Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi

Được đăng lên bởi Nông Hiền
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT
TRIỂN CỦA TRẺ 5 TUỔI
1- Mục đích:
- Hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, nhằm nâng cao
chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- Theo dõi sự phát triển của trẻ 5 tuổi.
- Lựa chọn nội dung, phương pháp giáo dục và các điều kiện hỗ trợ
giúp cho trẻ đạt được các chỉ số mà giáo viên đã lựa chọn.
- Định hướng nội dung tuyên truyền cho các bậc cha, mẹ.
2- Nội dung:
- Lựa chọn các chỉ số đánh giá sự phát triển của trẻ.
- Thiết kế bộ công cụ.
- Xây dựng phiếu đánh giá trẻ
- Theo dõ , đánh giá và ghi vào phiếu.
- Điều chỉnh kế hoạch giáo dục, cách thức giáo dục cho phù hợp với
tình hình phát triển của trẻ
3- Xây dựng bộ công cụ:
* Bước 1: Lựa chọn các chỉ số( 30- 40 chỉ số)dựa vào:
- Đại diện cho tất cả các lĩnh vực, chuẩn và chỉ số của bộ chuẩn.
- Đại diện cho các kiến thức kỹ năng, thái độ đang dạy trẻ
- Phù hợp với những gì sẽ dạy ở lớp.
- Tầng xuất giáo viên sử dụng công cụ, trình độ , kinh nghiệm của
giáo viên.
* Bước 2: Thiết kế bộ công cụ:

THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ : GIAI ĐOẠN I
- Xác định chỉ số cần đo là 40 chỉ số như sau: Từ ngày 10/ 9/ đến
30/ 11 năm 2012
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Chỉ số

NỘI DUNG
1 * LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT( gồm 17 chỉ số)
Chỉ số 1
Bật xa tối thiểu 50cm
Chỉ số: 5
Tự mặc và cởi được áo; ( Phụ huynh)
Chỉ số: 6
Tô màu kín không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ
Chỉ số: 7
Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
Chỉ số: 10 Đật và bắt được bóng bằng 2 tay
Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay
Chỉ số: 15 bẩn. ( Phụ huynh)
Chỉ số: 16 Tự rửa mặt và chải răng hàng ngày ( Phụ huynh)
Chỉ số: 17 Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp ( Phụ huynh)
Chỉ số: 18 Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng ( Phụ huynh)
Chỉ số: 19 Kể tên 1 số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày( Phụ huynh)
Chỉ số: 20 Biết và không ăn, uống một số thứ có hại cho sức khoẻ ( Phụ huynh)
Nhận ra và không chơi 1 số đồ chơi có thể gây nguy hiểm( Phụ
Chỉ số: 21 huynh)
Chỉ số: 22 Biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm ( Phụ huynh)
Chỉ số: 23 Không chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm( Phụ huynh)
Không đi theo, không nhận quà của người lạ khi chưa được người
Chỉ số: 24 thân cho phép ( Phụ huynh)
Chỉ số: 25 Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm ( Phụ huynh)
.Biết hút thuốc lá là có hại và không lại gần người đang hút thuốc
Chỉ số: 26 ( Phụ huynh)
2 * LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XÃ HỘI( gồm 16 chỉ số)
Chỉ số: 27 Nói được 1 số th...
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT
TRIỂN CỦA TRẺ 5 TUỔI
1- Mục đích:
- Hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, nhằm nâng cao
chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
- Theo dõi sự phát triển của trẻ 5 tuổi.
- Lựa chọn nội dung, phương pháp giáo dục và các điều kiện hỗ trợ
giúp cho trẻ đạt được các chỉ số mà giáo viên đã lựa chọn.
- Định hướng nội dung tuyên truyền cho các bậc cha, mẹ.
2- Nội dung:
- Lựa chọn các chỉ số đánh giá sự phát triển của trẻ.
- Thiết kế bộ công cụ.
- Xây dựng phiếu đánh giá trẻ
- Theo dõ , đánh giá và ghi vào phiếu.
- Điều chỉnh kế hoạch giáo dục, cách thức giáo dục cho phù hợp với
tình hình phát triển của trẻ
3- Xây dựng bộ công cụ:
* Bước 1: Lựa chọn các chỉ số( 30- 40 chỉ số)dựa vào:
- Đại diện cho tất cả các lĩnh vực, chuẩn và chỉ số của bộ chuẩn.
- Đại diện cho các kiến thức kỹ năng, thái độ đang dạy trẻ
- Phù hợp với những gì sẽ dạy ở lớp.
- Tầng xuất giáo viên sử dụng công cụ, trình độ , kinh nghiệm của
giáo viên.
* Bước 2: Thiết kế bộ công cụ:
Kế hoạch xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi - Người đăng: Nông Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Kế hoạch xây dựng bộ công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ 5 tuổi 9 10 217