Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 SỐ 01

Được đăng lên bởi ariripay
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Luyện giải đề thi THPT Quốc gia

Lê Tiến Hà
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 SỐ 01
Môn: Vật lý
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
MÃ ĐỀ : 132

Họ, tên thí sinh:.......................................................................
Số báo danh:............................................................................
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Câu 1: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1,2.10-4 H và một tụ điện có điện dung C = 3 nF.
Điện trở của mạch là R = 0,2 Ω. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu đện thế cực đại giữa hai
bản tụ điện là U0 = 6 V thì trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng
A. 0,09 mJ.

B. 0,06 .10-10J.

C. 1,08.10-10J.

D. 1,5 mJ.

Câu 2: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp có
ω2LC = 2. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai
đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với
cường độ dòng điện trong đoạn mạch là
A.


6

B.


.
4


3

C.  .

D.


.
3

Câu 3: Chọn phát biểu đúng khi nói về phản ứng hạt nhân:
A. Trong phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân tương tác bằng tổng khối lượng nghỉ
của các hạt nhân tạo thành.
B. Chỉ có sự tương tác của các hạt nhân mới tạo được phản ứng hạt nhân.
C. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng hạt nhân dưới dạng động năng của các hạt nhân tạo thành.
D. Phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, các hạt nhân sinh ra bền vững hơn hạt nhân ban đầu.
Câu 4: Chiếu bức xạ có bước sóng 1 = 0,405 μm vào catôt của 1 tế bào quang điện đặt trong từ trương
đều B thì, thay bức xạ khác có tần số f2 = 16.1014 Hz thì bán kính quỹ đạo cực đại của các electron quang
điện là R2 = 2R1. Công thoát của electrôn ra khỏi catôt là
A. 3,2eV.

B. 1,6eV.

C. 1,88 eV.

D. 2,2 eV.

Câu 5: Một con lắc đơn được treo trên trần thang máy đang dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T.
Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì thang máy đột ngột chuyển động đi lên nhanh dần đều. Biên độ dao
động của vật thay đổi như thế nào trong quá trình thang máy tăng tốc?
A. Biên độ tăng.

B. Biên độ tăng rồi giảm. C. Biên độ không đổi.

D. Biên độ giảm.

Câu 6: Cho hai vật A và B dao động điều hòa trên hai trục song song với nhau, có hai gốc tọa độ nằm
trên đường thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng này và cách nhau 10 cm, có phương trình dao




...
Luyện giải đề thi THPT Quốc gia Lê Tiến Hà
Hotline: 0964.947.840 Trang 1/7 - Mã đề thi 132
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 SỐ 01
Môn: Vật lý
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
MÃ ĐỀ : 132
H, tên thí sinh:.......................................................................
Số báo danh:............................................................................
ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Câu 1: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1,2.10
-4
H và một tụ điện có điện dung C = 3 nF.
Điện trở của mạch là R = 0,2 Ω. Để duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu đện thế cực đại giữa hai
bản tụ điện là U
0
= 6 V thì trong mỗi chu kì dao động, cần cung cấp cho mạch một năng lượng bằng
A. 0,09 mJ.
B. 0,06 .10
-10
J.
C. 1,08.10
-10
J.
D. 1,5 mJ.
Câu 2: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần tụ điện mắc nối tiếp
ω
2
LC = 2. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện điện áp giữa hai
đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với
cường độ dòng điện trong đoạn mạch là
A.
B.
. C.
. D.
.
Câu 3: Chọn phát biểu đúng khi nói về phản ứng hạt nhân:
A. Trong phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân tương tác bằng tổng khối lượng nghỉ
của các hạt nhân tạo thành.
B. Chỉ có sự tương tác của các hạt nhân mới tạo được phản ứng hạt nhân.
C. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng hạt nhân dưới dạng động năng của các hạt nhân tạo thành.
D. Phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, các hạt nhân sinh ra bền vững hơn hạt nhân ban đầu.
Câu 4: Chiếu bức xạ bước sóng
1
= 0,405 μm vào catôt của 1 tế bào quang điện đặt trong từ trương
đều B thì, thay bức xạ khác có tần số f
2
= 16.10
14
Hz thì bán kính quỹ đạo cực đại của các electron quang
điện là R
2
= 2R
1
. Công thoát của electrôn ra khỏi catôt là
A. 3,2eV. B. 1,6eV. C. 1,88 eV. D. 2,2 eV.
Câu 5: Một con lắc đơn được treo trên trần thang máy đang dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T.
Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì thang y đột ngột chuyển động đi lên nhanh dần đều. Biên độ dao
động của vật thay đổi như thế nào trong quá trình thang máy tăng tốc?
A. Biên độ tăng. B. Biên độ tăng rồi giảm. C. Biên độ không đổi. D. Biên độ giảm.
Câu 6: Cho hai vật A và B dao động điều hòa trên hai trục song song với nhau, hai gốc tọa độ nằm
trên đường thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng y cách nhau 10 cm, phương trình dao
động lần lượt là:
cmtx
A
3
100cos.6
;
cmtx
B
6
100cos.8
. Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật
trong quá trình dao động là
A.
.210 cm
B. 20 cm. C. 10 cm. D. 24 cm.
Câu 7: mặt nước có hai nguồn sóng cơ A B cách nhau 15 cm, dao động điều hòa cùng tần số, cùng
pha theo phương vuông góc với mặt nước. Điểm M nằm trên AB, cách trung điểm O 1,5 cm, điểm
6
4
3
3
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 SỐ 01 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 SỐ 01 - Người đăng: ariripay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 SỐ 01 9 10 179