Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nhiệm - Một số biện pháp GDDD&VSATTP cho trẻ MN tại trường MN Hoa Hồng

Được đăng lên bởi Kim Liên
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1280 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kinh nhiệm - Một số biện pháp GDDD&VSATTP cho trẻ MN tại trường MN Hoa Hồng

ĐỀ TÀI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC DINH DƯỠNG & VỆ SINH AN TOÀN
THỰC PHẨM CHO TRẺ MẦM NON TẠI
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công
tác GD&ĐT. Nghị quyết TW 2 khóa VIII đã nêu rõ: “ giáo dục là quốc sách
hàng đầu, là sự nghiệp của toàn dân, toàn nước”. Đồng thời giáo giáo dục mầm
non cũng là một bộ phận quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân trong sự
nghiệp đào tạo thế hệ trẻ, vì trẻ là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất
nước, là lớp người kế tục sự nghiệp của đất nước. Vì lứa tuổi này vốn có một
tiềm lực phát triển mạnh mẽ, nếu được chăm sóc nuôi dưỡng tốt các cháu sớm
được phát triển về thể chất, trí tuệ và tình cảm một cách đúng hướng. Đó là giai
đoạn cực kì quan trọng trong sự nghiệp hình thành nhân cách.
Ở lứa tuổi mầm non việc chăm sóc nuôi dưỡng có một tầm quan trọng đặc
biệt nó tạo điều kiện về thể chất cho sự phát triển toàn diện cho trẻ, không những
trong hiện tại mà còn ảnh hưởng đến tương lai trẻ sau này. Để đảm bảo có một
sức khỏe tốt, cường tráng, dẻo dai cần chú ý đến các chất dinh dưỡng, vì dinh
dưỡng sức khỏe ngày nay đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của mọi người,
mọi nhà. Chính ví dinh dưỡng hợp lí đã và đang nâng cao chất lượng cho cuộc
sống con người nói chung và trẻ em nói riêng. Trên thực tế chung cả nước công
tác nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non vẫn còn một số hạn chế.
Bản thân tôi đang công tác tại Trường Mầm non Hoa Hồng có nhiệm vụ
nuôi – dạy các cháu. Hàng năm nhà trường đón nhận các cháu từ những gia đình
khá, trung bình, nghèo, có khoảng hơn 50% số trẻ là dân tộc thiểu số. Trình độ
văn hóa không đồng đều, thời gian dành nhiều cho công việc, một phần vì kinh
tế khó khăn nên chắn chắc sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc chăm sóc, nuôi dạy
con. Do nhận thức được trong giai đoạn lứa tuổi này đang dần hoàn thiện về tâm
lý, nếu trẻ được nuôi dưỡng tốt là tiền đề cho sự phát triển về sau của trẻ, tôi
thiết nghĩ đây quả là một điều rất cần thiết khi tôi chọn đề tài: “Một số biện
pháp giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ ở Trường
mầm non Hoa Hồng”.
II/ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
Qua cơ sở thực trạng về công tác nuôi – dạy những lí luận trên thực tế để
phân tích tìm hiểu biện pháp khắc phục hạn chế, nhằm giáo dục dinh dưỡng và
vệ sinh an toàn thực phẩm ở Trường mầm non Hoa Hồng.

Lê Thị Thủy - Trường Mầm non Hoa Hồng - Huyện Buôn Đôn

1

Kinh nhiệm - Một số biện p...
Kinh nhiệm - Một số biện pháp GDDD&VSATTP cho trẻ MN tại trường MN Hoa Hồng
ĐỀ TÀI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC DINH DƯỠNG & VỆ SINH AN TOÀN
THỰC PHẨM CHO TRẺ MẦM NON TẠI
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong những m gần đây, Đảng Nhà nước ta rất quan tâm đến công
tác GD&ĐT. Nghị quyết TW 2 khóa VIII đã nêu rõ: giáo dục quốc sách
hàng đầu, sự nghiệp của toàn dân, toàn nước”. Đồng thời giáo giáo dục mầm
non cũng một bộ phận quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân trong sự
nghiệp đào tạo thế hệ trẻ, vì trẻ hạnh phúc của gia đình, tương lai của đất
nước, lớp người kế tục sự nghiệp của đất nước. lứa tuổi này vốn một
tiềm lực phát triển mạnh mẽ, nếu được chăm sóc nuôi dưỡng tốt các cháu sớm
được phát triển về thể chất, trí tuệ tình cảm mộtch đúng ớng. Đó giai
đoạn cực kì quan trọng trong sự nghiệp hình thành nhân cách.
Ở lứa tuổi mầm non việc chăm sóc nuôi dưỡng có một tầm quan trọng đặc
biệt nó tạo điều kiện về thể chất cho sự phát triển toàn diện cho trẻ, không những
trong hiện tại còn ảnh hưởng đến tương lai trẻ sau này. Để đảm bảo một
sức khỏe tốt, cường tráng, dẻo dai cần chú ý đến các chất dinh dưỡng, dinh
dưỡng sức khỏe ngày nay đang trthành mối quan tâm hàng đầu của mọi người,
mọi nhà. Chính dinh dưỡng hợp đã đang nâng cao chất lượng cho cuộc
sống con người nói chung trẻ em nói riêng. Trên thực tế chung cả nước công
tác nuôi dưỡng trẻ ở trường mầm non vẫn còn một số hạn chế.
Bản thân tôi đang công tác tại Trường Mầm non Hoa Hồng nhiệm vụ
nuôi – dạy các cháu. Hàng năm nhà trường đón nhận các cháu từ những gia đình
khá, trung bình, nghèo, khoảng hơn 50% số trẻ là dân tộc thiểu số. Trình độ
văn hóa không đồng đều, thời gian dành nhiều cho công việc, một phần vì kinh
tế khó khăn nên chắn chắc sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc chăm sóc, nuôi dạy
con. Do nhận thức được trong giai đoạn lứa tuổi này đang dần hoàn thiện về tâm
lý, nếu trẻ được nuôi dưỡng tốt tiền đề cho sự phát triển về sau của tr, tôi
thiết nghĩ đây quả một điều rất cần thiết khi tôi chọn đề i: Một số biện
pháp giáo dục dinh dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ Trường
mầm non Hoa Hồng”.
II/ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
Quasở thực trạng v công tác nuôi – dạy những lí luận trên thực tế để
phân tích m hiểu biện pháp khắc phục hạn chế, nhằm giáo dục dinh dưỡng và
vệ sinh an toàn thực phẩm ở Trường mầm non Hoa Hồng.
Lê Thị Thủy - Trường Mầm non Hoa Hồng - Huyện Buôn Đôn
1
Kinh nhiệm - Một số biện pháp GDDD&VSATTP cho trẻ MN tại trường MN Hoa Hồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nhiệm - Một số biện pháp GDDD&VSATTP cho trẻ MN tại trường MN Hoa Hồng - Người đăng: Kim Liên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kinh nhiệm - Một số biện pháp GDDD&VSATTP cho trẻ MN tại trường MN Hoa Hồng 9 10 163