Ktl-icon-tai-lieu

Học phát âm chuẩn Tiếng Anh

Được đăng lên bởi binh-nguyen-dang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1372 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Học phát âm chuẩn Tiếng Anh
Hiện nay, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, rất được coi trọng. Vì thế,
nhiều bạn trẻ đã đầu tư đúng mức vào tiếng Anh. Tuy nhiên, phát âm,
giao tiếp bằng tiếng Anh là một điều không phải đơn giản.

Nó đòi hỏi phải có sự rèn luyện và phương pháp học.
Một người được coi là có phát âm chuẩn khi anh ta có thể phát âm đúng
trọng âm, ngữ điệu của những từ đơn lẻ cũng như những đơn vị ngôn ngữ
lớn hơn từ như cụm, câu, đoạnv.v… nói cách khác, phát âm chuẩn không chỉ
đơn giản là phát âm đúng từng âm đơn lẻ mà là phát âm đúng những "đơn
vị" ngôn ngữ trong giao tiếp.
Nói tiếng Anh lưu loát lại liên quan nhiều hơn đến yếu tố tâm lý. Nói lưu
loát nghĩa là có khả năng diễn đạt ý tưởng một cách dễ dàng. Vì vậy, muốn
nói tiếng Anh một cách trôi chảy người nói cần tự tin về vốn từ của bản
thân, về khả năng ghép nối từ thành câu đúng ngữ pháp và quan trọng nhất
là tin tưởng vào khả năng diễn đạt của mình.

Vậy làm thế nào để phát âm chuẩn khi nói tiếng Anh?
Chăm chỉ
Câu trả lời rất đơn giản vì nếu là chỉ học chăm thì bạn mới đi được một nửa
đường. Thông thường, người học luôn cố gắng phát âm thật chuẩn các từ
tiếng Anh trước khi bắt đầu nghe chúng. Nhưng làm thế nào để kiểm tra xem
thật sự là bạn đã phát âm chuẩn những từ đó hay chưa? Tuy nhiên, để dành
nhiều thời gian vào luyện tập là không quan trọng, điều quan trọng là thực
hành nó đều đặn. Nhiều người học nghĩ rằng chỉ cần chú ý tới phát âm sẽ
giúp họ phát triển khả năng tốt nhất.
Nghe và nhắc lại
Hãy thu lại những gì bạn đã nghe và nhắc lại. Và phương tiện hữu dụng nhất
để thực hiện việc này là một chiếc đài cát-sét và một cuộn băng. Thử dùng
chúng thu lại một mẩu tin ngắn bằng tiếng Anh trên đài. Sau đó, thu lại mẩu
tin đó nhưng với một "phát thanh viên" khác - chính là bạn. Khi đó, bạn có
thể so sánh cách phát âm những từ trong bản tin với cách bạn phát âm
chúng. Kiên trì lặp đi lặp lại việc này, chắc chắn bạn sẽ sửa được cách phát
âm chưa chuẩn.
Điều cốt yếu ở đây là bạn phải bắt chước lặp lại từ tiếng Anh bất cứ lúc nào
bạn nghe được gì bằng tiếng Anh (xem TV, phim, v.v…). Bất kỳ khi nào
bạn một mình, bạn có thể thử phát âm một số từ tiếng Anh, chỉ mất một chút
thời gian, chẳng hạn khi đợi xe buýt, đi tắm, hoặc lướt web. Một khi lưỡi và
miệng của bạn đã làm quen được với các âm mới, bạn sẽ chẳng thấy có khó
khăn gì hết.

Thường thì với những người có tài bẩm sinh sẽ bắt chước âm tốt hơn (ví dụ,
nếu bạn có thể bắt chước giọng địa phương theo tiếng mẹ đẻ của bạn, thì bạn
cũng sẽ dễ dàng...
Hc phát âm chun Tiếng Anh
Hin nay, ngoi ng, đặc bit là tiếng Anh, rt được coi trng. Vì thế,
nhiu bn tr đã đầu tư đúng mc vào tiếng Anh. Tuy nhiên, phát âm,
giao tiếp bng tiếng Anh là mt điu không phi đơn gin.
đòi hi phi có s rèn luyn và phương pháp hc.
Mt người được coi là có phát âm chun khi anh ta có th phát âm đúng
trng âm, ng điu ca nhng t đơn l cũng như nhng đơn v ngôn ng
ln hơn t như cm, câu, đonv.v… nói cách khác, phát âm chun không ch
đơn gin là phát âm đúng tng âm đơn l mà là phát âm đúng nhng "đơn
v" ngôn ng trong giao tiếp.
Nói tiếng Anh lưu loát li liên quan nhiu hơn đến yếu t tâm lý. Nói lưu
loát nghĩa là có kh năng din đạt ý tưởng mt cách d dàng. Vì vy, mun
nói tiếng Anh mt cách trôi chy người nói cn t tin v vn t ca bn
thân, v kh năng ghép ni t thành câu đúng ng pháp và quan trng nht
là tin tưởng vào kh năng din đạt ca mình.
Học phát âm chuẩn Tiếng Anh - Trang 2
Học phát âm chuẩn Tiếng Anh - Người đăng: binh-nguyen-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Học phát âm chuẩn Tiếng Anh 9 10 490