Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử

Được đăng lên bởi nhien-pham-thi-nhien
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 3182 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Ngày soạn 16/8/2011
20/8/2011

Ngày giảng : Lớp 6A, 6B:

PHẦN MỞ ĐẦU
TIẾT 1 : SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ
1. Mục tiêu
a . Kiến thức
- Xã hội loài người có lịch sử hình thành và phát triển.
- Mục đích học tập LS (để biết gốc gác tổ tiên, quê hương, đất nước, để hiểu hiện
tại).
- Phương pháp học tập (cách học, cách tìm hiểu LS) một cách thông minh trong
việc nhớ và hiểu.
b. Kĩ năng.
- Cách tính thời gian trong LS.
* KNS: Kĩ năng giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực...
c
- Bước đầu bồi dưỡng học sinh ý thức về tính chính xác và sự ham thích, say mê
học môn lịch sử.
* THMT: Liên hệ với các di tích ở địa phương (tình trạng hiện nay và xác định
trách nhiệm bảo vệ).
2. ChuÈn bÞ:
a. ThÇy: Giáo án, SGK, đọc tài liệu tham khảo, chuẩn bị tranh: Một lớp học ở
trường làng xưa và tranh bia tiến sĩ .
b.Trß: SGK lịch sử lớp 6, đọc trước bài 1 và quan sát tranh trong SGK trang 3,4
3. Tiến trình bài dạy
a. Kiểm tra bài cũ : (2’)
- GV kiểm tra SGK và vở ghi của học sinh
* Nªu vÊn ®Ò: (1’ )
Ở tiểu học các em đã được học lịch sử có tính chất như truyện kể. Lên THCS
chúng ta tiếp tục được học tập bộ môn này. Vậy để giúp các em hiểu được lịch sử
là gì? Học lịch sử để làm gì? Người ta dựa vào đâu để biết và dựng lại lịch sử?...
Tiết học hôm nay cô sẽ giúp các em hiểu rõ điều đó .
b. Bài mới.
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy và
Ho¹t ®éng cña trß
13’
1. Lịch sử là gì?
?
Con người, cây cỏ, mọi vật xung quanh - Con người, cây cỏ, mọi vật xung
có phải ngay từ khi xuất hiện đã có hình quanh không phải ngay từ khi xuất
dạng như ngày nay không ? Vì sao ?
hiện đã có hình dạng như ngày nay
mà để có được hình dạng như ngày
nay phải trải qua quá trình sinh ra,
1

lớn lên và biến đổi.
GV

?

Xã hội loài người cũng vậy, con người
phải trải qua quá trình sinh ra lớn lên và
già yếu. Những gì các em thấy ngày hôm
nay đều trải qua những thay đổi theo thời
gian, nghĩa là đều có lịch sử.
Lịch sử loài người chúng ta học là toàn bộ
những hoạt động của con người từ khi
xuất hiện đến ngày nay (tức trong quá
khứ)
Em hiểu lịch sử là gì?
Ghi: Lịch sử là những gì đã diễn ra
trong quá khứ.
- Lịch sử là một môn khoa học dựng
lại toàn bộ hoạt động của con người
trong quá khứ.

?

Em thấy có gì khác nhau giữa lịch sử một - Một con người chỉ có hình ảnh
con người và lịch sử xã hội loài người?
riêng của mình. Xã hội người liên
Lấy VD cụ thể giữa 1hs và cả lớp)
quan đến tất cả, đến nhiều người,
nhiều nước, nhiều lúc khác nhau.

12’

2. Học lịch sử để làm gì ?
? Hãy quan sát H1 em thấy gì trong lớp - Lớp học ở ngoài sân, thầy ng...
Ngày soạn 16/8/2011 Ngày giảng : Lớp 6A, 6B:
20/8/2011
PHẦN MỞ ĐẦU
TIẾT 1 : SƠ LƯỢC VỀ MÔN LỊCH SỬ
1. Mục tiêu
a . Kiến thức
- Xã hội loài người có lịch sử hình thành và phát triển.
- Mục đích học tập LS (để biết gốc gác tổ tiên, quê hương, đất nước, để hiểu hiện
tại).
- Phương pháp học tập (cách học, cách tìm hiểu LS) một cách thông minh trong
việc nhớ và hiểu.
b. Kĩ năng.
- Cách tính thời gian trong LS.
* KNS: Kĩ năng giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực...
c
- Bước đầu bồi dưỡng học sinh ý thức về tính chính xác và sự ham thích, say mê
học môn lịch sử.
* THMT: Liên hệ với các di tích địa phương (tình trạng hiện nay xác định
trách nhiệm bảo vệ).
2. ChuÈn bÞ:
a. ThÇy: Giáo án, SGK, đọc tài liệu tham khảo, chuẩn bị tranh: Một lớp học
trường làng xưa và tranh bia tiến sĩ .
b.Trß: SGK lịch sử lớp 6, đọc trước bài 1 và quan sát tranh trong SGK trang 3,4
3. Tiến trình bài dạy
a. Kiểm tra bài cũ : (2’)
- GV kiểm tra SGK và vở ghi của học sinh
* Nªu vÊn ®Ò: (1 )
tiểu học các em đã được học lịch sử tính chất như truyện kể. Lên THCS
chúng ta tiếp tục được học tập bộ môn y. Vậy để giúp các em hiểu được lịch sử
gì? Học lịch sử để làm gì? Người ta dựa vào đâu để biết dựng lại lịch sử?...
Tiết học hôm nay cô sẽ giúp các em hiểu rõ điều đó .
b. Bài mới.
TG Ho¹t ®éng cña thÇy v à Ho¹t ®éng cña trß
13’
? Con người, cây cỏ, mọi vật xung quanh
phải ngay từ khi xuất hiện đã hình
dạng như ngày nay không ? Vì sao ?
1. Lịch sử là gì?
- Con người, cây cỏ, mọi vật xung
quanh không phải ngay từ khi xuất
hiện đã hình dạng như ngày nay
để được hình dạng như ngày
nay phải trải qua quá trình sinh ra,
1
Lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử - Người đăng: nhien-pham-thi-nhien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
Lịch sử 9 10 343