Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi maisonngocxuan
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN TRIẾT HỌC PHẦN 2

Câu 1: Hàng hóa. Hai thuộc tính của hàng hóa. Tính
chất 2 mặt của lao động sản xuất hàng hóa. Từ đó suy
ra ý nghĩa của việc phát hiện ra 2 mặt lao động của
sản xuất hàng hóa ?
Trả lời :
Để trả lời chủ đề này trước tiên chúng ta phải hiểu rõ được hàng hóa là
gì mà công dụng của chúng ta gì. Vậy:
HÀNG HÓA: là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn một nhu cầu
nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán.Có 2 loại hàng hóa:
_ Hàng hóa hữu hình: là những loại có thể cầm nắm được
Ví dụ: những hàng hóa được bán trong tiệm tạp hóa: đường, dầu ăn,
nước tương,....
_ Hàng hóa vô hình: đó là những dịch vụ
Ví dụ: du lịch, đi xe bus, xem đá banh,...
HAI THUỘC TÍNH CỦA HÀNG HÓA:
_ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG (GTSD): là công dụng của vật phẩm có thể
đáp ứng một nhu cầu nào đó của con người
Ví dụ: GTSD của cơm là để ăn, của quần áo là để mặc, của trang thiết
bị là để sản xuất
_ Đặc điểm của GTSD:
+ GTSD được phát hiện dần trong quá trình phát triển của tiến
bộ Khoa học Kĩ thuật và số lượng sản xuất
Ví dụ : điện thoại di động
+Số lượng GTSD của 1 vật đc phát hiện dần dần trong quá trình
phát triển của KH-KT
+ GTSD do thuộc tính tự nhiên của hàng hóa qui định, chính vì
thề GTSD là một phạm trù vĩnh viễn

+ GTSD chỉ thể hiện khi con người tiêu dùng,nó là nội dụng vật
chất của của cải, không kể hình thức xã hội của của cảu đó ntn.
_ GIÁ TRỊ:
Trước khi tìm hiểu về giá trị thì chúng ta cần phải hiểu rõ giá trị trao đổi
là gì, vì giá trị của hàng hóa không biểu thị trực tiếp mà nó chỉ được thể
hiện thong qua việc mua bán, trao đổi.
+ GIÁ TRỊ TRAO ĐỔI: là một quan hệ về số lượng, là một tỉ lệ
mà theo đó những giá trị sử dụng của loại này được trao đổi với
những giá trị sử dụng của loại khác
Qua đó cho ta thấy rằng, giá trị là lao động xã hội của người sản xuất
hàng kết tinh trong hàng hóa
Và ta cũng nhận thấy rằng, giá trị và giá trị trao đổi là giống nhau. Giá
trị trao phải là yếu tố bên ngoài còn giá trị là yếu tố bên trong.
_ ĐẶC TRƯNG:
+ Giá trị của hàng hóa là một phạm trù lịch sử, gắn liền với nền
sx hàng hóa
+ Giá trị của hàng hóa biểu thị mối quan hệ giữa những người
sản xuất với nhau
+ Giá trị của hàng hòa là thuộc tính xã hội của hàng hóa

MỐI QUAN HỆ GIỮA 2 THUỘC TÍNH:

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

HÀNG HÓA

GIÁ TRỊ

_ THỐNG NHẤT: giá trị sử dụng và giá trị đồng thời tồn tại trong một
hàng hóa, điều đó có nghĩa là một sản phẩm mà không tồn tại 1 trong
2 thuộc tính đó thì sản phẩm đó không phải là hàng hóa
_ MÂU THUẪN:
YẾU TỐ

GIÁ TRỊ

GIÁ TRỊ SỬ DỤNG

Mục ...
ĐỀ CƯƠNG MÔN TRIẾT HỌC PHẦN 2
C âu 1 : Hàng hóa. Hai thuộc tính của hàng hóa. Tính
chất 2 mặt của lao động sản xuất hàng hóa. Từ đó suy
ra ý nghĩa của việc phát hiện ra 2 mặt lao động của
sản xuất hàng hóa ?
Trả lời :
Để trả lời chủ đề này trước tiên chúng ta phải hiểu rõ được hàng hóa là
gì mà công dụng của chúng ta gì. Vậy:
HÀNG HÓA: là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn một nhu cầu
nào đó của con người thông qua trao đi, mua bán.Có 2 loại hàng hóa:
_ Hàng hóa hữu hình: là những loại có thể cầm nắm được
Ví dụ: những hàng hóa được bán trong tiệm tạp hóa: đường, dầu ăn,
nước tương,....
_ Hàng hóa vô hình: đó là những dịch vụ
Ví dụ: du lịch, đi xe bus, xem đá banh,...
HAI THUỘC TÍNH CỦA HÀNG HÓA:
_ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG (GTSD): là công dụng của vật phẩm có thể
đáp ứng một nhu cầu nào đó của con người
Ví dụ: GTSD của cơm là để ăn, của quần áo là đ mặc, của trang thiết
bị là để sản xuất
_ Đặc điểm của GTSD:
+ GTSD được phát hiện dần trong quá trình phát triển của tiến
bộ Khoa học Kĩ thuật và số lượng sản xuất
Ví dụ : điện thoại di động
+Số lượng GTSD của 1 vật đc phát hiện dần dần trong quá trình
phát triển của KH-KT
+ GTSD do thuộc tính tự nhiên của hàng hóa qui định, chính
thề GTSD là một phạm trù vĩnh viễn
Kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế chính trị - Người đăng: maisonngocxuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Kinh tế chính trị 9 10 942