Ktl-icon-tai-lieu

LỊCH SỬ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI

Được đăng lên bởi Oggy Oggy
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÁCH TIẾNG ANH DÀNH CHO KIẾN TRÚC SƯ
C 2329
History of
Modern
Architecture
POLITEKNIK SULTAN IDRIS SHAH
Architecture Unit, Department of Civil Engineering
Prepared by SKA
www.shahrilkhairi.com
Lecture 04:
Post Modern Movement
High Tech
Postmodernism
de constructivism
LỊCH SỬ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỊCH SỬ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI - Người đăng: Oggy Oggy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
LỊCH SỬ KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI 9 10 922