Ktl-icon-tai-lieu

hóa học 8

Được đăng lên bởi Cong Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1143 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.Hiện vật lý, hiện tượng hóa học:
Bài tập vận dụng
Ví dụ
Các quá trình dưới đây là hiện tượng hóa học hay hiện tượng vật lý? Giải thích.
(1) Khi nấu cơm, hạt gạo thành cơm.
(2) Khi nấu cơm, nước bay hơi.
(3) Sắt để ngoài không khí lâu ngày bị gỉ sét.
(4) Đốt gas để thu nhiệt.
(5) Hiện tượng tầng ozon bị thủng.
Giải:
(1) Hiện tượng vật lý vì hạt gạo (tinh bột) thành cơm (tinh bột), chất giữ nguyên, chỉ là hạt gạo nở ra thôi.
(2) Hiện tượng vật lý vì nước vẫn giữ nguyên, chỉ có thay đổi từ thể lỏng sang thể khí.
(3) Hiện tượng hóa học vì xuất hiện chất mới là gỉ sét.
(4) Hiện tượng hóa học vì xuất hiện chất mới, sản phẩm của đốt gas có thể kể ra khí cacbonic và hơi nước.
(5) Hiện tượng hóa học vì quá trình phân hủy ozon thành chất mới là khí oxi.
Bài tập vận dụng
Bài 1
Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học, hiện tượng vật lý. Giải thích.
1/ Vào mùa hè băng 2 cực trái đất tan dần.
2/ Thổi hơi thở vào nước vôi trong thì nước vôi trong bị vẩn đục.
3/ Đốt cháy đường mía thành chất màu đen và mùi khét.
4/ Thanh sắt hơ nóng, dát mỏng thành dao, rựa.
5/ Lưu huỳnh cháy tạo thành khí sunfurơ.
6/ Lên men glucozơ thu được rượu etylic và khí cacbonic.
7/Đốt cháy khí hiđro trong khí oxi thu được nước.
8/ Nước lỏng hoá rắn ở nhiêt độ thấp.
9/ Nung nóng thuốc tím KMnO4 thu được chất rắn màu đen.
10/ Muối ăn hòa tan vào nước được dd muối ăn.
11/ Hòa tan đất đèn thu được khí axetilen.
12/ Mực tan vào nước.
13/ Hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng dần lên.
15/ Thức ăn để lâu thường bị chua.
16/ Tấm tôn gò thành chiếc thùng.
17/ Cốc thủy tinh vỡ thành mãnh nhỏ.
18/ Nung đá vôi thành vôi sống.
19/ Nến chảy lỏng thấm vào bấc.
20/ Khi mưa giông thường có sấm sét.
21/ Hiện tượng ma trơi là hiện tượng photpho bốc cháy trong không khí tạo thành ngọn lửa màu vàng.
22/ Sa mạc hóa là hiện tượng từ đất đai màu mỡ thành đất khô cằn.
23/ Vỏ xe được làm từ cao su.
24/ Vào mùa thu, nhiều loại lá xanh chuyển sang màu vàng và rụng xuống.
25/ Khi nấu cơm quá lửa, tinh bột thành cacbon.
Bài 2
a) Khi quan sát hiện tượng xảy ra, người ta dựa vào đâu để biết đó là hiện tượng vật lý hay hiện tượng hóa học?
b) Trong các hiện tượng sau đây, chỉ ra đâu là hiện tượng vật lý và đâu là hiện tượng hóa học:
(1) Ủ cơm nếp với men rượu trong quá trình lên men rượu.
(2) Chưng cất rượu sau quá trình lên men rượu.
(3) Hòa tan đường vào nước.
(4) Cô cạn dung dịch đường cho đậm đặc.
(5) Khi dung dịch đường đã mất hết nước, tiếp tục cô cạn và thấy xuất hiện khói trắng (hơi nước) và chất rắn màu đen
(than).
...
1.Hiện vật lý, hiện tượng hóa học:
Bài tập vận dụng
Ví dụ
Các quá trình dưới đây là hiện tượng hóa học hay hiện tượng vật lý? Giải thích.
