Ktl-icon-tai-lieu

Lí luận nhà nước và pháp luật

Được đăng lên bởi uyennguyen059
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Nội dung thi môn Lý luận Nhà nước và pháp luật 1 (KL101)
I. Nhận định sau đây là đúng hay sai? Giải thích?
1. Tập quán và những tín điều tôn giáo trong thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ
chính
là
pháp luật bởi đó chính là những quy tắc xử sự hình thành trật tự của xã hộ
i
.
2. Nguyên nhân của sự hình thành pháp luật chính là nhu cầu quản lý và phát
Triển của xã hội
.
3. Pháp luật chỉ có thể được hình thành bằng con đường ban hành của Nhà
nước
.
4. Nền chính trị của giai cấp cầm quyền quy định bản chất, nội dung của pháp luật
.
5. Pháp luật là phương tiện mô hình hóa cách thức xử sự của con ng
ười
.
6. Lợi ích giai cấp thống trị luôn là sự ưu tiên và luôn là được lựa chọn có
tính quyết định khi hình thành các quy định pháp luật
.
7. Pháp luật sẽ quyết định toàn bộ nội dung, hình thức, cơ cấu và sự phát
Triển của kinh tế
.
8. Pháp luật luôn tác động tích cực đối với kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển.
9. Pháp luật là tiêu chuẩn (chuẩn mực) duy nhất đánh giá hành vi của con
người
.
10. Ngôn ngữ pháp lý rõ ràng, chính xác thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật
.
11. Việc pháp luật đưa ra khuôn mẫu, chuẩn mực cho hành vi xử sự của con
Người thể hiện tính xác định chặt chẽ về hình thức của pháp luật
.
12. Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật lạc hậu, thể hiện trình độ pháp lý thấp.
13. Tập quán pháp và tiền lệ pháp có điểm chung là cùng dựa trên cơ sở các
quy tắc xử sự đã tồn tại trong cuộc sống để hình thành các quy định pháp luật
.
14. Các nhà nước xã hội chủ nghĩa không áp dụng hình thức tập quán pháp và tiền lệ
pháp.
15. Nhà nước là một hiện tượng có tính giai cấp có nghĩa là Nhà nước chỉ thuộc về một
giai cấp hoặc một liên minh giai cấp nhất định trong xã hội
.
“nội dung được trích dẫn từ 123doc.vn - cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu
Việt Nam”

...
1
Nội dung thi môn Lý luận Nhà nước và pháp luật 1 (KL101)
I. Nhận định sau đây là đúng hay sai? Giải thích?
1. Tập quán và những tín điều tôn giáo trong thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ
chính
pháp luật bởi đó chính là những quy tắc xử sự hình thành trật tự của xã hộ
i
.
2. Nguyên nhân của sự hình thành pháp luật chính là nhu cầu quản lý và phát
Triển của xã hội
.
3. Pháp luật chỉ có thể được hình thành bằng con đường ban hành của Nhà
nước
.
4. Nền chính trị của giai cấp cầm quyền quy định bản chất, nội dung của pháp luật
.
5. Pháp luật là phương tiện mô hình hóa cách thức xử sự của con ng
ười
.
6. Lợi ích giai cấp thống trị luôn là sự ưu tiên và luôn là được lựa chọn có
tính quyết định khi hình thành các quy định pháp luật
.
7. Pháp luật sẽ quyết định toàn bộ nội dung, hình thức, cơ cấu và sự phát
Triển của kinh tế
.
8. Pháp luật luôn tác động tích cực đối với kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển.
9. Pháp luật là tiêu chuẩn (chuẩn mực) duy nhất đánh giá hành vi của con
người
.
10. Ngôn ngữ pháp lý rõ ràng, chính xác thể hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật
.
11. Việc pháp luật đưa ra khuôn mẫu, chuẩn mực cho hành vi xử sự của con
Người thể hiện tính xác định chặt chẽ về hình thức của pháp luật
.
12. Tiền lệ pháp là hình thức pháp luật lạc hậu, thể hiện trình độ pháp lý thấp.
13. Tập quán pháp và tiền lệ pháp có điểm chung là cùng dựa trên cơ sở các
quy tắc xử sự đã tồn tại trong cuộc sống để hình thành các quy định pháp luật
.
14. Các nhà nước xã hội chủ nghĩa không áp dụng hình thức tập quán pháp và tiền l
pháp.
15. Nhà nước là một hiện tượng có tính giai cấp có nghĩa là Nhà nước chỉ thuộc về một
giai cấp hoặc một liên minh giai cấp nhất định trong xã hội
.
“nội dung được trích dẫn từ 123doc.vn - cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu
Việt Nam”
Lí luận nhà nước và pháp luật - Người đăng: uyennguyen059
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Lí luận nhà nước và pháp luật 9 10 639