Ktl-icon-tai-lieu

HOẠT ĐỘNG CHƠI MÀ HỌC-HỌC MÀ CHƠI

Được đăng lên bởi huynhthikimhang07
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOẠT ĐỘNG CHƠI MÀ HỌC-HỌC MÀ CHƠI
1. Tuyên bố lý do:

Giúp các em học sinh có sân chơi lành mạnh, vui tươi gắn li ền với
những kiến thức bổ ích và lý thú .

2. Tiến hành trò chơi
a. Hình thức: 2 vòng chơi:

+ Vòng 1: Ai thông minh hơn Google.
+ Vòng 2: Đoán ý đồng đội.
b. Chia lớp thành 4 nhóm .
c. Thư ký: Cô Phượng+ Cô Phương
d. Vòng 1: Ai thông minh hơn Google.
+ Thể lệ:
- Mỗi nhóm nhận được 6 câu hỏi trong phiếu câu hỏi.
- Mỗi nhóm có 2 phút để hoàn thành.
- Với mỗi câu trả lời đúng, nhóm được cộng 5 điểm.
+ Nội dung câu hỏi:
Câu 1: Ngày Quốc tế phụ nữ được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa
vào ngày nào?
A.
B.

8/3/1975
8/3/1675

C.
D.

8/3/1977
8/3/1978

Đáp án: C
Câu 2: Ai là nữ phi hành gia đầu tiên bay vào vũ trụ?
A.
B.

Karen Nyberg
Malala Yousafzai

C.
D.

Angela Ahrendts
Yoani Sanchez

Đáp án: A
Câu 3: Có một học bổng Úc mang tên một cô gái gốc Việt. Cô gái đó
là ai?
A. Thiều Kim Ngân
B. Nguyễn Thùy Linh
C. Nguyễn Ngọc Trâm
D. Trương Thanh Thủy
Đáp án: C
Câu 4: Cô là một nữ ngôi sao nổi tiếng người Mỹ, được biết đến là
một diễn viên tài năng và một người có tấm lòng nhân đạo. Trong
số 6 người con trong gia đình, cô có nhận nuôi một bé trai gốc
Việt. Nữ diễn viên này là ai?

A.
B.

Jessica Alba
Amy Adams

C.
D.

Keira Knightley
Angelina Jolie

Đáp án: D
Câu 5: Đây là ca khúc duy nhất trong số các bài hát tại BXH "Bài
hát yêu thích" 2012 đạt được thành tích 3 lần liên tiếp đứng đầu
bình chọn từ các thành viên hội đồng tuyển chọn của chương
trình. Ca khúc này có tựa đề là gì?
A.
B.
C.

Nhật ký của mẹ
Cám ơn mẹ
Mẹ

D.

Mẹ tôi và những

thị xã vắng

Đáp án: A
Câu 6: Ai là quán quân Việt Nam Idol mùa đầu tiên:
A. Văn Mai Hương
B. Phương Vy
C. Nhật Thủy
D. Hương Tràm
Đáp án: B
Vòng 2: Đoán ý đồng đội.
+ Thể lệ:
- Mỗi nhóm cử 1 đại diện để diễn tả từ cho thành viên nhóm đoán
trong 1 phút 30 giây, nếu đoán trúng sẽ được cộng 5 điểm/ phiếu.
- Đại diện từng nhóm lên bốc thăm 4 phiếu thăm ở hộp 1 (gồm các
từ/ cụm từ ngắn) và 3 phiếu ở hộp 2 (gồm các từ/ cụm từ/ câu dài)
.
Chú ý: Không được dùng từ tiếng Anh/ tiếng Việt cùng nghĩa, không
được nói trùng từ có trong phiếu.
+ Nội dung của các phiếu thăm:
- Trong hộp số 1:
1.Bình đẳng
2. Cẩm chướng
3. Áo dài
4. Võ Thị Sáu
5. Sắc đẹp
6. Bánh trôi nước

7. Nguyễn Thị
Định
8. Giày cao gót
9. Nội trợ
10.Romantic

11. Vợ
12.Nữ Sinh
13.Hiền Thục
14.Miss
15.Hoa Khôi

16.Hoa hồng
nhung
- Trong hộp số 2:
1. Công dung ngôn hạnh
2. Cái nết đánh chết cái
đẹp
3. Đa sầu đa cảm
4. A secret makes a
woman
5. Sắc đẹp ngàn cân
6. Đội...
HO T Đ NG CH I MÀ H C-H C MÀ CH I Ơ Ơ
1. Tuyên b lý do:
Giúp các em h c sinh có sân ch i lành m nh, vui t i g n li n v i ơ ươ
nh ng ki n th c b ích và lý thú . ế
2. Ti n hành trò ch iế ơ
a. Hình th c: 2 vòng ch i: ơ
+ Vòng 1: Ai thông minh h n Google. + Vòng 2: Đoán ý đ ng đ i.ơ
b. Chia l p thành 4 nhóm .
c. Th ký: Cô Ph ng+ Cô Ph ngư ượ ươ
d. Vòng 1: Ai thông minh h n Google.ơ
+ Th l :
- M i nhóm nh n đ c 6 câu h i trong phi u câu h i. ượ ế
- M i nhóm có 2 phút đ hoàn thành.
- V i m i câu tr l i đúng, nhóm đ c c ng 5 đi m. ượ
+ N i dung câu h i:
u 1: Ngày Qu c t ph n đ c Liên Hi p Qu c chính th c hóa ế ượ
vào ngày nào?
A. 8/3/1975
B. 8/3/1675
C. 8/3/1977
D. 8/3/1978
Đáp án: C
u 2: Ai là n phi hành gia đ u tiên bay vào vũ tr ?
A. Karen Nyberg
B. Malala Yousafzai
C. Angela Ahrendts
D. Yoani Sanchez
Đáp án: A
u 3: Có m t h c b ng Úc mang tên m t cô gái g c Vi t. Cô gái đó
là ai?
A. Thi u Kim Ngân
B. Nguy n Thùy Linh
C. Nguy n Ng c Trâm
D. Tr ng Thanh Th yươ
Đáp án: C
u 4: Cô là m t n ngôi sao n i ti ng ng i Mỹ, đ c bi t đ n là ế ườ ượ ế ế
m t di n viên tài năng và m t ng i có t m lòng nhân đ o. Trong ườ
s 6 ng i con trong gia đình, cô có nh n nuôi m t bé trai g c ườ
Vi t. N di n viên này là ai?
HOẠT ĐỘNG CHƠI MÀ HỌC-HỌC MÀ CHƠI - Trang 2
HOẠT ĐỘNG CHƠI MÀ HỌC-HỌC MÀ CHƠI - Người đăng: huynhthikimhang07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HOẠT ĐỘNG CHƠI MÀ HỌC-HỌC MÀ CHƠI 9 10 347