Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm dạy học theo nhóm nhỏ

Được đăng lên bởi Nguyễn Bá Lân
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
“Tôi nghe thì tôi quên, tôi nhìn thì tôi nhớ, tôi làm thì tôi hiểu”. Dạy học theo
nhóm là cách dạy học, trong đó các học sinh được chia thành các nhóm cùng nhau
nghiên cứu giải quyết các vấn đề mà giáo viên đặt ra “làm”, từ đó giúp học sinh tiếp
thu được một kiến thức nhất định nào đó. Nó còn giúp các em phát triển kĩ năng giao
tiếp, phát triển năng lực nhận thức và tư duy của học sinh, phát triển nhân cách học
sinh.
+ Họat động nhóm (HĐN)phát huy cao độ vai trò chủ thể, tích cực của mỗi học sinh
(HS) trong việc thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, tinh thần trách nhiệm của HS
thường được phát huy hơn, cơ hội cho HS tự thể hiện, tự khẳng định khả năng của
mình nhiều hơn.
Đặc biệt, khi HS học theo nhóm thì kết quả học tập thường cao hơn, hiệu quả
làm việc tốt hơn, khả năng ghi nhớ lâu hơn, nhóm làm việc còn cho phép các em thể
hiện vai trò tích cực đối với việc học của mình, phát triển sự tự tin vào bản thân, biết
tranh luận và giải thích cũng như trình bày ý tưởng cùng rất nhiều những kĩ năng
khác.
+ Học theo nhóm sẽ giúp cho những trẻ em nhút nhát, thiếu tự tin, có nhiều cơ hội hòa
nhập với lớp học. Thêm vào đó, học theo nhóm còn tạo ra môi trường thân mật, cởi
mở, mỗi HS có cơ hội nhiều hơn được tham gia tích cực vào hoạt học tập.
Việc dạy học theo nhóm là vấn đề không mới song thực tế việc ứng dụng nó
trong giảng dạy ở các nhà trường còn nhiều tồn tại. Thực tế trường chúng tôi, tôi nhận
thấy việc tổ chức dạy học theo nhóm có những đặc điểm sau:
Ưu điểm:
Dạy học theo nhóm đã được GV sử dụng khá phổ biến và thường xuyên nhất là từ
khi có chủ trương đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động
của HS. GV đã có ý thức trong việc tổ chức dạy học theo nhóm trong giờ lên lớp.
GV đã nhận thức được những ích lợi của dạy học nhóm: GV đã thấy rõ tác dụng
của dạy học theo nhóm trong việc phát huy tính tích cực, chủ động, tăng cường sự
tham gia của HS v.v... và phát triển những kĩ năng XH cho HS,
GV đã có kiến thức và một số kỹ năng để tiến hành dạy học theo nhóm,
HS bước đầu đã có những kĩ năng làm việc theo nhóm: Các em đã biết nhanh
chóng gia nhập vào nhóm, bầu nhóm trưởng, thư kí, đã biết trình bày quan điểm, ý
kiến của mình, của cả nhóm.
1

Tồn tại:
Bên cạnh những kết quả tích cực như trên, vẫn còn những tồn tại nhất định, cụ thể
là:
Quy trình tổ chức dạy học theo nhóm chưa được GV thực hiện đầy đủ:
Việc lựa chọn nội dung cho HĐN đôi khi chưa hợp lý.
Chưa linh hoạt trong khâu chia nhóm, hầu hết mỗi lớp đều chia thành 4-5 nhóm có...
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
“Tôi nghe thì tôi quên, i nhìn thì tôi nhớ, tôi làm thì tôi hiểu”. Dạy học theo
nhóm cách dạy học, trong đó các học sinh được chia thành các nhóm cùng nhau
nghiên cứu giải quyết các vấn đề giáo viên đặt ra “làm”, từ đó giúp học sinh tiếp
thu được một kiến thức nhất định nào đó. còn giúp các em phát triển năng giao
tiếp, phát triển năng lực nhận thức duy của học sinh, phát triển nhân cách học
sinh.
+ Họat động nhóm (HĐN)phát huy cao độ vai trò chủ thể, tích cực của mỗi học sinh
(HS) trong việc thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, tinh thần trách nhiệm của HS
thường được phát huy hơn, cơ hội cho HS tự thể hiện, tự khẳng định khả năng của
mình nhiều hơn.
Đặc biệt, khi HS học theo nhóm thì kết quả học tập thường cao hơn, hiệu quả
làm việc tốt hơn, khả năng ghi nhớ lâu hơn, nhóm làm việc còn cho phép các em thể
hiện vai trò tích cực đối với việc học của mình, phát triển sự tự tin vào bản thân, biết
tranh luận và giải thích cũng như trình bày ý tưởng cùng rất nhiều những kĩ năng
khác.
+ Học theo nhóm sẽ giúp cho những trẻ em nhút nhát, thiếu tự tin, có nhiều cơ hội hòa
nhập với lớp học. Thêm vào đó, học theo nhóm còn tạo ra môi trường thân mật, cởi
mở, mỗi HS có cơ hội nhiều hơn được tham gia tích cực vào hoạt học tập.
Việc dạy học theo nhóm là vấn đề không mới song thực tế việc ứng dụng nó
trong giảng dạy ở các nhà trường còn nhiều tồn tại. Thực tế trường chúng tôi, tôi nhận
thấy việc tổ chức dạy học theo nhóm có những đặc điểm sau:
Ưu điểm:
Dạy học theo nhóm đã được GV sử dụng khá phổ biến và thường xuyên nhất là từ
khi có chủ trương đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động
của HS. GV đã có ý thức trong việc tổ chức dạy học theo nhóm trong giờ lên lớp.
GV đã nhận thức được những ích lợi của dạy học nhóm: GV đã thấy rõ tác dụng
của dạy học theo nhóm trong việc phát huy tính tích cực, chủ động, tăng cường sự
tham gia của HS v.v... và phát triển những kĩ năng XH cho HS,
GV đã có kiến thức và một số kỹ năng để tiến hành dạy học theo nhóm,
HS bước đầu đã có những kĩ năng làm việc theo nhóm: Các em đã biết nhanh
chóng gia nhập vào nhóm, bầu nhóm trưởng, thư kí, đã biết trình bày quan điểm, ý
kiến của mình, của cả nhóm.
1
Kinh nghiệm dạy học theo nhóm nhỏ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm dạy học theo nhóm nhỏ - Người đăng: Nguyễn Bá Lân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kinh nghiệm dạy học theo nhóm nhỏ 9 10 70