Ktl-icon-tai-lieu

logic

Được đăng lên bởi Gin Ka
Số trang: 189 trang   |   Lượt xem: 3077 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHAÏM ÑÌNH NGHIEÄM

OGIC HOÏC

NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA
TP HOÀ CHÍ MINH

LỜI NÓI ĐẦU
Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở các bài giảng mà tác giả đã thực
hiện nhiều năm nay cho sinh viên giai đoạn đào tạo đại cương của nhiều trường đại
học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung cơ bản của sách bám sát chương trình
học phần “Nhập môn logic học” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1995.
Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa chương trình giảng dạy đại học,
tiếp cận gần hơn với chương trình đào tạo của các nước tiên tiến, chúng tôi đã đưa
thêm vào sách một số nội dung mới. Các nội dung mới này được trình bày chủ yếu
trong chương 2 “Phân tích ngôn ngữ tự nhiên. Ngôn ngữ logic vị từ”, chương 5
“Phán đoán”, chương 8 “Tam đoạn luận nhất quyết đơn”, chương 9 “Suy luận với
tiền đề phức”.
Để trình bày các nội dung khoa học vừa chặt chẽ lại vừa ngắn gọn, tác giả
đã sử dụng rộng rãi các ký hiệu logic và ký hiệu của lý thuyết tập hợp (mà sinh
viên đã biết trong chương trình toán học ở phổ thông). Điều này có thể tạo nên cảm
giác e ngại đối với một số người đọc. Tuy nhiên đó chỉ là cảm giác ban đầu mà
thôi. Bạn đọc sẽ nhanh chóng nhận ra rằng sử dụng ký hiệu như vậy sẽ làm cho
việc trình bày vấn đề trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn nhiều so với dùng lời lẽ như
cách trình bày thông thường. Để sách có thể phục vụ được nhu cầu của các giới bạn
đọc khác nhau, chúng tôi đã cố gắng trình bày các vấn đề độc lập với nhau đến
mức có thể. Tuy vậy, vì đây là sách về logic nên các chương mục vẫn gắn kết với
nhau, vì thế bạn đọc chỉ có thể đọc sách theo những trình tự nhất định. Cụ thể, cách
đọc tốt nhất là đọc theo trình tự trình bày của sách. Nhưng nếu bạn không quan tâm
lắm đến những phần có tính hình thức nhất của sách mà chỉ quan tâm đến những
phần có tính truyền thống thì có thể đọc theo trình tự sau : chương 3 “Các quy luật
cơ bản của tư duy” → chương 10 “Suy luận quy nạp” → chương 11 “Suy luận
tương tự” → chương 12 “Chứng minh” → chương 13 “Bác bỏ” → chương 14
“Ngụy biện”.
Mặc dù tác giả đã cố gắng, nhưng chắc chắn sách còn nhiều thiếu sót,
chúng tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để có thể hoàn thiện cuốn
sách này.
Mọi ý kiến nhận xét, góp ý xin gửi về địa chỉ nghiemlogic@yahoo.com.
Tác giả

3

4

MỤC LỤC

Chöông 1 Đối tượng của logic học.............................................................. 11
I.
1.
2.
II.
III.

Khoa học logic .........................................................................................
Các đặc điểm của...
PHAÏM ÑÌNH NGHIEÄM
OGIC HOÏC
NHAØ XUAÁT BAÛN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA
TP HOÀ CHÍ MINH
logic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
logic - Người đăng: Gin Ka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
189 Vietnamese
logic 9 10 241