Ktl-icon-tai-lieu

giáo viên chủ nhiệm với công tác tư vấn học đường

Được đăng lên bởi tailieucuatrang
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3168 lần   |   Lượt tải: 10 lần
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRẦN VĂN THỜI

Trần Văn Thời, ngày 17 tháng 8 năm 2013

MỤC TIÊU ĐỢT TẬP HUẤN
Công tác Tư vấn cho học sinh trung học về những vấn đề liên quan đến tâm lý
và giáo dục là công tác vô cùng quan trọng trong nhà trường. Trong quá trình phát
triển, học sinh gặp không ít khó khăn về tâm lý cá nhân, về quan hệ, về cách học
cũng như định hướng cuộc sống… Các em cần sự quan tâm, chăm sóc của các lực
lượng xã hội, đặc biệt là thầy cô giáo thường xuyên dạy dỗ hằng ngày, trong đó lực
lượng GVCN đóng vai trò quan trọng nhất. Tuy nhiên, người giáo viên chủ nhiệm lại
gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tư vấn tâm lí cho học sinh. Vì vậy, đợt tập
huấn này nhằm góp phần tháo gỡ những khó khăn của giáo viên chủ nhiệm trong
công tác tư vấn cho học sinh.
Qua đợt tập huấn, GVCN:
+ Nhận thức sâu hơn yêu cầu của tư vấn học đường và chức năng tư vấn của
giáo viên chủ nhiệm lớp.
+ Được trang bị kiến thức về vai trò của cảm xúc và quản lý cảm xúc, từ đó để
tư vấn cho học sinh biết cách quản lý cảm xúc để có thể thành công trong các quan
hệ nói riêng và cuộc sống nói chung.
+ Hiểu sâu hơn về một số vấn đề tâm lý mà học sinh có thể gặp phải và cách
giúp đỡ các em phòng ngừa, đối mặt và giải quyết.
+ Nắm được quy trình, công cụ tư vấn và các loại hình tư vấn.

Chuyên đề 1:

THỰC TRẠNG ĐỜI SỐNG TÂM LÝ HỌC SINH THPT
Học sinh THPT là lứa tuổi ở giai đoạn chuyển từ lứa tuổi thiếu niên
(11 – 15 tuổi) sang tuổi thanh niên (16 – 30 tuổi). Đây là lứa tuổi có đời
sống tâm lý rất phong phú nhưng rất phức tạp. Cảm nhận về “tính
người lớn” của chính bản thân mình là một trong những nét tâm lý đặc
trưng xuất hiện ở lứa tuổi THPT. Tuy nhiên, ở lứa tuổi này xuất hiện
mâu thuẫn giữa ý muốn chủ quan và hiện thực khách quan: muốn trở
thành người lớn song thanh niên ý thức được rằng mình chưa đủ khả
năng. Mâu thuẫn này đã tạo ra những thay đổi lớn trong lĩnh vực tình
cảm của lứa tuổi thanh niên.
Mặt khác, lứa tuổi THPT đứng trước một thách thức khác quan của
cuộc sống đó là phải chuẩn bị lựa chọn cho mình một hướng đi sau khi
TN phổ thông, phải xây dựng cho mình một cuộc sống độc lập trong xã
hội…Những thay đổi trong vị thế xã hội, sự thách thức khách quan của
cuộc sống dẫn đến sự xuất hiện ở lứa tuổi thanh niên những nhu cầu
về hiểu biết thế giới, hiểu biết xã hội và các chuẩn mực trong quan hệ
giữa người với người và tự khẳng định mình trong xã hội…
Từ đó, lứa tuổi học sinh THPT nảy sinh những khó khăn về tâm lý,
tình cảm bức xúc của lứa tuổi, vướng mắc trong học tập, hướn...
Tr n Văn Th i, ngày 17 tháng 8 năm 2013
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRẦN VĂN THỜI
giáo viên chủ nhiệm với công tác tư vấn học đường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo viên chủ nhiệm với công tác tư vấn học đường - Người đăng: tailieucuatrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
giáo viên chủ nhiệm với công tác tư vấn học đường 9 10 741