Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tham quan học tập

Được đăng lên bởi Khoa Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 55 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TH TRẦN QUỐC TOẢN

Số : …./ KHLĐ - THTQT

Dự thảo

Hiệp Thành, ngày 10 tháng 04 năm 2015

KẾ HOẠCH
Tham quan học tập khu di tích lịch sử chiến thắng Ấp Bắc – Tiền giang
----o0o----

- Căn cứ kế hoạch số :...../ KHTQT Kế hoạch năm học của nhà trường
về việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2014 – 2015.
- Căn cứ kế hoạch số :…./KHLĐ kế hoạch công tác Đội và phong trào
thiếu nhi năm học 2014 – 2015.
- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam
hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước ( 30/04/1975 – 30/04/2015 )
- Nhằm tạo một không khí vui tươi, lành mạnh cho các em học sinh.
Tham quan khám phá di tích lịch sử các địa phương làm vốn kiến thức
trong học tập
- Nay Bộ phận Đoàn - Đội và Công Đoàn nhà trường lên kế họach đi
tham quan học tập tại khu di tích chiến thắng Ấp Bắc – Tỉnh Tiền Giang .
I. Mục đích – ý nghĩa:
- Thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong lớp
.- Tạo ra một sân chơi lành mạnh, học tập kĩ năng sinh hoạt tập thể .
II. Nội dung trọng tâm:
- Báo cáo những thành tích hoạt động liên Đội trong thời gian vừa qua.
- Tổ chức tham quan học tập ý nghĩa truyền thống lịch sử, khu di tích
lịch sử văn hóa ở các địa phương
III. Thời gian – Địa điểm
- Thời gian: 1 ngày, thứ bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2015
- Địa điểm: Khu di tích lịch sử chiến thắng Ấp Bắc - Tỉnh Tiền Giang
IV. Thành phần tham gia :
- Cán bộ - Giáo viên tiêu biểu ( 10 )
- Học sinh xuất sắc lớp hai buổi ( 36 học sinh )
- Khách mời : Đại diện Phường Đoàn, Đại diện Hội Cha Mẹ học sinh,
Hội khuyến học trường
V. Phụ trách kế họach:
- Thầy Nguyễn Vũ Duy Khoa
- Tổng phụ trách Đội
- Cô Vũ Thị Hoàng Quỳnh
- P.Bí thư Đoàn Trường
VI . Thành lập Ban Tổ Chức và các tiểu ban:
Thành phần Ban Tổ Chức:
1

- Cô Trần Thị Thu Nguyệt
- Cô : Nguyễn Thị Bích Thủy

- Hiệu trưởng - Trưởng ban
- Phó Hiệu trưởng - Phó trưởng

ban
- Cô Nguyễn Thị Chính

- Chủ Tịch Công Đoàn - Phó

trưởng ban
- Cô Vũ Thị Hoàng Quỳnh
- P Bí thư chi Đoàn - Uỷ viên
- Thầy Nguyễn Vũ Duy Khoa
- Tổng phụ trách Đội - Uỷ viên
- Cô Nguyễn Thanh Linh
- Thanh tra nhân dân
Các tiểu ban:
1. Hậu cần – Tài chính, An ninh – trật tự:
- Nguyễn Vũ Duy Khoa
- Tổng phụ trách - Trưởng ban
- Nguyễn Ái Thùy Linh
- Thủ Quỹ
- Phó trưởng
ban
- Đỗ Thị Thúy Duy
- Kế toán
- Ủy viên
- Trần Thái Trí
- Y tế
- Uỷ viên
- Phạm Thị Huyền Trang
- GV
- Uỷ viên
- Nguyễn Văn Đầy
- PC
- Trưởng ban
- Lê Hữu tài
- GV
- P.Trưởng ban
- Phạm Anh Tuấn
- GV
- Uỷ viên
- Hà Mẫn Xuyên
- GV
- Uỷ viên
- Lê Văn...
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TH TRẦN QUỐC TOẢN
Số : …./ KHLĐ - THTQT
Hiệp Thành, ngày 10 tháng 04 năm 2015
KẾ HOẠCH
Tham quan học tập khu di tích lịch sử chiến thắng Ấp Bắc – Tiền giang
----o0o----
- Căn cứ kế hoạch số :...../ KHTQT Kế hoạch năm học của nhà trường
về việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2014 – 2015.
- Căn cứ kế hoạch số :…./KHLĐ kế hoạch công tác Đội và phong trào
thiếu nhi năm học 2014 – 2015.
- Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày miền Nam
hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước ( 30/04/1975 – 30/04/2015 )
- Nhằm tạo một không khí vui tươi, lành mạnh cho các em học sinh.
Tham quan khám phá di tích lịch sử các địa phương làm vốn kiến thức
trong học tập
- Nay Bộ phận Đoàn - Đội và Công Đoàn nhà trường lên kế họach đi
tham quan học tập tại khu di tích chiến thắng Ấp Bắc – Tỉnh Tiền Giang .
I. Mục đích – ý nghĩa:
- Thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong lớp
.- Tạo ra một sân chơi lành mạnh, học tập kĩ năng sinh hoạt tập thể .
II. Nội dung trọng tâm:
- Báo cáo những thành tích hoạt động liên Đội trong thời gian vừa qua.
- Tổ chức tham quan học tập ý nghĩa truyền thống lịch sử, khu di tích
lịch sử văn hóa ở các địa phương
III. Thời gian – Địa điểm
- Thời gian: 1 ngày, thứ bảy, ngày 25 tháng 04 năm 2015
- Địa điểm: Khu di tích lịch sử chiến thắng Ấp Bắc - Tỉnh Tiền Giang
IV. Thành phần tham gia :
- Cán bộ - Giáo viên tiêu biểu ( 10 )
- Học sinh xuất sắc lớp hai buổi ( 36 học sinh )
- Khách mời : Đại diện Phường Đoàn, Đại diện Hội Cha Mẹ học sinh,
Hội khuyến học trường
V. Phụ trách kế họach:
- Thầy Nguyễn Vũ Duy Khoa - Tổng phụ trách Đội
- Cô Vũ Thị Hoàng Quỳnh - P.Bí thư Đoàn Trường
VI . Thành lập Ban Tổ Chức và các tiểu ban:
Thành phần Ban Tổ Chức:
1
Dự thảo
Kế hoạch tham quan học tập - Trang 2
Kế hoạch tham quan học tập - Người đăng: Khoa Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch tham quan học tập 9 10 481