Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm ôn và làm bài thi đại học môn Hóa

Được đăng lên bởi Nhung Quach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kinh nghiệm ôn và làm bài thi đại học môn Hóa
Liên kết nhuần nhuyễn kiến thức lớp 11 và 12, làm đề thi từ đầu đến cuối, câu khó đánh dấu, nếu gần
hết giờ mà vẫn chưa xong thì dùng phương pháp sác xuất... là những kinh nghiệm về ôn và làm bài thi
đại học môn Hóa.
> Hàm số bậc 3 và các vấn đề liên quan/ Chuyên đề đại cương về dao động điều hòa / Phương pháp bảo
toàn khối lượng

Hóa học ở chương trình THPT có hai phần chính: Hóa vô cơ và Hóa hữu cơ. Cái khó khi học
môn Hóa nằm ở chỗ lớp 11 học một nửa hữu cơ, một nửa vô cơ và lớp 12 học phần còn lại. Do
đó khi thầy cô dạy các em chương trình Hóa lớp 12, các em phải xem lại phần liên quan ở lớp
11.
Ví dụ, bài Este ở lớp 12 liên quan đến bài Ancol và bài Axit cacboxylic ở lớp 11; bài
Cacbohidrat ở lớp 12 liên quan đến bài Ancol, Andehit ở lớp 11; bài hợp chất chứa Natri (NaOH,
Na2CO3...) ở lớp 12 liên quan đến bài phản ứng trao đổi Ion ở lớp 11...
Dù hóa vô cơ hay hữu cơ, phần cốt lõi của môn Hóa học nằm trong hóa tính và điều chế các chất.
Sau khi nắm vững các phần này, việc kế tiếp là các em phải hệ thống lại các bài học thì mới có
thể vận dụng chúng dễ dàng (giai đoạn này nếu các em không làm được thì yêu cầu sự giúp đỡ
của thầy cô).
Đối với phần Hóa học hữu cơ, để dễ nhớ tính chất của các chất, các em phải đi từ cấu tạo của
hợp chất hữu cơ đó. Ví dụ, Phenol trong công thức hóa học của nó vừa có vòng benzen, vừa có
nhóm OH nên nó sẽ vừa có tính chất giống benzen, vừa có tính chất giống ancol. Và đương
nhiên nó có các tính chất đặc trưng vì có ảnh hưởng qua lại của hai nhóm này.
Khi học xong các chất ancol, andehit, axit cacboxylic, este, amin, amino axit, gluxit... các em đặt
lại vấn đề như sau: các tác nhân như Na, NaOH, H2, H2O, Br2... có thể tác dụng với những chất
hữu cơ nào trong các chất trên. Tìm xem các điểm giống nhau và khác nhau giữa các chất. Khi
đã hệ thống được các kiến thức, các em mới bắt đầu làm các bài tập lý thuyết như: viết công thức
đồng phân, sơ đồ biến hóa, nhận biết hóa chất và tinh chế hóa chất...
Các em nên làm bài tập theo từng vấn đề để rút kinh nghiệm. Nên nhớ, tuy hiện nay, các em thi
đề trắc nghiệm nhưng khởi đầu để ôn tập phải biết cách lập luận của đề tự luận, nếu không các
em sẽ không biết bắt đầu từ chỗ nào để đến kết quả.
Ví dụ: "Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch CuCl2 khuấy đều đến khi có dư, ta thấy
hiện tượng như sau: a/ Ban đầu thấy xuất hiện kết tủa, dung dịch mất mầu xanh, sau một thời
gian kết tủa tan dần tạo dung dịch xanh thẫm; b/ Thấy xuất hiện kết tủa...
Kinh nghiệm ôn và làm bài thi đại học môn Hóa
Liên kết nhuần nhuyễn kiến thức lớp 11 và 12, làm đề thi từ đầu đến cuối, câu khó đánh dấu, nếu gần
hết giờ mà vẫn chưa xong thì dùng phương pháp sác xuất... là những kinh nghiệm về ôn và làm bài thi
đại học môn Hóa.
> Hàm số bậc 3 và các vấn đề liên quan/ Chuyên đề đại cương về dao động điều hòa / Phương pháp bảo
toàn khối lượng
Hóa học ở chương trình THPT có hai phần chính: Hóa vô cơ và Hóa hữu cơ. Cái khó khi học
môn Hóa nằm ở chỗ lớp 11 học một nửa hữu cơ, một nửa vô cơ và lớp 12 học phần còn lại. Do
đó khi thầy cô dạy các em chương trình Hóa lớp 12, các em phải xem lại phần liên quan ở lớp
11.
Ví dụ, bài Este ở lớp 12 liên quan đến bài Ancol và bài Axit cacboxylic ở lớp 11; bài
Cacbohidrat ở lớp 12 liên quan đến bài Ancol, Andehit ở lớp 11; bài hợp chất chứa Natri (NaOH,
Na2CO3...) ở lớp 12 liên quan đến bài phản ứng trao đổi Ion ở lớp 11...
Dù hóa vô cơ hay hữu cơ, phần cốt lõi của môn Hóa học nằm trong hóa tính và điều chế các chất.
Sau khi nắm vững các phần này, việc kế tiếp là các em phải hệ thống lại các bài học thì mới có
thể vận dụng chúng dễ dàng (giai đoạn này nếu các em không làm được thì yêu cầu sự giúp đỡ
của thầy cô).
Đối với phần Hóa học hữu cơ, để dễ nhớ tính chất của các chất, các em phải đi từ cấu tạo của
hợp chất hữu cơ đó. Ví dụ, Phenol trong công thức hóa học của nó vừa có vòng benzen, vừa có
nhóm OH nên nó sẽ vừa có tính chất giống benzen, vừa có tính chất giống ancol. Và đương
nhiên nó có các tính chất đặc trưng vì có ảnh hưởng qua lại của hai nhóm này.
Khi học xong các chất ancol, andehit, axit cacboxylic, este, amin, amino axit, gluxit... các em đặt
lại vấn đề như sau: các tác nhân như Na, NaOH, H2, H2O, Br2... có thể tác dụng với những chất
hữu cơ nào trong các chất trên. Tìm xem các điểm giống nhau và khác nhau giữa các chất. Khi
đã hệ thống được các kiến thức, các em mới bắt đầu làm các bài tập lý thuyết như: viết công thức
đồng phân, sơ đồ biến hóa, nhận biết hóa chất và tinh chế hóa chất...
Các em nên làm bài tập theo từng vấn đề để rút kinh nghiệm. Nên nhớ, tuy hiện nay, các em thi
đề trắc nghiệm nhưng khởi đầu để ôn tập phải biết cách lập luận của đề tự luận, nếu không các
em sẽ không biết bắt đầu từ chỗ nào để đến kết quả.
Ví dụ: "Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch CuCl2 khuấy đều đến khi có dư, ta thấy
hiện tượng như sau: a/ Ban đầu thấy xuất hiện kết tủa, dung dịch mất mầu xanh, sau một thời
gian kết tủa tan dần tạo dung dịch xanh thẫm; b/ Thấy xuất hiện kết tủa, dung dịch mất mầu
xanh; c/ Dung dịch từ từ mất mầu xanh. d/ Dung dịch trong suốt.
Kinh nghiệm ôn và làm bài thi đại học môn Hóa - Trang 2
Kinh nghiệm ôn và làm bài thi đại học môn Hóa - Người đăng: Nhung Quach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kinh nghiệm ôn và làm bài thi đại học môn Hóa 9 10 815