Ktl-icon-tai-lieu

logic học

Được đăng lên bởi Trang Le
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 41 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Luận lý học là logic học. Đúng hay sai
Sai
Thuật ngữ “Lôgíc” được phiên âm từ tiếng nước ngoài (Logic : Tiếng
Anh ; Logique
: Tiếng Pháp) thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Hilạp là Logos, có
nghĩa là lời
nói, tư tưởng, lý tính, qui luật v.v…
Ngày nay logic học được định nghĩa là: “Khoa học về các qui luật và
hình thức của
tư duy đúng và chính xác” hay “Logic học (Consemin)là khoa học
những qui luật và
hình thức cấu tạo chính xác của sự suy nghĩ (tư duy) chính xác”. Sự
suy nghĩ của
con ngườI tức là tư duy bao gồm nhiều quá trình: nhật thức, kinh
nghiệm, học thuật,
lý luận, khoa học. Vì vậy lý lụân học chỉ là 1 fần of logic học.
2. Tri giác hay biểu tượng cho chúng ta hình ảnh rỏ rệt hơn?
Tri giác: Sau khi cảm giác ngườI ta bước qua giai đoạn tri giác.
Tri giác là sự fản ánh tương đốI hoàn chỉnh về 1 đốI tượng như một
chỉnh thể, được
tạo ra khi đốI tượng tác động trực tiếp lên giác quan của ta. Tri giác
fản ánh được
nhiều mặt và nhiều đặc tính tổng hợp của đốI tượng.
Vd: Ta nhìn thấy 1 vật tròn, óng ánh có nhiều màu, sờ thấy cứng …ta
biết đó là 1
hòn bi.
Biểu tượng: là hình ảnh của sự vật được giữ lạI trong trí nhớ khi sự vật
không còn ở
trước mặt. Trong trí nhớ, biểu tượng thường hiện ra khi có những tác
nhân kích thích
đến trí nhớ con người. Hình thức cao nhất của biểu tượng là sự tưởng
tượng - chuổI
hình ảnh hiện ra trong trí nhớ.
Vd: Hòn bi không còn trước mắt nữa nhưng chúng ta ai cũng biết hòn
bi tròn màu
sắc óng ánh và cứng. Đó là biểu tượng.
Tóm lạI: Tri giác cho chúng ta hình ảnh rỏ ràng và chính xác nhất vì lý
do sau:
- ĐốI tượng vẫn còn ở trước mặt.
- Tôi tri giác được nhiều dấu hiệu, nhiều đặc tính của đốI tượng.
Biểu tượng cho ta hình ảnh không rõ ràng bằng tri giác bởI vì:
- ĐốI tượng không còn trứơc mặt nữa.
- Hình ảnh của biểu tượng chẳng qua là hình ảnh nhỏ lạI mà thôi.
3. Trực quan sinh động có mấy dạng
Trực quan sinh động gồm 5 giác quan, có 3 giai đoạn:
1. Cảm giác: là sự fản ánh về từng mặt, từng thuộc tính, từng tính
chất riêng lẻ nào

đó của đốI tượng, được tạo thành khi đốI tượng cùng thuộc tính ấy tác
động trực tiếp
lên giác quan của ta.
Vd: Trong cảm giác ta nhìn thấy 1 vật màu sắc óng ánh và tròn nhưng
chưa biết
được đó là 1 hòn bi thuỷ tinh (nhận thấy chứ chưa nhận biết).
2. Tri giác: Sau khi cảm giác ngườI ta bước qua giai đoạn tri giác.
Tri giác là sự fản ánh tương đốI hoàn chỉnh về 1 đốI tượng như một
chỉnh thể, được
tạo ra khi đốI tượng tác động trực tiếp lên giác quan của ta. Tri giác
fản ánh được
nhiều mặt và nhiều đặc...
1. Luận lý học là logic học. Đúng hay sai
Sai
Thuật ngữ “Lôgíc” được phiên âm từ tiếng nước ngoài (Logic : Tiếng
Anh ; Logique
: Tiếng Pháp) thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Hilạp Logos, có
nghĩa là lời
nói, tư tưởng, lý tính, qui luật v.v…
Ngày nay logic học được định nghĩa : Khoa học về các qui luật
hình thức của
duy đúng chính xác” hay “Logic học (Consemin)là khoa học
những qui luật và
hình thức cấu tạo chính xác của s suy ng (tư duy) chính xác”. Sự
suy nghĩ của
con ngườI tức duy bao gồm nhiều quá trình: nhật thức, kinh
nghiệm, học thuật,
lý luận, khoa học. Vì vậy lý lụân học chỉ là 1 fần of logic học.
2. Tri giác hay biểu tượng cho chúng ta hình ảnh r rệt hơn?
Tri giác: Sau khi cảm giác ngườI ta bưc qua giai đoạn tri giác.
Tri giác sự fản ánh tương đốI hoàn chỉnh về 1 đốI tượng như một
chỉnh thể, được
tạo ra khi đốI tượng tác động trực tiếp n giác quan của ta. Tri giác
fản ánh được
nhiều mặt và nhiều đặc tính tổng hợp của đốI tượng.
Vd: Ta nhìn thấy 1 vật tròn, óng ánh có nhiều màu, sờ thấy cứng …ta
biết đó là 1
hòn bi.
Biểu tượng: là hình ảnh của sự vật được giữ lạI trong trí nhớ khi sự vật
không còn ở
trước mặt. Trong t nhớ, biểu tượng thường hiện ra khi có nhữngc
nhân kích thích
đến trí nhớ con người. Hình thức cao nhất của biểu tượngsự tưởng
tượng - chuổI
hình ảnh hiện ra trong trí nhớ.
Vd: Hòn bi không còn trước mắt nữa nhưng chúng ta ai cũng biết n
bi tròn màu
sắc óng ánh và cứng. Đó là biểu tượng.
Tóm lạI: Tri giác cho chúng ta hình nh rràng và chính c nhất vì lý
do sau:
- ĐốI tượng vẫn còn ở trước mặt.
- Tôi tri giác được nhiều dấu hiệu, nhiều đặc tính của đốI tượng.
Biểu tượng cho ta hình ảnh không rõ ràng bằng tri giác bởI vì:
- ĐốI tượng không còn trứơc mặt nữa.
- Hình ảnh của biểu tượng chẳng qua là hình ảnh nhỏ lạI mà thôi.
3. Trực quan sinh động có mấy dạng
Trực quan sinh động gồm 5 giác quan, có 3 giai đoạn:
1. Cảm giác: sự fản ánh về từng mt, từng thuộc tính, từng tính
chất riêng lẻ nào
logic học - Trang 2
logic học - Người đăng: Trang Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
logic học 9 10 371