Ktl-icon-tai-lieu

Hệ sinh thái rừng

Được đăng lên bởi Lê Hùng Mạnh
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 981 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ SINH THÁI RỪNG

NHÓM 1 : LÊ HÙNG MẠNH

TS . THÁI VĂN NAM

VŨ THANH BÌNH

Môi Trường

Các SV

Vật Ly

Rừng

của chúng

HệSinhTháiR
ừng

CÁC LOẠI RỪNG
Rừng nhiệt đới

Rừng khô rụng lá nhiệt đới

Savan hoặc thảo nguyên

Hoang mạc

Rừng Địa Trung Hải

Rừng ôn đới

Rừng lá kim

 Đồng rêu đới lạnh 

Rừng taiga

Rừngngập mặn

Rưngkhôrunglanhiêtđơi

Xa van hoăc Thao nguyên

Hoang mạc

Rưng địa trung hai

Rưng ôn đơi

Rưng la kim

Rưng Taiga

Rưng ngâp măn

ĐaDạngSinhHọcRừngNhiệtĐới
1

KháiNiệm&PhânBô

2

ĐiềuKiệnSinhThái

3

CấuTrúcRừng

4

ĐadạngSinhThái

5

ÝNghĩaKinhTế ,PhòngHô

Rưng mưa nhiêt đơi âm

Rừng nhiệt đới hay rừng mưa nhiệt đới là những quần hê phụ của rừng mưa phân bố ở
vùng chí tuyến nóng ẩm, là khu vực rừng có diên tích lớn nhất hiên nay và có tác dụng lớn
nhất trong duy trì môi trường sinh tồn của loài người.

II.ĐiềuKiệnSinhThái
0
Nhiệt độ không khí trung bình hàng năm từ 20 - 25 C ,
Độ ẩm không khí tương đối trung bình trên 85% Lượng
Nhiệt đô

bốc hơi thường thấp.

nhiệt độ không khí trung bình tháng lạnh nhất từ 15 –
0
20 C.

Khí Hậu
Lượng Mưa

Đô Ẩm

Lượng mưa trung bình hàng năm từ 2.000 mm - 2.500

Chỉ số khô hạn chung: 3 - 0 - 0 Hàng năm không có
tháng hạn, tháng kiệt, chỉ có 3 tháng khô.

Khô Hạn

mm, nhiều vùng có lượng mưa rất cao từ 3.000 mm - 4.000
mm

II.ĐiềuKiệnSinhThái

Đá mẹ: đá nai (gneiss), phiến thạch

Đất địa đới của vành

Đất đỏ vàng Feralit

Đất đỏ hung(terrarossa)nhiệt đới

mica (micaschiste), phiến sa thạch

đai nhiệt đới ẩm vùng

hoàn toàn thành thục,

phong hoá trên đá vôi và trên đất

(gres schisteux ), vi hoa cương

thấp.

sâu, dày, không có tầng

bồi tụ trong thung lũng dưới chân

đá ong.

các núi đá vôi. Theo Friedland, đây

(microgranit ), lưu vân (rioolit), hoa
cương (granit), huyền vũ (bazan)

là loại đất đen macgalit.

v.v…

Đất

II.ĐiềuKiệnSinhThái

Rừng mưa nhiệtđới điển hình đa dạng sinh học, nó là mái nhà
chung của hơn nửa tổng số loài sinh vật trên hành tinh.

Là nơi phát sinh loài người, cũng là nơi cung cấp lượng lớn nhu

cầu cuộc sống của con người: Dưỡng khí, lương thực, thực phẩm,
dược liệu, vật liệu...

II.ĐiềuKiệnSinhThái
là nơi sinh sống của nhiều loài hơn tất cả quần xã sinh vật khác cộng lại. Khoảng 80% đa dạng sinh học
được biết đến có thể được tìm thấy ở rừng mưa nhiệt đới.

Vật chất hữa cơ rơi xuống tầng đáy nhanh chóng phân hủy và nguồn dinh dưỡng được tái sử dụng, tạo
thành chu trình

Tình trạng mục rữa nhanh ...
NHM 1 : LÊ HNG MNH
V THANH BNH


Hệ sinh thái rừng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ sinh thái rừng - Người đăng: Lê Hùng Mạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Hệ sinh thái rừng 9 10 70