Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch công tác giảng dạy lớp 10 dạy tuần 25

Được đăng lên bởi volucnguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIẢNG DẠY LỚP 10B3
TUẦN 25
( Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 28/02/2016 )
Trường:

THPTDTNT Thừa Thiên Huế

Năm học:

2015- 2016

Sinh viên thực tập:

Nguyễn Võ Lực.

Ngành thực tập:

Hóa học.

Giáo viên HDGD:

Hoàng Minh Quang.

I. Tình hình đặc điểm lớp giảng dạy:
1. Về ưu điểm:
Đội ngũ cán bộ lớp có tinh thần trách nhiệm, năng động, nhiệt tình, có năng lực, dễ
gần, hòa đồng với mọi người.
- Lớp có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm.
- Đặc biệt lớp tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường, đoàn
trường tổ chức.
2. Nhược điểm:
- Học lực khá ít, học lực trung bình còn nhiều.
II. Thời khóa biểu môn Hóa học của lớp tuần học 25

Thứ/ngày
Ba (23/02/2016)

Tiết/buổi
4/ buổi sáng

Bài học
Kiểm tra 1 tiết

Ba (23/02/2016

2/buổi chiều

Oxi – Ozon (t1)

Sáu (26/02/2016)

3/buổi sáng.

Oxi – Ozon (t2)

:

III. Nội dung kế hoạch:
Thời gian

Biện pháp
thực hiện
- Nộp giáo án bài Oxi – Ozon (t1).
- Chủ động
gặp, nộp giáo
án
cho
- Nghe GVHD nhận xét, sữa chữa GVHD.
giáo án.
- Lắng nghe,
ghi nhận lỗi
sai, rút kinh
nghiệm.
- Tiến hành chuẩn bị cho bài - Nghiên cứu
tài liệu.
dạy.
- Tập giảng.
- Chuẩn bị hóa
chất, dụng cụ
giảng dạy.
- Dạy bài Oxi – Ozon (tiết 1)
- Lên lớp đúng
thời gian quy
định
- Lắng nghe
GVHD nhận
xét, góp ý giờ
dạy.

Yêu cầu,
chỉ tiêu
- Nộp giáo
án đúng
thời gian
quy định.
-Rút kinh
nghiệm
cho
bản
than.
- Chuẩn bị
nghiêm
túc,
cẩn
thận,
chính xác.

- Soạn đề cương bài: Oxi – Ozon - Tham khảo
các tài liệu
(t2)
giảng dạy như
-Soạn giáo án bài Lưu huỳnh.
sách
giáo
viên,
sách
tham
khảo
khác...
.
-Tham gia đóng góp ý kiến cho giờ - Đóng góp ý
tập giảng của thành viên nhóm ( bài kiến, tìm ra ưu
Oxi-Ozon (t2))
nhược điểm
của giờ dạy.

- Phát thảo
được kiến
thức trọng
tâm
bài
dạy.

Thứ 6
- Dự giờ tiết dạy của thành viên - Dự giờ, đóng
(26/02/2016)
nhóm (bài Oxi-ozon (t2))
góp ý kiến.
Tiết 3 (buổi sáng) - Nộp đề cương bài Oxi-ozon (t2)
-Lắng
nghe
nhận xét của

Đến
đúng giờ.
- rút kingh
nghiệm

Thứ 7
(20/02/2016)

Thứ 2
(22/02/2016 )

Thứ 3
(23/02/2016 )
Tiết 2 (buổi
chiều)

Thứ 4
(24/02/2016)

Thứ 5
(25/02/2016)

Nội dung công việc

Lắng
nghe, rút
kinh
nghiệm
cho
bản
thân.

Đến
đúng giờ,
chăm chú
lắng nghe.

Thứ 7
(27/2/2016)

-Nộp giáo án bài Lưu huỳnh.

GVHD chủ nhiệm

GVHD,
rút
kinh nghiệm
cho bản thân
-Nộp giáo án,
nghe GVHD
nhận xét, sửa
lỗi.

cho
thân

bản

-Nộp đúng
thời gian
quy định

Huế, ngày 17 tháng 02 năm 2016
SVTT chủ nhiệm

Nguyễn Võ Lực.

...
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC GIẢNG DẠY LỚP 10B3
TUẦN 25
( Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 28/02/2016 )
Trường: THPTDTNT Thừa Thiên Huế
Năm học: 2015- 2016
Sinh viên thực tập: Nguyễn Võ Lực.
Ngành thực tập: Hóa học.
Giáo viên HDGD: Hoàng Minh Quang.
I. Tình hình đặc điểm lớp giảng dạy:
1. Về ưu điểm:
Đội ncán bộ lớp tinh thần trách nhiệm, năng động, nhiệt tình, năng lực, dễ
gần, hòa đồng với mọi người.
- Lớp có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm.
- Đặc biệt lớp tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường, đoàn
trường tổ chức.
2. Nhược điểm:
- Học lực khá ít, học lực trung bình còn nhiều.
II. Thời khóa biểu môn Hóa học của lớp tuần học 25
Thứ/ngày Tiết/buổi Bài học
Ba (23/02/2016) 4/ buổi sáng Kiểm tra 1 tiết
Ba (23/02/2016 2/buổi chiều Oxi – Ozon (t1)
Sáu (26/02/2016) 3/buổi sáng. Oxi – Ozon (t2)
:
kế hoạch công tác giảng dạy lớp 10 dạy tuần 25 - Trang 2
kế hoạch công tác giảng dạy lớp 10 dạy tuần 25 - Người đăng: volucnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
kế hoạch công tác giảng dạy lớp 10 dạy tuần 25 9 10 630