Ktl-icon-tai-lieu

Khoa học lớp 4 - Ăn uống khi bị bệnh

Được đăng lên bởi Minh Phuong Nguyen
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 7 lần
TRƯỜNG TIỂUHỌCTHỊ TRẤN CẦN GIUỘC

Lớp4/2

KHOA HỌC

Bài16:Ănuốngkhibịbệnh.

Giáoviênthựchiện:NguyễnThịMinh Phương

Thứ,ngàythángnăm2015
Khoahọc

BÀICŨ:

Bạncảmthấythếnàokhibịbệnh?

1.Nhữngdấuhiệunàochobiếtkhicơthểkhỏemạnhhoặclúcbịbệnh?

Khikhỏemạnhtacảmthấythoảimái,dễchịu;khibịbệnh,cóthểcónhữngbiểuhiệnnhưhắth
ơi,sổmũi,chánăn,mệtmỏihoặcđaubụng,nônmửa,tiêuchảy,sốtcao,…

Thứ,ngàythángnăm2015
Khoahọc

BÀICŨ:

Bạncảmthấythếnàokhibịbệnh?

2.Emcầnphảilàmgìkhibịbệnh?

Khitrongngườicảmthấykhóchịuvàkhôngbìnhthườngphảibáongaychochamẹhoặ
cngườilớnbiếtđểkịpthờipháthiệnbệnhvàchữatrị.

Thứ,ngàythángnăm2015
Khoahọc

BÀI MỚI:

Ănuốngkhibịbệnh.

Khibịbệnh,cầnănuốngnhưthếnào?

Thứ,ngàythángnăm2015
Khoahọc

BÀI MỚI :

Ănuốngkhibịbệnh.

1.Chếđộănuốngkhibịbệnh:
Câu1 :Khibịcácbệnhthôngthường,tacầnchongườibệnhăncácloạithứcănnào?

Câu2 :Đốingườibịốmnặng,nênchoănmónđặchayloãng?Tạisao?

Câu3 :Đốingườiốmkhôngmuốnănhoặcănquáít,nênchoănthếnào?

Câu4 :Đốivớingườibệnhcầnănkiêngthìnênchoănthếnào?

Thứ,ngàythángnăm2015
Khoahọc

Bàihọc:

Ănuốngkhibịbệnh.

Ngườibệnhphảiđượcănnhiềuthứcăncógiátrịdinhdưỡngnhưthịt,cá,trứng,sữa,cácloạirauxanh,q
uảchínđểbồibổcơthể.

Nếungườibệnhquáyếu,khôngănđượcthứcănđặcsẽchoăncháothịtbămnhỏ,xúp,sữa,nướcéptráic
ây,…

Nếungườibệnhkhôngmuốnănhoặcănquáítthìchoănnhiềubữatrongngày.

Cómộtsốbệnhđòihỏiănkiêngtheosựchỉdẫncủabácsĩ.

2.Chămsócngườibịtiêuchảy:
ThưaBácsĩ,cháucầnđượcănuống
nhưthếnàokhibịtiêuchảy?

-…phảichocháuuốngdungdịchô-rêdônhoặcnướccháomuối.
-Đểphòngsuydinhdưỡngvẫnchocháuănđủchất.

*Cáchphadungdịchô-rê-dôn:

1.Rót1lítnướcraca.

2.Đổ1góiô-rê-dônvào.

3.Khuấyđều.

*Cáchnấucháomuối:

Bốnchénnước

Mộtnắmgạo

Mộtítmuối

Tròchơi:EmtậplàmBácsĩ.
Ngườibệnhphảiđượcănnhưthếnàođểbồibổcơthể?

a/Ngườibệnhphảiđượcănnhiềuthứcăn.

b/Ngườibệnhphảiđượcănnhiềuthứcăncógiátrịdinhdưỡngnhưthịt,cá,trứng,sữa,cácloạirauxanh,q
uảchínđểbồibổcơthể.

c/Ngườibệnhphảiđượcănthịt,cá,trứng,sữa,đểbồibổcơthể.

Tròchơi:EmtậplàmBácsĩ.

Nếungườibệnhquáyếu,phảichoănnhưthếnào?

a/Nếungườibệnhquáyếu,chỉchoănít.

b/Nếungườibệnhquáyếu,chỉnênchouốngsữa,nướcéptráicây,…

c/Nếungườibệnhquáyếu,khôngănđượcthứcănđặcsẽchoăncháothịtbămnhỏ,xúp,sữa,nướcéptráicâ
y,…

Tròchơi:EmtậplàmBácsĩ.

Nếungườibệnhkhôngmuốnănthìtaphảilàmsao?

a/Nếungườibệnhkhôngmuốnănhoặcănquáítthìchoănnhiềubữatrongngày.

b/Nếungườibệnhkhôngmuốnănhoặcănquáítthìchouốngthêmsữa.

c/Nếungườibệnhkhôngmuốnănhoặcănquáítthìcốgắngépchoăn.

Thứ,ngàythángnăm2013
Khoahọc

Bàihọc:

Ănuốngkhibịbệnh.

Ngườibệnhphảiđượcănnhiềuthứcăncógiátrịdin...
Giáoviênthựchiện:NguyễnThịMinh Phương
Lớp4/2
KHOA HỌC
TRƯỜNG TIỂUHỌCTHỊ TRẤN CẦN GIUỘC
Bài16:Ănuốngkhibịbệnh.
Khoa học lớp 4 - Ăn uống khi bị bệnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoa học lớp 4 - Ăn uống khi bị bệnh - Người đăng: Minh Phuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Khoa học lớp 4 - Ăn uống khi bị bệnh 9 10 772