Ktl-icon-tai-lieu

KIẾN TRÚC XANH

Được đăng lên bởi Oggy Oggy
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 2553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIẾN TRÚC ANH
Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị - PADDI
Les Livrets du Centre de Prospective et d'Études Urbaines - PADDI
30 / 05 - 03 / 06 / 2011 du 30 mai au 3 juin 2011
KIẾN TRÚC XANH: Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ VÀ THỰC HÀNH
ARCHITECTURE VERTE : CONCEPTS ET PRATIQUES
N° 34 - 2010/2011
N° 34 - 2010/2011
Centre de Prospective
et d’Études Urbaines
Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị
Centre de Prospective et d’Études Urbaines
216 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT / Fax : +84 (0)83 930 54 77 - Email : paddi@hcm.fpt.vn
www.paddi.vn
Tài liệu của Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu đô thị - PADDI
Les Livrets du Centre de Prospective et d'Études Urbaines - PADDI
SAØI GOØN TP HOÀ CHÍ MINH
Region
Region
SAØI GOØN TP HOÀ CHÍ MINH
KIẾN TRÚC XANH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIẾN TRÚC XANH - Người đăng: Oggy Oggy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
KIẾN TRÚC XANH 9 10 435