Ktl-icon-tai-lieu

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP tuần 32

Được đăng lên bởi Trinh Duc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Chủ đề: Hòa bình và hữu nghị
Tên hoạt động: Trò chơi “ Thuyền trong sương mù”
I. Mục tiêu:
- GD học sinh tinh thần đoàn kết, hợp tác vượt khó khăn.
- GD học sinh kĩ năng truyền thông, kĩ năng lắng nghe tích cực.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1) Chuẩn bị:
- GV phổ biến tên trò chơi, cách chơi và luật chơi:
* Tên trò chơi: “ Thuyền trong sương mù”
* Cách chơi: 5 nhóm chơi – mỗi nhóm là tên một con thuyền và mang một tên riêng
do HS tự đặt.
Ở giữa sân chơi vẽ một ô vuông, tượng trưng cho một cảng và trong sân có đặt
một số ghế- tượng trưng cho các chướng ngại vật. Mỗi nhóm sẽ cử một thủy thủ đứng
ơt cảng để điều khiển cho tàu vào cảng trong sương mù.
Đoàn thủy thủ của mỗi tàu đều phải bịt mắt và đứng theo hàng một, người sau đặt
tay lên vai người trước.
Theo chỉ dẫn của hoa tiêu, mỗi con tàu tiến vào cảng. Nhóm nào vào cảng trước,
nhóm đó sẽ thắng cuộc.
* Luật chơi: Các hoa tiêu phải hướng dẫn sao cho các tàu không đụng nhau và không
đụng chướng ngại vật. Tàu nào va chạm với các tàu khác và đụng chướng ngại vật sẽ
bị trừ điểm( mỗi lần va chạm sẽ bị trừ 1 điểm)
- Tổ chức cho HS chơi thử.
2) Tổ chức cho HS chơi thật.
3) Đánh giá
- Bình chọn và khen thưởng cho đội thắng cuộc.
4) Thảo luận lớp:
+Để giành được thắng lợi trong trò chơi, người hoa tiêu cần phải chỉ dẫn ntn ? các
thủy thủ cần phải lắng nghe và làm theo chỉ dẫn của hoa tiêu ra sao ?
- Giáo viên KL.
- Dặn dò nội dung cần chuẩn bị cho buổi học sau.
…………………………………………………………

...
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
Chủ đề: Hòa bình và hữu nghị
Tên hoạt động: Trò chơi “ Thuyền trong sương mù”
I. Mục tiêu:
- GD học sinh tinh thần đoàn kết, hợp tác vượt khó khăn.
- GD học sinh kĩ năng truyền thông, kĩ năng lắng nghe tích cực.
II. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1) Chuẩn bị:
- GV phổ biến tên trò chơi, cách chơi và luật chơi:
* Tên trò chơi: “ Thuyền trong sương mù”
* Cách chơi: 5 nhóm chơi – mỗi nhóm là tên một con thuyền và mang một tên riêng
do HS tự đặt.
Ở giữa sân chơi vẽ một ô vuông, tượng trưng cho một cảng và trong sân có đặt
một số ghế- tượng trưng cho các chướng ngại vật. Mỗi nhóm sẽ cử một thủy thủ đứng
ơt cảng để điều khiển cho tàu vào cảng trong sương mù.
Đoàn thủy thủ của mỗi tàu đều phải bịt mắt và đứng theo hàng một, người sau đặt
tay lên vai người trước.
Theo chỉ dẫn của hoa tiêu, mỗi con tàu tiến vào cảng. Nhóm nào vào cảng trước,
nhóm đó sẽ thắng cuộc.
* Luật chơi: Các hoa tiêu phải hướng dẫn sao cho các tàu không đụng nhau và không
đụng chướng ngại vật. Tàu nào va chạm với các tàu khác và đụng chướng ngại vật sẽ
bị trừ điểm( mỗi lần va chạm sẽ bị trừ 1 điểm)
- Tổ chức cho HS chơi thử.
2) Tổ chức cho HS chơi thật.
3) Đánh giá
- Bình chọn và khen thưởng cho đội thắng cuộc.
4) Thảo luận lớp:
+Để giành được thắng lợi trong trò chơi, người hoa tiêu cần phải chỉ dẫn ntn ? các
thủy thủ cần phải lắng nghe và làm theo chỉ dẫn của hoa tiêu ra sao ?
- Giáo viên KL.
- Dặn dò nội dung cần chuẩn bị cho buổi học sau.
…………………………………………………………
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP tuần 32 - Người đăng: Trinh Duc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP tuần 32 9 10 403