Ktl-icon-tai-lieu

Lãnh đạo toàn diện

Được đăng lên bởi vanquang1911
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 510 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÀ LÃNH ĐẠO CÓ SỨC MẠNH GẤP 3 LẦN
TRIPLE STRENGTH LEADERSHIP
Tháng 09/2013 theo tạp chí Harvard Business Review
I.
DẪN NHẬP (Uyên)
Cách đây một thập kỷ, Coca-Cola đối mặt với khủng hoảng chung tại miền Nam Ấn Độ. Chính
phủ cùng các tổ chức phi chính phủ nước này đã phản đối mạnh mẽ quá trình tiêu thụ nước của công ty
vốn bị cấm từ việc sản xuất nước ngọt trong vùng. Công ty sử dụng nước không chỉ trong vấn đề nước
uống mà còn cả trong quá trình sản xuất. Sản xuất 1 lít Coca cần hơn 3 lít nước.
Đáp lại, công ty Coca-cola đã chuyển hướng sang bên ngoài để phát triển chiến lược quản lý
nước bền vững, bổ nhiệm ông Jeff Seabright làm trưởng phòng Tài nguyên nước và môi trường mà
công ty mới mới thành lập. Mặc dù trước đó từng làm phó chủ tịch phát triển chính sách tại Texaco
nhưng Seabright lại là khá gương mặt mới trong khối kinh tế tư nhân và có một bề dày kinh nghiệm
chính trị ngoại giao.
Để tạo ra bối cảnh kinh tế vững chắc cho việc bảo tồn nước, ông Seabright đưa vào bản đồ hệ
thống thông tin địa lý GIS, một công cụ quen thuộc với các cơ quan môi trường. Nó cho thấy rằng 39%
nhà máy Coca-Cola được đóng tại các khu vực trọng yếu nhất về vấn đề nước trên thế giới, chính xác
là tại những nơi công ty trông đợi một sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong tương lai.
Sau đó ông yêu cầu công ty tài nguyên thiên nhiên Rio Tinto ứng dụng quá trình phân tích rủi ro
nguồn nước cho 20 đơn vị kinh doanh của Coca-Cola, trưởng các đơn vị đã được cung cấp dữ liệu có
giá trị sáu tháng tại một cuộc họp kéo dài hai ngày. Seabright tiết lộ “Đây là điều những người vận
hành nhà máy cho bạn biết về những thách thức về nước đối với họ”. Bằng cách sử dụng dữ liệu, ông
đã phát triển mô hình rủi ro nước cho mỗi đơn vị mà ông tổng hợp thành một mô hình rủi ro
toàn công ty và hoàn chỉnh với cộng tác quản lý lưu vực, tham gia cộng đồng và khuyến nghị
giảm thiểu rủi ro khác.
Đây là lần đầu tiên lãnh đạo của Coca-cola nhìn nhận một cách triệt để và có nguyên tắc xử lý
trong vấn đề sử dụng nguồntài nguyên thiên nhiên mà công ty họ khai thác. Điều này đã thuyết phục họ
chi ngân sách cho Seabright thực hiện một số sáng kiến phát triển bền vững nước. Ông đi vào thiết lập
các dự án chung với USAID và các mối quan hệ với tổ chức phi lợi nhuận trước đối địch trước đó như
Greenpeace và Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới.
Ngày nay công ty chỉ sử dụng hai lít nước để sản xuất một lít Coca. Điều này đi được 52% tiến
trình đến việc đáp ứng mục tiêu năm 2020 cho vấn đề trung hòa nước và được các tổ chức ph...
NHÀ LÃNH ĐẠO CÓ SỨC MẠNH GẤP 3 LẦN
TRIPLE STRENGTH LEADERSHIP
Tháng 09/2013 theo tạp chí Harvard Business Review
I. DẪN NHẬP (Uyên)
Cách đây một thập kỷ, Coca-Cola đối mặt với khủng hoảng chung tại miền Nam Ấn Độ. Chính
phủ cùng các tổ chức phi chính phủ nước này đã phản đối mạnh mẽ quá trình tiêu thụ nước của công ty
vốn bị cấm từ việc sản xuấtớc ngọt trong vùng. Công ty sử dụng nước không chỉ trong vấn đề nước
uống mà còn cả trong quá trình sản xuất. Sản xuất 1 lít Coca cần hơn 3 lít nước.
