Ktl-icon-tai-lieu

Kiến nghị trong việc sử dung Incoterms

Được đăng lên bởi phuongdungnguyen-neu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3. Một số kiến nghị trong việc vận dụng Incoterms.

 Nâng cao chất lượng dịch vụ
Tình hình thực tiễn hiện nay cho thấy, các doanh nghiệp kinh doanh dịch
vụ vận tải giao nhận ở nước ta còn tồn tại nhiều điểm yếu kém. Nguyên nhân là
do cơ sở vật chất chưa đạt tiêu chuẩn, nhiều phương tiện vận tải cũ, quá hạn sử
dụng, phương tiện trọng tải thấp; đội ngũ nhân viên còn non kém, chưa có
nhiều kinh nghiệm thực tế - gây ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của bản
thân các doanh nghiệp. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, các doanh nghiệp cần
có những chính sách sửa chữa, cải tạo, thay mới phương tiện vận tải, nâng cao
năng suất vận tải và chất lượng chuyên chở, xây dựng được uy tín với khách
hàng.
Các công ty bảo hiểm cũng cần nâng cao chất lượng bảo hiểm, đổi mới
quy trình thủ tục bảo hiểm, đưa ra nhiều sản phẩm bảo hiểm mới, có chất lượng
và có lợi cho người bảo hiểm, từ đó tạo ra năng lực cạnh tranh với các đối thủ
khác. Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, nâng cao chất lượng phục
vụ, đơn giản hóa thủ tục bồi thường khi có rủi ro xảy ra cũng là những yếu tố
then chốt thúc đẩy tình hình kinh doanh phát triển.
 Đẩy mạnh phát triển thị trường.
Các công ty vận tải và bảo hiểm không chỉ tập trung khai thác thị trường
trong nước mà còn cần đẩy mạnh phát triển thị trường nước ngoài. Các doanh
nghiệp cần tập trung nghiên cứu xu hướng, nhu cầu sử dụng dịch vụ trên thế
giới để xây dựng chiến lược kinh doanh cho mình. Nhanh chóng nắm bắt thông
tin, tình hình thế giới để điều chỉnh chiến lược cho phù hợp, đảm bảo tính cạnh
tranh với các doanh nghiệp khác.
Để phát triển thị trường nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam phải
không ngừng quảng bá hình ảnh, đẩy mạnh hoạt động marketing, gây dựng
được uy tín với các đối tác trong nước cũng như nước ngoài.

 Nắm vững về các vấn đề trong Incoterms.
Ở Việt Nam hiện nay khá nhiều các doanh nghiệp chưa nắm hết vấn đề
về incoterms,đa số các DN này đều là vừa và nhỏ, họ không đủ tự tin khi đàm
phán vì sợ bỏ lỡ cơ hội bán hàng. Còn những doanh nghiệp nắm rõ incoterms
thì đều lã những DN lớn và trọng lượng trên bàn đàm phán hợp đồng. Khi đó
họ sẽ tự tin chọn điều kiện giao hàng với đối tác mua.
Các doanh nghiệp cần nắm rõ về incoterms cùng với các nguồn luật điều
chỉnh để các DN có thể tự tin chọn điều kiện giao hàng với đối tác, hơn thế nữa
chúng ta có thế tự tin tư vẫn cho bạn hàng phương thức giao hàng nào có lợi
cho cả đôi bên.Để làm được điều này thì các công ty kinh doanh xuất nhập
khẩu cần nâng cao trình độ về các nghiệp ...
3. Một số kiến nghị trong việc vận dụng Incoterms.
Nâng cao chất lượng dịch vụ
Tình hình thực tiễn hiện nay cho thấy, các doanh nghiệp kinh doanh dịch
vụ vận tải giao nhận ở nước ta còn tồn tại nhiều điểm yếu kém. Nguyên nhân là
do sở vật chất chưa đạt tiêu chuẩn, nhiều phương tiện vận tải cũ, quá hạn sử
dụng, phương tiện trọng tải thấp; đội ngũ nhân viên còn non kém, chưa
nhiều kinh nghiệm thực tế - gây ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của bản
thân các doanh nghiệp. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, các doanh nghiệp cần
những chính sách sửa chữa, cải tạo, thay mới phương tiện vận tải, nâng cao
năng suất vận tải và chất lượng chuyên chở, xây dựng được uy tín với khách
hàng.
Các công ty bảo hiểm cũng cần nâng cao chất lượng bảo hiểm, đổi mới
quy trình thủ tục bảo hiểm, đưa ra nhiều sản phẩm bảo hiểm mới, có chất lượng
lợi cho người bảo hiểm, từ đó tạo ra năng lực cạnh tranh với các đối thủ
khác. Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, nâng cao chất lượng phục
vụ, đơn giản hóa thủ tục bồi thường khi rủi ro xảy ra cũng những yếu tố
then chốt thúc đẩy tình hình kinh doanh phát triển.
Đẩy mạnh phát triển thị trường.
Các công ty vận tải bảo hiểm không chỉ tập trung khai thác thị trường
trong ớc còn cần đẩy mạnh phát triển thị trường nước ngoài. Các doanh
nghiệp cần tập trung nghiên cứu xu hướng, nhu cầu sử dụng dịch vụ trên thế
giới để xây dựng chiến lược kinh doanh cho mình. Nhanh chóng nắm bắt thông
tin, tình hình thế giới đđiều chỉnh chiến lược cho phù hợp, đảm bảo tính cạnh
tranh với các doanh nghiệp khác.
Để phát triển thị trường nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam phải
không ngừng quảng hình ảnh, đẩy mạnh hoạt động marketing, gây dựng
được uy tín với các đối tác trong nước cũng như nước ngoài.
Kiến nghị trong việc sử dung Incoterms - Trang 2
Kiến nghị trong việc sử dung Incoterms - Người đăng: phuongdungnguyen-neu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kiến nghị trong việc sử dung Incoterms 9 10 816