Ktl-icon-tai-lieu

GVCN trong việc giáo dục đạo đức học sinh

Được đăng lên bởi hai-kun-nguyen
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2722 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHẢI LÀM GÌ
TRONG VIỆC HÌNH THÀNH “NHÂN CÁCH” CỦA HỌC SINH?
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHẢI LÀM GÌ TRONG VIỆC HÌNH THÀNH “NHÂN
CÁCH” CỦA HỌC SINH?

I.

NHẬN THỨC VẤN ĐỀ

Trong tình hình Đất nước đang chuyển mình vào xu thế hội nhập toàn cầu, Nhà trường
đang tiến đến mục tiêu khẳng định thương hiệu trong tương lai, đổi mới phương pháp đào
tạo nhằm phát huy tính tích cực trong học tập cũng như hoạt động của học sinh là một
trong các phương hướng cải cách giáo dục nhằm tạo ra những con người lao động sáng
tạo, làm chủ bản thân, làm chủ đất nước – có cả đức lẫn tài. Bởi “Có đức mà không có
tài – làm việc gì cũng khó. Có tài mà không có đức là người vô dụng”.
Thật vậy, song song với việc “dạy chữ” cho các em, chúng ta cần hết sức quan tâm đến
việc: “Dạy người”. Vì đây là sự nghiệp giáo dục của toàn Đảng, toàn dân mà trong đó
ngành sư phạm giữ vai trò then chốt. ‘Tiên học lễ – hậu học văn” chân lí đó được tồn tại
từ bao đời nay và không bao giờ phai nhạt. Nên vấn đề tu dưỡng đạo đức cho học sinh
trong nhà trường là trách nhiệm của tất cả Thầy Cô, đặc biệt là người Thầy làm công tác
chủ nhiệm trong việc hình thành “Nhân cách” của các em.
Do vậy, chúng ta cần phải làm gì để quá trình giáo dục này tiến hành một cách chu đáo,
có kế hoạch, phương pháp thích hợp nhằm xây dựng lớp học thành một tập thể đoàn kết,
tích cực, chủ động trong mọi hoạt động, mang tính chất giáo dục toàn diện, phát huy khả
năng tự quản, tự giác của học sinh dưới sự chỉ đạo thống nhất về công tác chủ nhiệm của
nhà trường.
Trong phạm vi bài viết này tôi xin tổng hợp các kinh nghiệm mang tính thiết thực đã tích
lũy được qua nhiều giáo viên làm công tác chủ nhiệm trong nhiều năm. Rất mong được
sự trao đổi, phản hồi và góp ý xây dựng của các cấp quản lý cùng với đội ngũ giáo viên,
những người làm công tác giáo dục.

II.
NHỮNG THUẬN LỢI VÀ
KHÓ KHĂN
Là giáo viên trực tiếp giảng dạy bản thân tôi nhận thấy rằng: Sản phẩm giáo dục mà
chúng ta tạo ra không thể biết trước chính xác kết quả như bao sản phẩm của các ngành
nghề khác. Đặc biệt là sự hình thành phẩm chất đạo đức của học sinh không phải một
ngày, một buổi là có được mà phải trải qua một thời gian dài rèn luyện, cho nên để đảm
nhận công việc này chúng ta phải thật sự kiên trì, nhẫn nại, chịu khó và phải tốn nhiều
thời gian công sức để tìm hiểu; lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng đối tượng học
sinh trong lớp. Như vậy GVCN pảhi đề ra được kế hoạch, phương pháp giáo dục thích
hợp cho từng trườn...
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHẢI LÀM GÌ
TRONG VIỆC HÌNH THÀNH “NHÂN CÁCH” CỦA HỌC SINH?
CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHẢI LÀM GÌ TRONG VIỆC HÌNH THÀNH “NHÂN
CÁCH” CỦA HỌC SINH?
I. NHẬN THỨC VẤN ĐỀ
Trong tình hình Đất nước đang chuyển mình vào xu thế hội nhập toàn cầu, Nhà trường
đang tiến đến mục tiêu khẳng định thương hiệu trong tương lai, đổi mới phương pháp đào
tạo nhằm phát huy tính tích cực trong học tập cũng như hoạt động của học sinh là một
trong các phương hướng cải cách giáo dục nhằm tạo ra những con người lao động sáng
tạo, làm chủ bản thân, làm chủ đất nước – có cả đức lẫn tài. Bởi “Có đức mà không có
tài – làm việc gì cũng khó. Có tài mà không có đức là người vô dụng.
Thật vậy, song song với việc “dạy chữ” cho các em, chúng ta cần hết sức quan tâm đến
việc: “Dạy người”. Vì đây là sự nghiệp giáo dục của toàn Đảng, toàn dân mà trong đó
ngành sư phạm giữ vai trò then chốt. ‘Tiên học lễ – hậu học văn” chân lí đó được tồn tại
từ bao đời nay và không bao giờ phai nhạt. Nên vấn đề tu dưỡng đạo đức cho học sinh
trong nhà trường là trách nhiệm của tất cả Thầy Cô, đặc biệt là người Thầy làm công tác
chủ nhiệm trong việc hình thành “Nhân cách” của các em.
Do vậy, chúng ta cần phải làm gì để quá trình giáo dục này tiến hành một cách chu đáo,
có kế hoạch, phương pháp thích hợp nhằm xây dựng lớp học thành một tập thể đoàn kết,
tích cực, chủ động trong mọi hoạt động, mang tính chất giáo dục toàn diện, phát huy khả
năng tự quản, tự giác của học sinh dưới sự chỉ đạo thống nhất về công tác chủ nhiệm của
nhà trường.
Trong phạm vi bài viết này tôi xin tổng hợp các kinh nghiệm mang tính thiết thực đã tích
lũy được qua nhiều giáo viên làm công tác chủ nhiệm trong nhiều năm. Rất mong được
sự trao đổi, phản hồi và góp ý xây dựng của các cấp quản lý cùng với đội ngũ giáo viên,
những người làm công tác giáo dục.
GVCN trong việc giáo dục đạo đức học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GVCN trong việc giáo dục đạo đức học sinh - Người đăng: hai-kun-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
GVCN trong việc giáo dục đạo đức học sinh 9 10 194