Đáp lại, công ty Coca-cola đã chuyển hướng sang bên ngoài để phát triển chiến lược quản
nước bền vững, bổ nhiệm ông Jeff Seabright làm trưởng phòng Tài nguyên nước môi trường
công ty mới mới thành lập. Mặc trước đó từng làm phó chủ tịch phát triển chính sách tại Texaco
nhưng Seabright lại khá gương mặt mới trong khối kinh tế nhân một bề dày kinh nghiệm
chính trị ngoại giao.
Để tạo ra bối cảnh kinh tế vững chắc cho việc bảo tồn nước, ông Seabright đưa vào bản đồ hệ
thống thông tin địa lý GIS, một công cụ quen thuộc với các cơ quan môi trường. Nó cho thấy rằng 39%
nhà máy Coca-Cola được đóng tạic khu vực trọng yếu nhất về vấn đề ớc trên thế giới, chính xác
là tại những nơi công ty trông đợi một sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong tương lai.
Sau đó ông yêu cầu công ty tài nguyên thiên nhiên Rio Tinto ứng dụng quá trình phân tích rủi ro
nguồn nước cho 20 đơn v kinh doanh của Coca-Cola, trưởng c đơn v đã được cung cấp dữ liệu
giá trị sáu tháng tại một cuộc họp kéo dài hai ngày. Seabright tiết lộ “Đây điều những người vận
hành nhà máy cho bạn biết về những thách thức về nước đối với họ”. Bằng cách sử dụng dữ liệu, ông
đã phát triển hình rủi ro nước cho mỗi đơn vị ông tổng hợp thành một hình rủi ro
toàn công ty hoàn chỉnh với cộng tác quản lưu vực, tham gia cộng đồng khuyến nghị
giảm thiểu rủi ro khác.
Đây là lần đầu tiên lãnh đạo của Coca-cola nhìn nhận một cách triệt để nguyên tắc xử
trong vấn đề sử dụng nguồntài nguyên thiên nhiên mà công ty họ khai thác. Điều này đã thuyết phục họ
chi ngân sách cho Seabright thực hiện một số sáng kiến phát triển bền vững nước. Ông đio thiết lập
các dự án chung với USAID các mối quan hệ với tổ chức phi lợi nhuận trước đối địch trước đó như
Greenpeace và Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới.
Ngày nay công ty ch sử dụng hai lít nước để sản xuất một lít Coca. Điều này đi được 52% tiến
trình đến việc đáp ứng mục tiêu năm 2020 cho vấn đề trung hòa nước được các tổ chức phi chính
phủ và chính phủ quốc tế công nhận như một ngành công nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực này.
Jeff Seabright một người hiếm thấy: một nhà lãnh đạo với ba nhóm sức mạnh riêng
biệt. Ông là hình ảnh thu nhỏ của những gì giáo sư Joseph Nye gọi là “vận động viên ba lĩnh vực”
- một người th “tham gia hợp tác trên các lĩnh vực tư, công lĩnh vực hội”. Dựa trên
kinh nghiệm liên ngành của mình, Seabright đánh giá cao nhu cầu, nguyện vọng và động lực của người
dân trong cả ba lĩnh vực và thể hiện tiếng nói của họ.
Nếu kinh nghiệm cách tiếp cận của ông là hiếm,c thách thức những điều này giúp giải
quyết chỉ không phải là việc: quản hạn chế nguồn lực, kiểm soát chi phí chăm sóc sức khỏe, đào tạo
lực ợng lao động của thế kỷ 21, phát triển thực hiện công nghệới đô thị hóa thông minh, ổn
định hệ thống tài chính h thống để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Vấn đề dạng nàychỉ…có
Lãnh đạo toàn diện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lãnh đạo toàn diện - Người đăng: vanquang1911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Lãnh đạo toàn diện 9 10 29