Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra 15 phút, môn sinh học

Được đăng lên bởi thanhtrongdn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS PHAN BỘI CHÂU
Họ tên :......................................
Lớp 8. Năm học: 2014 - 2015

KIỂM TRA 15’( khảo sát chất lượng)
MÔN SINH HỌC- LỚP 8

Điểm

Nhận xét của giáo viên

Trả lời
Câu
Đáp án đúng

1

2

3

4

5

6

7

8

Đề kiểm tra: Chọn phương án trả lời đúng nhất
Câu 1: Yếu tố đóng vai trò chủ yếu làm công sinh ra lớn nhất:
a. tiết diện co cơ
b. nhịp co cơ thích hợp
c. khối lượng của vật
d. tinh thần phấn khởi
Câu 2: Nguyên nhân làm tế bào cơ ngắn lại
a. do các tơ cơ mảnh co ngắn
b. do các tơ cơ dày co ngắn
c. do các lớp tơ cơ mảnh lồng vào lớp tơ cơ dày
d. do các tơ cơ mảnh trượt lên các tơ cơ dày làm các đĩa sáng ngắn lại
Câu 3: Cấu tạo bắp cơ được sắp xếp từ nhỏ đến lớn là
a. sợi cơ, bó cơ, bắp cơ
b. tơ cơ, bắp cơ, bó cơ
c. bắp cơ, bó cơ, sợi cơ
d. bó cơ, bắp cơ, sợi cơ
Câu 4: Biện pháp giúp khắc phục hiện tượng chuột rút là
a. tích cực vận động
b. hạn chế vận động
c. khởi động trước khi vận động
d. vận động theo tùy hứng
Câu 5: Khi lao động, tập thể dục thường xuyên thì cơ thể sẽ
a. khỏe mạnh, công sinh ra lớn
b. người mệt mỏi, không muốn làm việc
c. sức khỏe giảm sút
d. ăn- ngủ kém, sút cân
Câu 6: Cơ xương là tên gọi của loại cơ nào dưới đây?
a. Cơ vân và cơ trơn
b. Cơ trơn
c. Cơ tim
d. Cơ vân
Câu 7: Lực tạo ra khi
a. cơ dãn
b. cơ co
c. cơ co rồi dãn
d. cơ dãn rồi co
Câu 8: Sản phẩm tạo ra khi cơ co là
a. oxi, khí cacbonic
b. năng lượng, oxi
c năng lượng, axit lăctic
d. các chất dinh dưỡng và năng lượng
Câu 9: Cấu trúc dạng sợi nằm trong tế bào cơ vân gọi là
a. bó cơ
b. bắp cơ
c. tơ cơ
d. bụng cơ

9

10

Câu 10: Nguồn năng lượng cung cấp cho cơ co được lấy từ
a. các tơ cơ
b. oxi do máu mang đến
c. khí cacbonic tạo ra
d. sự oxi hóa các chất dinh dưỡng có trong cơ
. Đáp án đề 1:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đáp
a
d
a
c
a
d
b
c
c
án

10
d

...
Trường THCS PHAN BỘI CHÂU
Họ tên :......................................
Lớp 8. Năm học: 2014 - 2015 KIỂM TRA 15’( khảo sát chất lượng)
MÔN SINH HỌC- LỚP 8
Điểm Nhận xét của giáo viên
Trả lời
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án đúng
Đề kiểm tra: Chọn phương án trả lời đúng nhất
Câu 1: Yếu tố đóng vai trò chủ yếu làm công sinh ra lớn nhất:
a. tiết diện co cơ b. nhịp co cơ thích hợp
c. khối lượng của vật d. tinh thần phấn khởi
Câu 2: Nguyên nhân làm tế bào cơ ngắn lại
a. do các tơ cơ mảnh co ngắn b. do các tơ cơ dày co ngắn
c. do các lớp tơ cơ mảnh lồng vào lớp tơ cơ dày
d. do các tơ cơ mảnh trượt lên các tơ cơ dày làm các đĩa sáng ngắn lại
Câu 3: Cấu tạo bắp cơ được sắp xếp từ nhỏ đến lớn là
a. sợi cơ, bó cơ, bắp cơ b. tơ cơ, bắp cơ, bó cơ
c. bắp cơ, bó cơ, sợi cơ d. bó cơ, bắp cơ, sợi cơ
Câu 4: Biện pháp giúp khắc phục hiện tượng chuột rút là
a. tích cực vận động b. hạn chế vận động
c. khởi động trước khi vận động d. vận động theo tùy hứng
Câu 5: Khi lao động, tập thể dục thường xuyên thì cơ thể sẽ
a. khỏe mạnh, công sinh ra lớn b. người mệt mỏi, không muốn làm việc
c. sức khỏe giảm sút d. ăn- ngủ kém, sút cân
Câu 6: Cơ xương là tên gọi của loại cơ nào dưới đây?
a. Cơ vân và cơ trơn b. Cơ trơn c. Cơ tim d. Cơ vân
Câu 7: Lực tạo ra khi
a. cơ dãn b. cơ co c. cơ co rồi dãn d. cơ dãn rồi co
Câu 8: Sản phẩm tạo ra khi cơ co là
a. oxi, khí cacbonic b. năng lượng, oxi
c năng lượng, axit lăctic d. các chất dinh dưỡng và năng lượng
Câu 9: Cấu trúc dạng sợi nằm trong tế bào cơ vân gọi là
a. bó cơ b. bắp cơ c. tơ cơ d. bụng cơ
Kiểm tra 15 phút, môn sinh học - Trang 2
Kiểm tra 15 phút, môn sinh học - Người đăng: thanhtrongdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiểm tra 15 phút, môn sinh học 9 10 707