Ktl-icon-tai-lieu

KINH NGHIỆM RÈN CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Được đăng lên bởi dathao0803
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1478 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP BIÊN HÒA
Đơn vị : Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức
Mã số: ................................

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

KINH NGHIỆM RÈN CHỮ ĐẸP
CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Người thực hiện: NGUYỄN THỊ LỆ TUYỀN
Giáo viên chủ nhiệm lớp ( môn): 2 / 5
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Quản lý giáo dục



- Phương pháp dạy học bộ môn: Tập viết
- Lĩnh vực khác: ....................................................... 
Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN
 Mô hình
 Phần mềm
 Phim ảnh
 Hiện vật khác

Năm học: 2011 - 2012

SƠ LƯỢC LÍ LỊCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
I/ THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN:
1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ LỆ TUYỀN
2. Ngày tháng năm sinh: 21 / 9 / 1972
3. Nam, nữ: Nữ
4. Địa chỉ: 314 / 18 khu phố 2, phường Thống Nhất, Biên Hòa - Đồng Nai
5. Điện thoại: (CQ)/…………………… (NR); ĐTDĐ: 0919 912678
6. Fax:………………………………..

Email:……………………………….

7. Chức vụ: Giáo viên
8. Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức
II/ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO:
- Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Đại học
- Năm nhận bằng: 2008
- Chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học
III/ KINH NGHIỆM KHOA HỌC:
- Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Dạy rèn chữ cho học sinh
Số năm có kinh nghiệm: 19
- Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây:
+ Năm học 2006 – 2007 : Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt môn tập viết
lớp 2.
+ Năm học 2007 – 2008 : Rèn kĩ năng viết đẹp cho học sinh tiểu học.
+ Năm học 2008 – 2009 : Một vài kinh nghiệm khi dạy các yếu tố hình học trong
môn toán lớp 2.
+ Năm học 2009 – 2010 : Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đẹp cho học sinh tiểu
học.
+ Năm học : 2010 – 2011: Rèn đọc tốt cho học sinh lớp 2.

Kinh nghiệm rèn chữ đẹp cho học sinh lớp 2
2

–

GV Nguyễn Thị Lệ Tuyền

KINH NGHIỆM RÈN CHỮ ĐẸP
CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Là một giáo viên tiểu học chắc hẳn ai cũng nhận thức được tầm quan trọng
của chữ viết trong hoạt động giáo dục. Như ông cha ta đã có câu: “ Nét chữ nết
người”. Nhận thấy việc rèn chữ cho học sinh rất là quan trọng nên tôi đã chọn đề
tài : “Kinh nghiệm rèn chữ đẹp cho học sinh tiểu học. ». Đề tài này đã được tôi áp
dụng trong nhiều năm, đó là:
+ Năm học 2006 – 2007 : Một vài kinh nghiệm giúp học sinh học tốt môn
tập viết lớp 2.
+ Năm học 2007 – 2008 : Rèn kĩ năng viết đẹp cho học sinh tiểu học.
+ Năm học 2009 – 2010 : Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đẹp cho học
sinh tiểu học.
Sau mỗi năm vận dụng những biện pháp và kinh nghiệm để rèn chữ cho
học sinh tôi đã rút được nhiều kinh nghiệm v...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP BIÊN HÒA
Đơn vị : Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức
Mã số: ................................
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
KINH NGHIỆM RÈN CHỮ ĐẸP
CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
Người thực hiện: NGUYỄN THỊ LỆ TUYỀN
Giáo viên chủ nhiệm lớp ( môn): 2 / 5
Lĩnh vực nghiên cứu:
- Quản lý giáo dục
- Phương pháp dạy học bộ môn: Tập viết
- Lĩnh vực khác: .......................................................
Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN
Mô hình Phần mềm Phim ảnh Hiện vật khác
Năm học: 2011 - 2012
KINH NGHIỆM RÈN CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KINH NGHIỆM RÈN CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC - Người đăng: dathao0803
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
KINH NGHIỆM RÈN CHỮ ĐẸP CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 9 10 929