(1) Khi nấu cơm, hạt gạo thành cơm.
(2) Khi nấu cơm, nước bay hơi.
(3) Sắt để ngoài không khí lâu ngày bị gỉ sét.
(4) Đốt gas để thu nhiệt.
(5) Hiện tượng tầng ozon bị thủng.
Giải:
(1) Hiện tượng vật lý vì hạt gạo (tinh bột) thành cơm (tinh bột), chất giữ nguyên, chỉ là hạt gạo nở ra thôi.
(2) Hiện tượng vật lý vì nước vẫn giữ nguyên, chỉ có thay đổi từ thể lỏng sang thể khí.
(3) Hiện tượng hóa học vì xuất hiện chất mới là gỉ sét.
(4) Hiện tượng hóa học vì xuất hiện chất mới, sản phẩm của đốt gas có thể kể ra khí cacbonic và hơi nước.
(5) Hiện tượng hóa học vì quá trình phân hủy ozon thành chất mới là khí oxi.
Bài tập vận dụng
Bài 1
Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học, hiện tượng vật lý. Giải thích.
1/ Vào mùa hè băng 2 cực trái đất tan dần.
2/ Thổi hơi thở vào nước vôi trong thì nước vôi trong bị vẩn đục.
3/ Đốt cháy đường mía thành chất màu đen và mùi khét.
4/ Thanh sắt hơ nóng, dát mỏng thành dao, rựa.
5/ Lưu huỳnh cháy tạo thành khí sunfurơ.
6/ Lên men glucozơ thu được rượu etylic và khí cacbonic.
7/Đốt cháy khí hiđro trong khí oxi thu được nước.
8/ Nước lỏng hoá rắn ở nhiêt độ thấp.
9/ Nung nóng thuốc tím KMnO
4
thu được chất rắn màu đen.
10/ Muối ăn hòa tan vào nước được dd muối ăn.
11/ Hòa tan đất đèn thu được khí axetilen.
12/ Mực tan vào nước.
13/ Hiệu ứng nhà kính làm trái đất nóng dần lên.
15/ Thức ăn để lâu thường bị chua.
16/ Tấm tôn gò thành chiếc thùng.
17/ Cốc thủy tinh vỡ thành mãnh nhỏ.
18/ Nung đá vôi thành vôi sống.
19/ Nến chảy lỏng thấm vào bấc.
20/ Khi mưa giông thường có sấm sét.
21/ Hiện tượng ma trơi là hiện tượng photpho bốc cháy trong không khí tạo thành ngọn lửa màu vàng.
22/ Sa mạc hóa là hiện tượng từ đất đai màu mỡ thành đất khô cằn.
23/ Vỏ xe được làm từ cao su.
24/ Vào mùa thu, nhiều loại lá xanh chuyển sang màu vàng và rụng xuống.
25/ Khi nấu cơm quá lửa, tinh bột thành cacbon.
Bài 2
a) Khi quan sát hiện tượng xảy ra, người ta dựa vào đâu để biết đó là hiện tượng vật lý hay hiện tượng hóa học?
b) Trong các hiện tượng sau đây, chỉ ra đâu là hiện tượng vật lý và đâu là hiện tượng hóa học:
(1) Ủ cơm nếp với men rượu trong quá trình lên men rượu.
(2) Chưng cất rượu sau quá trình lên men rượu.
(3) Hòa tan đường vào nước.
(4) Cô cạn dung dịch đường cho đậm đặc.
(5) Khi dung dịch đường đã mất hết nước, tiếp tục cô cạn và thấy xuất hiện khói trắng (hơi nước) và chất rắn màu đen
(than).
Bài 3
Khi trời lạnh, chúng ta thấy mỡ đóng thành ván. Khi đun nóng, các ván mỡ này tan chảy. Nếu đun quá lửa, thì một phần
mỡ hóa hơi và một phần bị cháy đen. Hãy chỉ ra đâu là hiện tượng vật lý, đâu là hiện tượng hóa học của các quá trình
trên.
Hướng dẫn
Bài 2
1
hóa học 8 - Trang 2
hóa học 8 - Người đăng: Cong Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
hóa học 8 9 10 552