Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật làm nhóm nhập môn

Được đăng lên bởi hoanghuucuong33
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 8: KỸ THUẬT LÀM VIỆC NHÓM

Yêu cầu:
- Hiểu và phân loại các thành viên trong nhóm theo thuộc tính.
- Hiểu rõ ý nghĩa của từng giai đoạn mà nhóm phải trải qua.
- Sử dụng các lời khuyên để điều hành một nhóm có hiệu quả

8.1. Tại sao phải làm việc nhóm?
Con người là viên gạch nền tảng của bất kỳ tổ chức TQM nào (TQM – Total
Quality Management – được định nghĩa như là một triết lý quản lý và kỹ thuật
thực hành của công ty nhằm mục tiêu khai thác nguồn nhân lực và vật lực của một
một tổ chức theo cách hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của tổ chức).
Hình 8.1. Trách nhiệm thực sự cho chất lượng nằm ở chỗ mỗi một thành viên
trong nhóm có thật sự thực hiện nhiệm vụ của mình hay không

Chỉ có một điểm đó là trách nhiệm thực sự cho chất lượng nằm ở chỗ mỗi một con
người hoặc nhóm có thật sự làm việc hoặc thực hiện quy trình công việc hay
không. Sự phức hợp của hầu hết các quy trình làm việc trong một tổ chức đặt
chúng xa hơn sự kiểm soát từng cá nhân, và chỉ có một cách hiệu quả để giải quyết
sự cải tiến quy trình hoặc thiết kế lại là thông qua việc sử dụng làm việc nhóm.
Làm việc nhóm có nhiều ưu điểm:

250







Sự đa dạng hơn của các giải pháp chỉnh thể có thể được đưa ra thông qua
việc trao đổi, chia sẻ tài nguyên và chuyên gia.
Các vấn đề sẽ lộ rõ bởi tính đa dạng hơn của kiến thức, kỹ năng và kinh
nghiệm của các thành viên trong nhóm.
Việc tiếp cận làm tăng cường tinh thần, nhuệ khí và tính tự chủ thông qua
việc tham gia vào việc ra quyết định.
Các cơ hội cải tiến sẽ vượt qua rào cản của các ranh giới về chức năng hoặc
phòng ban và do đó sẽ dễ đạt được hơn.
Các đề xuất sẽ dễ dàng được thực hiện hơn là nếu những đề xuất này được
đưa ra từ những cá nhân.

Các cá nhân người lao động sẽ không tự nguyện tham gia vào các hoạt động cải
tiến liên tục nếu không có những ràng buộc, yêu cầu từ các nhà quản lý cấp cao,
một văn hóa cho sự cải tiến và một cơ chế hiệu quả nhằm chào đón các đóng góp
của cá nhân. Làm việc nhóm phải được điều hành bởi một chiến lược, có một cấu
trúc và được thực hiện một cách thông suốt và hiệu quả.
Khi được điều hành và phát triển thích hợp, làm việc nhóm sẽ cải thiện quá trình
và các kết quả của quy trình làm việc một cách nhanh chóng và kinh tế thông qua
việc trao đổi thoải mái các ý tưởng, thông tin, kiến thức và dữ liệu. Đó thật sự là
một thành phần cần thiết cho một tổ chức chất lượng tổng thể, xây dựng lòng tin,
cải thiện giao tiếp và phát triển một văn hóa của sự liên hệ, phụ thuộc lẫn nhau
hơn là văn hóa của sự độc lập
Í...
CHƯƠNG 8: KỸ THUẬT LÀM VIỆC NHÓM
Yêu cầu:
- Hiểu và phân loại các thành viên trong nhóm theo thuộc tính.
- Hiểu rõ ý nghĩa của từng giai đoạn mà nhóm phải trải qua.
- Sử dụng các lời khuyên để điều hành một nhóm có hiệu quả
8.1. Tại sao phải làm việc nhóm?
Con người viên gạch nền tảng của bất kỳ tổ chức TQM nào (TQM Total
Quality Management được định nghĩa như một triết quản kỹ thuật
thực hành của công ty nhằm mục tiêu khai thác nguồn nhân lực và vật lực của một
một tổ chức theo cách hiệu quả nhất để đạt được mục tiêu của tổ chức).
Hình 8.1. Trách nhiệm thực s cho chất lượng nằm chỗ mỗi một thành viên
trong nhóm có thật sự thực hiện nhiệm vụ của mình hay không
Chỉ có một điểm đó là trách nhiệm thực sự cho chất lượng nằm ở chỗ mỗi một con
người hoặc nhóm có thật s làm việc hoặc thực hiện quy trình công việc hay
không. Sự phức hợp của hầu hết các quy trình làm việc trong một tổ chức đặt
chúng xa hơn sự kiểm soát từng cá nhân, và chỉ có một cách hiệu quả để giải quyết
sự cải tiến quy trình hoặc thiết kế lại là thông qua việc sử dụng làm việc nhóm.
Làm việc nhóm có nhiều ưu điểm:
250
Kỹ thuật làm nhóm nhập môn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật làm nhóm nhập môn - Người đăng: hoanghuucuong33
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kỹ thuật làm nhóm nhập môn 9 10 375