Ktl-icon-tai-lieu

HỘI CHỨNG TẮC RUỘT

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI CHỨNG TẮC RUỘT
391.
Các nguyên nhân nào sau đây là tắc ruột cơ học:
A. Tắc ruột do dính sau mổ
B. Tắc ruột do phình đại tràng bẩm sinh ở trẻ em
C. Tắc ruột do viêm phúc mạc
D. A và B đúng
E. A và C đúng
392.
Các nguyên nhân sau gây bệnh cảnh tắc ruột cơ năng
A. Tắc ruột do thoát vị bẹn nghẹt
B. Liệt ruột sau mổ
C. Tắc ruột do phình đại tràng bẩm sinh ở trẻ em
D. A và B đúng
E. B và C đúng
393.
Ðau bụng trong tắc ruột cơ học có đặc điểm:
A. Ðau nhiều và liên tục
B. Ðau giảm khi bệnh nhân nôn mữa hay trung tiện được
C. Ðau tăng khi bệnh nhân uống nước hay ăn
D. A và B đúng
E. B và C đúng
394.
Các điểm khác nhau giữa tắc ruột cao và tắc ruột thấp là:
A. Bệnh nhân tắc ruột cao thường nôn sớm hơn và nhiều hơn
B. Bệnh nhân tắc ruột càng cao, bụng càng chướng
C. Mức hơi-dịch trong tắc ruột cao dạng đáy hẹp và vòm cao
D. A và C đúng
E. B và C đúng
395.
Ðặc điểm của hình ảnh X quang bụng không chuẩn bị trong tắc
ruột cơ học cao là:
A. Mức hơi-dịch dạng đáy hẹp và vòm cao
B. Mức hơi-dịch dạng đáy rộng và vòm thấp
C. Tập trung đóng khung ổ bụng
D. Tắc càng cao, mức hơi-dịch càng nhiều
E. Tất cả đều sai
396.
Ðặc điểm của hình ảnh X quang không chuẩn bị trong tắc ruột cơ
học ở ruột già là:
A. Mức hơi-dịch dạng đáy hẹp và vòm cao
B. Mức hơi-dịch dạng đáy rộng và vòm thấp
C. Tập trung đóng khung ổ bụng
D. A và B đúng
E. A và C đúng
397.
Các xét nghiệm cận lâm sàng cần ưu tiên được làm trong tắc ruột
là
A. Công thức máu, Hct
B. X quang bụng không chuẩn bị
C. Ðiện giải đồ
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng

398.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.
A.
B.
C.
D.
E.

Siêu âm trong tắc ruột có thể thấy:
Nguyên nhân gây tắc ruột và vị trí tắc
Hình ảnh tăng nhu động ruột trong tắc ruột cơ học
Mức hơi-dịch tương tự như trong X quang bụng không chuẩn bị
A và B đúng
Tất cả đều đúng
399.
Các nguyên nhân thường gây tắc ruột cơ học ở trẻ độ tuổi đi học
là:
Búi giun đũa
Bã thức ăn
Lồng ruột
A và C đúng
A và B đúng
400.
Các nguyên nhân thường gây tắc ruột cơ học ở người trưởng
thành là:
Lồng ruột
Tắc do dính sau mổ
Thoát vị nghẹt
Tất cả đều đúng
Chỉ B và C đúng
401.
Các nguyên nhân thường gây tắc ruột cơ học ở người già là:
Lồng ruột
Ung thư đại tràng
U phân hay bã thức ăn
Tất cả đều đúng
Chỉ B và C đúng
402.
Tam chứng xoắn ruột là:
Chướng khu trú, sờ không có nhu động và ấn đau
Chướng khu trú, ấn đau và phản ứng thành bụng
Phản ứng thành bụng, đau từng cơn và không nôn
A và C đúng
B và C đúng
403.
Nguyên tắc điều trị tắc ruột là:...
HỘI CHỨNG TẮC RUỘT
391. Các nguyên nhân nào sau đây là tắc ruột cơ học:
A. Tắc ruột do dính sau mổ
B. Tắc ruột do phình đại tràng bẩm sinh ở trẻ em
C. Tắc ruột do viêm phúc mạc
D. A và B đúng
E. A và C đúng
392. Các nguyên nhân sau gây bệnh cảnh tắc ruột cơ năng
A. Tắc ruột do thoát vị bẹn nghẹt
B. Liệt ruột sau mổ
C. Tắc ruột do phình đại tràng bẩm sinh ở trẻ em
D. A và B đúng
E. B và C đúng
393. Ðau bụng trong tắc ruột cơ học có đặc điểm:
A. Ðau nhiều và liên tục
B. Ðau giảm khi bệnh nhân nôn mữa hay trung tiện được
C. Ðau tăng khi bệnh nhân uống nước hay ăn
D. A và B đúng
E. B và C đúng
394. Các điểm khác nhau giữa tắc ruột cao và tắc ruột thấp là:
A. Bệnh nhân tắc ruột cao thường nôn sớm hơn và nhiều hơn
B. Bệnh nhân tắc ruột càng cao, bụng càng chướng
C. Mức hơi-dịch trong tắc ruột cao dạng đáy hẹp và vòm cao
D. A và C đúng
E. B và C đúng
395. Ðặc điểm của hình ảnh X quang bụng không chuẩn bị trong tắc
ruột cơ học cao là:
A. Mức hơi-dịch dạng đáy hẹp và vòm cao
B. Mức hơi-dịch dạng đáy rộng và vòm thấp
C. Tập trung đóng khung ổ bụng
D. Tắc càng cao, mức hơi-dịch càng nhiều
E. Tất cả đều sai
396. Ðặc điểm của hình ảnh X quang không chuẩn bị trong tắc ruột
học ở ruột già là:
A. Mức hơi-dịch dạng đáy hẹp và vòm cao
B. Mức hơi-dịch dạng đáy rộng và vòm thấp
C. Tập trung đóng khung ổ bụng
D. A và B đúng
E. A và C đúng
397. Các xét nghiệm cn m sàng cn ưu tiên được làm trong tắc ruột
A. Công thức máu, Hct
B. X quang bụng không chuẩn bị
C. Ðiện giải đồ
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
HỘI CHỨNG TẮC RUỘT - Trang 2
HỘI CHỨNG TẮC RUỘT - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HỘI CHỨNG TẮC RUỘT 9 10 866