhiều thì sức căng bề măt
1
giáo trình vật liệu silicat - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình vật liệu silicat - Người đăng: Hiền Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
giáo trình vật liệu silicat 9 10 208