Ktl-icon-tai-lieu

K Ì THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn thi: Hóa học

Được đăng lên bởi langnhangkenup
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD - ĐT TVT
Đề chính thức

K Ì THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn thi: Hóa học
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ BÀI:
(Đề thi có 4 câu , 01 trang)
Câu 1:( 4đ)
1/ Cho CO tác dụng với CuO đun nóng được hỗn hợp chất rắn A và khí B. Hòa tan hoàn
toàn A vào H2SO4 đặc nóng. Cho B tác dụng với dung dịch nước vôi trong dư. Viết phương
trình phản ứng hóa học.
2/ Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng cho các thí nghiệm sau:
a/ Nhúng đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào dung dịch CuSO4
b/ Sục khí SO2 vào dung dịch Ca(HCO3)2
Câu 2: (4,5đ)
1/ Có 5 mẫu chất khí A, B, C, D, E đựng trong 5 lọ riêng biệt . Mỗi khí có một tính chất
sau:
a/ Khí A cháy tạo ra chất lỏng(ở nhiệt độ thường) không màu, không mùi, chất lỏng này
làm cho đồng(II) sunfat khan màu trắng thành màu xanh.
b/ Khí B rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa xanh nhạt sinh ra chất khí làm đục
nước vôi trong.
c/ Khí C không cháy, nhưng làm vật cháy sáng chói hơn.
d/ Khí D không cháy mà còn làm tắt ngọn lửa của vật đang cháy
e/ Khí E tác dụng với nước tạo thành hỗn hợp 2 axit có tác dụng tẩy trắng, sát trùng, diệt
khuẩn.
Hãy cho biết A,B, C,D, E là những khí nào? Viết phương trình phản ứng xảy ra?
2/ Xác định chất A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K và viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:
A + O2  B+C
B + O2    D
D+E F
D + BaCl2 + E  G  + H
F+ BaCl2  G  + H
H + AgNO3  AgCl + I
I + A  J + F + NO  + E
J + NaOH  Fe(OH)3 + K
Câu 3:( 5,5đ)
Hỗn hợp gồm 3 kim loại Cu, Fe, Mg nặng 20 gam được hòa tan hết bằng axit H2SO4 loãng,
thoát ra khí A, nhận được dung dịch B và chất rắn D. Thêm KOH dư vào dung dịch B rồi
sục không khí để xảy ra hoàn toàn phản ứng.
4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4 Fe(OH)3 
Lọc kết tủa và nung đến luợng không đổi cân nặng 24 (g). Chất rắn D cũng được nung
trong không khí đến lượng không đổi cân nặng 5 gam. Tìm % khối lượng mỗi kim loại ban
đầu?
Câu 4:( 6 đ)
Nung 25,28gam hỗn hợp FeCO3 v à FexOy dư tới phản ứng hoàn toàn, thu được khí A và
22,4 gam Fe2O3 duy nhất. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 40ml dung dịch Ba(OH) 2
0,15M thu được 7,88 gam kết tủa.
1, Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2, Tìm công thức phân tử của FexOy
--------------Hết------------t o , xt

Ghi chú: Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học do Bộ Giáo dục - đào tạo ban
hành và máy tính bỏ túi.

PHÒNG GD - ĐT TVT
K Ì THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2010 – 2011
Đáp án và hướng dẫn chấm đề thi chính thức môn Hóa học
(Đáp án gồm có 02 trang)
-------------o0o-----------

Câu/...
PHÒNG GD - ĐT TVT
Đ chính th ức
K Ì THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn thi: Hóa học
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ BÀI:
(Đề thi có 4 câu , 01 trang)
Câu 1:( 4đ)
1/ Cho CO tác dụng với CuO đun nóng được hỗn hợp chất rắn A khí B. Hòa tan hoàn
toàn A vào H
2
SO
4
đặc nóng. Cho B tác dụng với dung dịch nước vôi trong dư. Viết phương
trình phản ứng hóa học.
2/ Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng cho các thí nghiệm sau:
a/ Nhúng đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào dung dịch CuSO
4
b/ Sục khí SO
2
vào dung dịch Ca(HCO
3
)
2
Câu 2: (4,5đ)
1/ 5 mẫu chất khí A, B, C, D, E đựng trong 5 lọ riêng biệt . Mỗi khí một tính chất
sau:
a/ Khí A cháy tạo ra chất lỏng(ở nhiệt độ thường) không màu, không mùi, chất lỏng này
làm cho đồng(II) sunfat khan màu trắng thành màu xanh.
b/ Khí B rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa xanh nhạt sinh ra chất khí làm đục
nước vôi trong.
c/ Khí C không cháy, nhưng làm vật cháy sáng chói hơn.
d/ Khí D không cháy mà còn làm tắt ngọn lửa của vật đang cháy
e/ Khí E tác dụng với nước tạo thành hỗn hợp 2 axit tác dụng tẩy trắng, sát trùng, diệt
khuẩn.
Hãy cho biết A,B, C,D, E là những khí nào? Viết phương trình phản ứng xảy ra?
2/ Xác định chất A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K và viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau:
A + O
2
B+C
B + O
2
xtt
o
,
D
D + E
F
D + BaCl
2
+ E
G
+ H
F+ BaCl
2
G
+ H
H + AgNO
3
AgCl + I
I + A
J + F + NO
+ E
J + NaOH
Fe(OH)
3
+ K
Câu 3:( 5,5đ)
Hỗn hợp gồm 3 kim loại Cu, Fe, Mg nặng 20 gam được hòa tan hết bng axit H
2
SO
4
loãng,
thoát ra khí A, nhận được dung dịch B chất rắn D. Thêm KOH vào dung dịch B rồi
sục không khí để xảy ra hoàn toàn phản ứng.
4Fe(OH)
2
+ O
2
+ 2H
2
O
4 Fe(OH)
3
Lọc kết tủa nung đến luợng không đổi cân nặng 24 (g). Chất rắn D cũng được nung
trong không khí đến lượng không đổi cân nặng 5 gam. Tìm % khối lượng mỗi kim loại ban
đầu?
Câu 4:( 6 đ)
Nung 25,28gam hỗn hợp FeCO
3
v à Fe
x
O
y
tới phản ứng hoàn toàn, thu được khí A
22,4 gam Fe
2
O
3
duy nhất. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 40ml dung dịch Ba(OH)
2
0,15M thu được 7,88 gam kết tủa.
1, Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
2, Tìm công thức phân tử của Fe
x
O
y
--------------Hết-------------
Ghi chú: Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học do Bộ Giáo dục - đào tạo ban
hành và máy tính bỏ túi.
K Ì THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn thi: Hóa học - Trang 2
K Ì THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn thi: Hóa học - Người đăng: langnhangkenup
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
K Ì THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2010 – 2011 Môn thi: Hóa học 9 10 116