Ktl-icon-tai-lieu

gsat samsung

Được đăng lên bởi dangphuong90-haui
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 649 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Câu 
:Thấy các số trong cùng 1 cột thì: số lớn chia số bé bằng 3 hoặc số lớn trừ số b
é bằng 
.ví dụ: 7­4=3, 3/1=3, 6/2=3, 8­5
3nên ? cũng thỏa mãn một trong 2 tính chất này có 9 thỏa mãn phép trừ (9­6=3)
. Vậy d
Câu 
:thấy trong hình có dấu tích chắc bạn cũng làm được rồi, vậy cùng xem có giốn
g nhau khôn
:526=112 . Từ số 526 Thấy 5*2=10 & 6*2=12 Lấy: 10*10+12= 112. đúng 
)tương t
:359=195 . Thấy 3*5=15 & 5*9=45 Lấy: 15*10+45=195. đú
g791=639 . Thấy 7*9=63 & 9*1=27 Lấy: 63*10+27=639. đú
gnê
:Với 914=? Lấy 9*1=9 & 1*4=4 Rồi: 9*10+4=94. Vậy đáp án là b.
4Những cái tiếp cũng vậy nó cho để làm m dố
Câu 
0Xét hình từ trái qua phả
:Trung bình cộng các số ở vòng ngoài(1) = (7+5+4+8)/4=24/4=6 = Số ở trung tâm
. Tương tự tiế
:Trung bình cộng các số ở vòng ngoài(2) = (9+8+8+3)/4=28/4=7 = Số ở trung tâ
.Vậy quy luật số ở trung tâm là trung bình cộng các số bên ngoà
.Nên: ?=(2+4+9+1)/4= 16/4 = 4. Đáp án là c
Bây giờ còn 2 câu m thấy hơi chuố
Câu   . Mình đã cố tìm quy luật các số nhưng mãi không ra nên mạo muội đoán
: Cái bài này chả có quy luật gì liên quan giữa số trung tâm và số bên ngoài cả: Ch
ỉ là số trung tâm thứ hai là số trung tâm thứ nhất trừ 13: 47­34=1
.Nên m nghĩ số tiếp là 34­13= 21. Rất có thể bài nó ra lừa m hi
Câu 
.M thấy bài này hơi có vấn đ
:M nghĩ đáp án là d
9đặt hình vị trí trương ứn
:1
32
4Hình 1: (46+45)/7= 91/7= 13 (Tổng 2 số ngoài chia số trung tâm, tương t
:Hình 2: (21+31)/4= 52/4= 
3Hình 3: (27+41)/6= 68/6 ???? không ra cái gì 
ảHình 4: (73+44)/9= 117/9= 13. cùng bằng 13 như Hình 1,2 nên M nghĩ đáp án l
à d.9)Vậy thì trong Hình 3: phải là "37" không phải "27". thì (37+41)/6= 78/6 =13. s
ẽ đún
!

m nghĩ người ra đề đúng chỉ sợ đánh máy nhầm.
Xin các cao thủ cho ý kiến 2 câu 7, 9
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
mình chỉ có bấy nhiêu câu thôi chúng ta cùng làm nhé.
câu 11.ta lấy 3*6=18 chỉ lấy phần đơn vị là 8.cứ như thế thì 1*9 =9 vậy đáp án ở 
đây là 9
câu 12. ta lấy 17+13=30.và 19+11 cũng bằng 30, tương tự ở hàng có số cần tìm 
2+11=13 và 1+12 mới bằng 13 vậy số cần tìm là 12
câu 13. làm tương tự câu 11 số cần tìm là 6
câu 14. tương tự số cần tìm là 0
câu 15 chưa làm được
câu 16. cộng tổng 5 số ta được lần lượt là 28,25,23 vậy tổng của dãy số cuối 
cùng phải là 22. vậy số cần tìm là 1
câu 17 và 18 chưa làm
câu 19.lấy các số ở hình tròn 1 nhân tương ứng với các số ở hình tròn 2 ta được 
các số ở hình 3
câu 20. là câu đơn giản nhất. lấy 2 số dưới cộng lại được số trên cùng vậy số cần
tìm là 6
mình làm như thế không biết đúng sai thế nà...
gsat samsung - Người đăng: dangphuong90-haui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
gsat samsung 9 10 871