Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm thông tin

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- TT là hệ thống kiến thức được con người tích
luỹ và trao đổi với nhau qua quá trình giao tiếp;
- TT là số đo độ bất định
- TT là số liệu, kiến thức được tồn tại, vận động
trong qúa trình xử lý, lưu trữ, tìm kiếm, truyền
phát;
- TT là những nhận thức về thế giới xung quanh;
- TT là sự phản ánh thế giới khách quan;

...
- TT hệ thống kiến thức được con người tích
luỹ và trao đổi với nhau qua quá trình giao tiếp;
- TT là số đo độ bất định
- TT số liệu, kiến thức được tồn tại, vận động
trong qúa trình xử lý, lưu trữ, tìm kiếm, truyền
phát;
- TT là những nhận thức về thế giới xung quanh;
- TT là sự phản ánh thế giới khách quan;
Khái niệm thông tin - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Khái niệm thông tin 9 10 136