Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật giải PTBPT vô tỷ bằng máy tính cầm tay

Được đăng lên bởi Đặng Văn Tuấn
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 474 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRUNG TÂM LUYỆN THI THỦ KHOA

Hồ Chí Minh - Năm 2012PHƯƠNG PHÁP NHÂN LIÊN HỢP
PHẦN 1: XÁC ĐỊNH SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH
Việc biết một phương trình có bao nhiêu nghiệm, nghiêm đó là nghiệm vô tỷ hay hữu tỷ vô cùng
quan trọng. Để biết rõ hơn ta tham khảo một phương trình dưới đây:
Cho phương trình sau: x 4  2 x3  x  1  4 x 2  2 x  1 .
Phân tích:
Ta thực hiện việc tìm kiếm lời giải theo các bước sau:
Bước 1: Sử dụng máy tính cầm tay, truy cập vào chức năng TABLE (MODE 7) và nhập vào hàm
số:
F  X   X 4  2 X 3  X  1  4 X 2  2 X  1 như hình bên dưới:

Bước 2: Ấn dấu = và chọn giá trị START = -2. START là giá trị bắt đầu, thường được đối chiếu
với điều kiện để xác định.

Bước 3: Ấn dấu = và chọn giá trị END = 3. END là giá trị kết thúc, thường được đối chiếu với điều
kiện để xác định.

Bước 4: Ấn dấu = chọn giá trị STEP = 0.5. STEP là giá trị bước nhảy hay còn gọi là khoảng cách
giữa các giá trị biến số.1

Mai Xuân Việt

Bước 5: Bấm = để nhận bảng giá trị của hàm số với các giá trị x tương ứng để chọn ở trên. Nhìn
vào bảng giá trị ta thấy khi x  0 thì f  x   0 hay x  0 là một nghiệm của hàm số.

Ngoài ra ta thấy hàm số còn đổi dấu khi x từ 2 đến 2.5, suy ra phương trình có ít nghiệm một
nghiệm trong khoảng  2; 2.5  ngoài nghiệm x  0 thấy ở trên.

Vì từ bước nhảy của x từ -0.5 đến 0 có x  0 là một nghiệm của phương trình nên trong khoảng
 0.5;0  phương trình có đổi dấu hay không nên tại khoảng này ta khảo sát kỹ hơn bằng TABLE
xem sao. Chọn START = -0.5, END = 0, STEP = 0.1 và ta nhận thấy phương trình còn ít nhất 1
nghiệm nằm trong khoảng  0.5; 0.4  nữa.2

Mai Xuân Việt

Bước 6: Bây giờ ta dùng chức năng SOLVE của máy tính cầm tay (ở đây mình sử dụng 570VNLPUS) để tìm nghiệm của phương trình trong hai khoảng  0.5;  0.4 và  2; 2.5  .
 Với x   0.5; 0.4  ta chọn giá trị ban đầu để máy tính dò nghiệm, thường là giá trị trung
bình của khoảng nghiệm

 0.5   0.4   0.45 hay ta có thể chọn bất kỳ giá trị nào trong
2

khoảng củng được, chọn càng gần giá trị của nghiệm thì máy tính dò càng nhanh.
Ta tìm được nghiệm của phương trình là x  0.414213562  1  2 .

 Với x   2; 2.5  ta chọn giá trị ban đầu để máy tính dò nghiệm là

2  2.5
 2.125 , tương tự
2

như trên, ta có thể chọn giá trị 2.2 hay 2.3 đều được tuỳ các bạn.
Ta tìm được nghiệm của phương trình là x  2.414213562  1  2 .

Như vậy máy tính hỗ trợ ta ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRUNG TÂM LUYỆN THI THỦ KHOA
www.LuyenThiThuKhoa.vn
H Chí Minh - m 2012
Kỹ thuật giải PTBPT vô tỷ bằng máy tính cầm tay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật giải PTBPT vô tỷ bằng máy tính cầm tay - Người đăng: Đặng Văn Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Kỹ thuật giải PTBPT vô tỷ bằng máy tính cầm tay 9 10 522