Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHỐI 3 TUỔI

Được đăng lên bởi Nam Công Tử
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHỐI 3 TUỔI
Chủ đề: “Nước và hiện tượng tự nhiên”
Thời gian thực hiện 3 tuần (Từ ngày 16/3 -3/4/2015)
Thứ

2

Tên hoạt
động

Tuần 1:“Lợi ích của nước đối
với con người”
(Từ ngày 16/3- 20/3/2015)

Tuần 2 “Trang phục của bé”

HĐKP

Tìm hiểu về lợi ích của nước đối
với sinh hoạt của con người.

Tìm hiểu về trang phục trong
ngày hè

Tìm hiểu về thời tiết của mùa hè

HĐTH

Vẽ ông mặt trời
(Theo đề tài)

Dán trang trí quần áo trong mùa
hè (Theo đề tài)

Xé dán đám mây và hạt mưa
(Theo đề tài)

-NDTT: Dạy hát: “Sau mưa”
+Tác giả: Nhạc:Lương Ngọc
Hoàn
Lời:Thơ: Nguyễn Ngọc Ký
-NDKH: Nghe hát: Cho tôi đi
làm mưa với
+ Nhạc và lời: Hoàng Hà
-TC: “Tai ai tinh”

-NDTT: Dạy hát: “Cháu vẽ ông
mặt trời”

-NDTT: Dạy hát: “Nắng sớm”

3
HĐÂN

Bước lên, xuống bục cao 30cm

(Từ ngày 23/3- 27/3/2015)

+Tác giả: Tân Huyền
-NDKH:

Tuần 3 “Hiện tượng thời tiết
mùa hè”
(Từ ngày 30/3-3/4/2015)

+Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích
-NDKH: Nghe hát: “Mưa rơi”
Dân ca xá
-TC:

4

HĐPTTC

Tung và bắt bóng
-TCVĐ: Lộn cầu vồng

5

HĐLQVT

Dạy trẻ đếm đến 5,nhận biết
Nhận biết mối quan hệ hơn kém
nhóm có 5 đối tượng,nhận biết số về số lượng trong phạm vi 5
5.

Xác định đồ vật so với trẻ

6

HĐVH

Truyện:Giọt nước tí xíu
(Trẻ chưa biết)

Thơ: Đám mây đen xấu xí
(Trẻ chưa biết)

Thơ: Nắng bốn mùa
(Trẻ chưa biết)

- Đi, chạy thay đổi tốc độ theo
hiệu lệnh.
-TC:Trời nắng trời mưa.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ :
NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Thời gian thực hiện 3 tuần (Từ ngày 16/3 -3/4/2015)
Lĩnh vực
Phát triển thể
chất.

Mục tiêu

Nội dung

*Phát triển vận động:
- Thực hiện tốt động tác phát triển nhóm cơ và
hô hấp.
-Trẻ có kĩ năng thực hiện các vận động cơ bản
dưới sự hướng dẫn của cô: bước, tung và bắt
bóng, đi, chạy…
- Phối hợp được các cử động của bàn tay, chân
và các giác quan.
-Chơi được các trò chơi vận động dưới sự
hướng dẫn của cô.
- Phát triển vận động tinh.
*Dinh dưỡng - sức khỏe:
- Làm một số công việc tự phục vụ và vệ sinh cá
nhân như: rửa mặt, rửa tay…

* Phát triển vận động:
- Thực hiện tốt các động tác thể dục sáng theo
cô.
-Thực hiện các vận động cơ bản:
+ Bước lên, xuống bục cao 30cm
+Tung và bắt bóng
+Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
- Chơi các trò chơi vận động: Trời nắng trời
mưa, lộn cầu vồng..

*Dinh dưỡng – sức khoẻ:
- Trẻ biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản
thân để đảm bảo sức khỏe trong ngày hè nóng
bức và biết lựa chọn trang phục phù hợp với
thời tiết mùa hè.
- Nhận biết được nước sạch và nước bẩn
- Biết lợi ích của nước và biết uống nước sạch,
nước đã ...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHỐI 3 TUỔI
Chủ đề: “Nước và hiện tượng tự nhiên”
Thời gian thực hiện 3 tuần (Từ ngày 16/3 -3/4/2015)
Thứ Tên hoạt
động
Tuần 1:“Lợi ích của nước đối
với con người”
(Từ ngày 16/3- 20/3/2015)
Tuần 2 “Trang phục của bé”
(Từ ngày 23/3- 27/3/2015)
Tuần 3 “Hiện tượng thời tiết
mùa hè”
(Từ ngày 30/3-3/4/2015)
2 HĐKP
Tìm hiểu về lợi ích của nước đối
với sinh hoạt của con người.
Tìm hiểu về trang phục trong
ngày hè
Tìm hiểu về thời tiết của mùa hè
3
HĐTH Vẽ ông mặt trời
(Theo đề tài)
Dán trang trí quần áo trong mùa
hè (Theo đề tài)
Xé dán đám mây và hạt mưa
(Theo đề tài)
HĐÂN
-NDTT: Dạy hát: “Sau mưa”
+Tác giả: Nhạc:Lương Ngọc
Hoàn
Lời:Thơ: Nguyễn Ngọc Ký
-NDKH: Nghe hát: Cho tôi đi
làm mưa với
+ Nhạc và lời: Hoàng Hà
-TC: “Tai ai tinh”
-NDTT: Dạy hát: “Cháu vẽ ông
mặt trời”
+Tác giả: Tân Huyền
-NDKH:
-NDTT: Dạy hát: “Nắng sớm”
+Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích
-NDKH: Nghe hát: “Mưa rơi”
Dân ca xá
-TC:
4 HĐPTTC Bước lên, xuống bục cao 30cm Tung và bắt bóng
-TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Đi, chạy thay đổi tốc độ theo
hiệu lệnh.
-TC:Trời nắng trời mưa.
5 HĐLQVT Dạy trẻ đếm đến 5,nhận biết
nhóm có 5 đối tượng,nhận biết số
5.
Nhận biết mối quan hệ hơn kém
về số lượng trong phạm vi 5
Xác định đồ vật so với trẻ
6 HĐVH Truyện:Giọt nước tí xíu
(Trẻ chưa biết)
Thơ: Nắng bốn mùa
(Trẻ chưa biết)
Thơ: Đám mây đen xấu xí
(Trẻ chưa biết)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHỐI 3 TUỔI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHỐI 3 TUỔI - Người đăng: Nam Công Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHỐI 3 TUỔI 9 10 889