Ktl-icon-tai-lieu

KHÁM BỤNG NGOẠI KHOA

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÁM BỤNG NGOẠI KHOA
92.
Trong khám bụng ngoại khoa, yếu tố nào sau đây đóng vai trò chủ
đạo:
A. Khám lâm sàng
B. Siêu âm
C. Xét nghiệm sinh hóa-huyết học
D. Chụp cắt lớp
E. Tất cả đều sai
93.
Sự chính xác trong chẩn đoán bụng ngoại khoa bị hạn chế là do
phụ thuộc nhiều vào:
A. Trình độ của thầy thuốc
B. Kinh nghiệm của thầy thuốc
C. Xét nghiệm sinh hóa-huyết học
D. Phương tiện chẩn đoán hình ảnh
E. A và B đúng
94.
Phân chia vùng bụng dựa vào 4 đường thẳng, trong đó 2 đường
thẳng ngang là:
A. Đường đi qua đầu trước của 2 xương sườn 10
B. Đường nối 2 gai chậu trước trên
C. Đường nối 2 gai chậu trước trên
D. A và B đúng
E. A và C đúng
95.
Trong khám bụng ngoại khoa, khai thác triệu chứng đau bụng cần
chú ý các tính chất:
A. Hoàn cảnh xuất hiện
B. Liên quan với chế độ ăn, một số loại thuốc, thời tiết.. ..
C. Diễn biến của đau
D. A và C đúng
E. A, B và C đúng
96.
Trong thủng ổ loét dạ dày-tá tràng, đau bụng có tính chất:
A. Đột ngột
B. Âm ỉ kéo dài
C. Dữ dội
D. Từng cơn
E. A và C đúng
97.
Trong tắc ruột cơ học, đau bụng có tính chất:
A. Âm ỉ kéo dài
B. Giảm đau khi trung tiện được
C. Từng cơn
D. Đau liên tục

E. B và C đúng
98.
Hỏi bệnh khi khám bụng ngoại khoa cần khai thác thêm các triệu
chứng:
A. Nôn mữa
B. Rối loạn trung-đại tiện
C. Rối loạn về nuốt
D. Ợ hơi ợ chua
E. Tất cả đều đúng
99.
Khám bụng ngoại khoa cần phải:
A. Dùng cả lòng bàn tay
B. Tránh đột ngột
C. Khám từ vị trí đau đến vị trí không đau
D. A, B và C đúng
E. A và B đúng
100. Nghe trong khám bụng ngoại khoa nhằm mục đích tìm:
A. Âm ruột tăng
B. Âm ruột giảm hay mất
C. Dịch tự do di chuyển
D. A và B đúng
E. A và C đúng
101. Nhìn trong khám bụng ngoại khoa để tìm:
A. Sóng nhu động bất thường trên thành bụng
B. Khối gồ bất thường trên thành bụng
C. Thay đổi về sự di động của thành bụng theo nhịp thở
D. Các vết xây sát trên thành bụng
E. Tất cả đều đúng
102. Phát hiện dịch tự do trong ổ phúc mạc khi khám bụng dựa vào:
A. Nhìn thấy bụng lớn
B. Nghe có dấu hiệu “sóng vỗ’’
C. Gõ đục vùng thấp
D. Có triệu chứng “cục đá nổi”
E. C và D đúng
103. Dấu hiệu “phản ứng thành bụng” thường gặp trong:
A. Viêm phúc mạc
B. Viêm ruột thừa
C. Viêm đại tràng
D. A và B đúng
E. A, B và C đúng
104. Dấu hiệu ''co cứng thành bụng'' gặp rõ nhất trong:
A. Ruột thừa vỡ mủ

B. Viêm đại tràng
C. Viêm tụy
D. Thủng dạ dày-tá tràng đến sớm
E. Tràn máu ổ phúc mạc do chấn thương bụng kín
105. Gõ trong khám bụng nhằm mục đích tìm:
A. Bụng chướng
B. Dấu ‘’phản ứng thành bụng’’
C. Vùng đục trước gan mất trong thủng tạng rỗng
D. A, ...
KHÁM BỤNG NGOẠI KHOA
92. Trong khám bụng ngoại khoa, yếu tố nào sau đây đóng vai trò chủ
đạo:
A. Khám lâm sàng
B. Siêu âm
C. Xét nghiệm sinh hóa-huyết học
D. Chụp cắt lớp
E. Tất cả đều sai
93. Sự chính xác trong chẩn đoán bụng ngoại khoa bị hạn chế là do
phụ thuộc nhiều vào:
A. Trình độ của thầy thuốc
B. Kinh nghiệm của thầy thuốc
C. Xét nghiệm sinh hóa-huyết học
D. Phương tiện chẩn đoán hình ảnh
E. A và B đúng
94. Phân chia vùng bụng dựa vào 4 đường thẳng, trong đó 2 đường
thẳng ngang là:
A. Đường đi qua đầu trước của 2 xương sườn 10
B. Đường nối 2 gai chậu trước trên
C. Đường nối 2 gai chậu trước trên
D. A và B đúng
E. A và C đúng
95. Trong khám bụng ngoại khoa, khai thác triệu chứng đau bụng cần
chú ý các tính chất:
A. Hoàn cảnh xuất hiện
B. Liên quan với chế độ ăn, một số loại thuốc, thời tiết.. ..
C. Diễn biến của đau
D. A và C đúng
E. A, B và C đúng
96. Trong thủng ổ loét dạ dày-tá tràng, đau bụng có tính chất:
A. Đột ngột
B. Âm ỉ kéo dài
C. Dữ dội
D. Từng cơn
E. A và C đúng
97. Trong tắc ruột cơ học, đau bụng có tính chất:
A. Âm ỉ kéo dài
B. Giảm đau khi trung tiện được
C. Từng cơn
D. Đau liên tục
KHÁM BỤNG NGOẠI KHOA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÁM BỤNG NGOẠI KHOA - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KHÁM BỤNG NGOẠI KHOA 9 10 265