Ktl-icon-tai-lieu

học sinh giỏi 12

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 185 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÀ RỊA VŨNG TÀU

Đề thi chính thức

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12
NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN THI: TOÁN
(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (4 điểm) Giải phương trình sau trên tập số thực
.
Câu 2. (4 điểm)

Cho dãy số

xác định bởi

Chứng minh dãy số

có giới hạn và tìm giới hạn đó.

Câu 3. (4 điểm)
Cho tam giác ABC không cân, nội tiếp đường tròn (O). Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B
và C cắt nhau tại điểm I. Đường thẳng AI cắt đường tròn (O) tại điểm D (D khác A). Gọi M,K
lần lượt là là trung điểm của BC và AD. Hai đường thẳng BK và AM lần lượt cắt (O) tại điểm
thứ hai là E,F.
Chứng minh

.

Chứng minh hai đường thẳng EF và AB song song với nhau.
Câu 4. (4 điểm)
Tìm tất cả các hàm số

thoả mãn điều kiện:
.

Câu 5. (4 điểm)
Người ta xếp 2014 bóng đèn đang bật sáng thành một hàng dài, từ trái sang phải. Hai người cùng
thực hiện một trò chơi như sau: Lần lượt từng người chọn tuỳ ý 5 bóng đèn liên tiếp, trong đó
bóng đèn đầu tiên bên trái trong 5 bóng đèn được chọn phải đang sáng và thay đổi trạng thái của
5 bóng đèn đó (từ sáng thành tắt và từ tắt thành sáng). Ai không thể thực hiện được nữa thì thua
cuộc. Chứng minh rằng đến một lúc nào đó trò chơi phải kết thúc và dù cho có chơi như thế nào
thì người đầu tiên luôn thua cuộc.

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÀ RỊA VŨNG TÀU
Đề thi chính thức
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12
NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN THI: TOÁN
(Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (4 điểm) Giải phương trình sau trên tập số thực
.
Câu 2. (4 điểm)
Cho dãy số xác định bởi
Chứng minh dãy số có giới hạn và tìm giới hạn đó.
Câu 3. (4 điểm)
Cho tam giác ABC không cân, nội tiếp đường tròn (O). Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B
và C cắt nhau tại điểm I. Đường thẳng AI cắt đường tròn (O) tại điểm D (D khác A). Gọi M,K
lần lượt là là trung điểm của BC và AD. Hai đường thẳng BK và AM lần lượt cắt (O) tại điểm
thứ hai là E,F.
Chứng minh .
Chứng minh hai đường thẳng EF và AB song song với nhau.
Câu 4. (4 điểm)
Tìm tất cả các hàm số thoả mãn điều kiện:
.
Câu 5. (4 điểm)
Người ta xếp 2014 bóng đèn đang bật sáng thành một hàng dài, từ trái sang phải. Hai người cùng
thực hiện một trò chơi như sau: Lần lượt từng người chọn tuỳ ý 5 bóng đèn liên tiếp, trong đó
bóng đèn đầu tiên bên trái trong 5 bóng đèn được chọn phải đang sáng và thay đổi trạng thái của
5 bóng đèn đó (từ sáng thành tắt và từ tắt thành sáng). Ai không thể thực hiện được nữa thì thua
cuộc. Chứng minh rằng đến một lúc nào đó trò chơi phải kết thúc và dù cho có chơi như thế nào
thì người đầu tiên luôn thua cuộc.
học sinh giỏi 12 - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
học sinh giỏi 12 9 10 678