Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch thi viết về nhà trường

Được đăng lên bởi bedoantrong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT LẠNG SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN TRI
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số:

/KH-THPTLVT

Văn Quan, ngày 04 tháng 4 năm 2013

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi "Viết về Trường THPT Lương Văn Tri”
nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường (15/10/1973 – 15/10/2013)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Cuộc thi là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
trường THPT Lương Văn Tri (15/10/1973 - 15/10/2013). Qua đó, nhằm khơi dậy
trong các thế hệ giáo viên, học sinh tình cảm yêu mến, niềm tự hào về truyền thống
lịch sử 40 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường; đồng thời là dịp bày tỏ những
tình cảm sâu sắc, những kỷ niệm khó quên về bạn bè, thầy cô và mái trường.
- Thông qua cuộc thi, củng cố và nâng cao hơn nữa lòng yêu nghề, niềm tự hào
và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đoàn kết
quyết tâm xây dựng nhà trường phát triển bền vững, xứng đáng với ngôi trường mang
tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của nhân dân các
dân tộc huyện Văn Quan.
2. Yêu cầu:
- Cuộc thi được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân
viên và các thế hệ học sinh tham gia. Các tác phẩm dự thi cần đảm bảo yêu cầu về nội
dung chủ đề, thể loại...
- Việc chấm, trao giải đảm bảo chính xác, khách quan nhằm ghi nhận, động
viên, khuyến khích kịp thời đối với những tác phẩm có chất lượng.
II. NỘI DUNG CUỘC THI
1. Đối tượng dự thi:
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đã và đang công tác, học tập
tại trường.
- Nhà trường rất mong các thế hệ học sinh đã ra trường tích cực hưởng ứng
tham gia cuộc thi.
2. Chủ đề cuộc thi
- Các tác phẩm, bài viết về quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường qua
các thời kỳ, các sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển.
- Những thành tựu nổi bật của nhà trường trong công tác giáo dục, đào tạo,
những đóng góp của các thế hệ giáo viên, học sinh đối với sự nghiệp giáo dục của
huyện và tỉnh nhà.
1

- Những việc làm tiêu biểu trong các hoạt động: quản lí, giáo dục, dạy và học
của các tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh từ khi thành lập trường đến nay.
Các hoạt động, thành tích nổi bật của các tổ chuyên môn, đoàn thể, nhà trương.
- Ca ngợi tình cảm thầy trò, tri ân thầy cô, những tấm gương người tốt, việc tốt,
những kỉ niệm sâu sắc về bạn bè, thầy cô, mái trường.
- Chiều hướng phát triển của nhà trường trong những năm tới.
3. Thể loại
Xã luận, truyện ngắn, hồi ký, bút ký, thơ, hát nhạc...
4. Yêu cầu ...
SỞ GD & ĐT LẠNG SƠN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG VĂN TRI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: /KH-THPTLVT Văn Quan, ngày 04 tháng 4 năm 2013
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi "Viết về Trường THPT Lương Văn Tri”
nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường (15/10/1973 – 15/10/2013)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Cuộc thi hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập
trường THPT Lương Văn Tri (15/10/1973 - 15/10/2013). Qua đó, nhằm khơi dậy
trong các thế hệ giáo viên, hc sinh tình cảm yêu mến, niềm tự hào v truyền thống
lịch s 40 m xây dựng và phát triển của Nhà trường; đồng thời là dịp bày tỏ những
tình cảm sâu sắc, những kỷ niệm khó quên về bạn bè, thầy cô và mái trường.
- Thông qua cuộc thi, củng cố và nâng cao hơn nữa lòng yêu nghề, niềm tự hào
ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viênhọc sinh, đoàn kết
quyết tâm xây dựng nhà trường phát triển bền vững, xứng đáng với ngôi trường mang
tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của nhân dân c
dân tộc huyện Văn Quan.
2. Yêu cầu:
- Cuộc thi được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân
viên và các thế hệ học sinh tham gia. Các tác phẩm dự thi cần đảm bảo yêu cầu về nội
dung chủ đề, thể loại...
- Việc chấm, trao giải đảm bảo chính xác, khách quan nhằm ghi nhận, động
viên, khuyến khích kịp thời đối với những tác phẩm có chất lượng.
II. NỘI DUNG CUỘC THI
1. Đối tượng dự thi:
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đã và đang công tác, học tập
tại trường.
- Nhà trường rất mong các thế hệ học sinh đã ra trường tích cực hưởng ứng
tham gia cuộc thi.
2. Chủ đề cuộc thi
- Các tác phẩm, bài viết về quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường qua
các thời kỳ, các sự kiện quan trọng trong quá trình phát triển.
- Những thành tựu nổi bật của nhà trường trong công tác giáo dục, đào tạo,
những đóng góp của các thế hệ giáo viên, học sinh đối với sự nghiệp giáo dục của
huyện và tỉnh nhà.
1
Kế hoạch thi viết về nhà trường - Trang 2
Kế hoạch thi viết về nhà trường - Người đăng: bedoantrong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch thi viết về nhà trường 9 10 835