Ktl-icon-tai-lieu

LỜI GIẢI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM HỌC 2010 – 2011

Được đăng lên bởi nhan-le
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 4476 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAN BIÊN TẬP DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC MATH.VN
http://tuhoctoan.net

LỜI GIẢI
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
NĂM HỌC 2010 – 2011

d

THÁNG 01 – 2011

Page 1 of 25

BÀI SỐhttp://tuhoctoan.net
1: BẤT ĐẲNG THỨC
Bài 1. Cho x là số thực dương và n là số nguyên dương. Chứng minh
bất đẳng thức
x n ( x n+1 + 1)
xn + 1

x+1
2

2n+1

.

Đẳng thức xảy ra khi nào?
Lời giải 1. Ta sử dụng phương pháp quy nạp theo n. Với n = 1, bất
đẳng thức của ta trở thành
x( x2 + 1)
x+1

x+1
2

3

.

Theo bất đẳng thức AM-GM, ta có
1 (2 x) + ( x2 + 1)
2
2

1
x( x + 1) = · (2 x) · ( x2 + 1)
2
2

2

=

( x + 1)4
.
8

Từ đó suy ra
x( x2 + 1)
x+1

(x+1)4
8

x+1
=
x+1
2

3

.

Và như vậy, bất đẳng thức đã cho đúng với n = 1.
Tiếp theo, ta sẽ chứng minh rằng nếu bất đẳng thức đúng cho n = k
( k ∈ N∗ ) thì nó cũng sẽ đúng với n = k + 1. Thật vậy, theo giả thiết quy
nạp, ta có
x+1
2

2k+1

x+1
2

2

x k ( x k+1 + 1)
xk + 1

,

suy ra
x+1
2

2(k+1)+1

=

x+1
2

2k+1

x+1
2

2

·

x k ( x k+1 + 1)
xk + 1

.

Sử dụng đánh giá này, ta thấy rằng việc chứng minh có thể được đưa
về chứng minh kết quả sau
x+1
2

2

·

x k ( x k+1 + 1)

x k+1 ( x k+2 + 1)

xk + 1

x k+1 + 1

.

Bất đẳng thức này tương đương với
( x + 1)2
4x

( x k+2 + 1)( x k + 1)
( x k+1 + 1)2

,

Page 2 of 25

8

DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC MATH.VN

hay là

http://tuhoctoan.net k
( x k+2 + 1)( x + 1)

( x + 1)2
−1
4x

( x k+1 + 1)2

− 1.

Do ( x + 1)2 − 4 x = ( x − 1)2 và ( x k+2 + 1)( x k + 1) − ( x k+1 + 1)2 = x k ( x − 1)2 nên
ta có thể thu gọn bất đẳng thức lại thành
( x − 1)2
4x

x k ( x − 1)2
( x k+1 + 1)2

,

tương đương
( x − 1)2 ( x k+1 + 1)2 − 4 x k+1

0.

Bất đẳng thức này đúng vì theo AM-GM, ta có ( x k+1 + 1)2

4 x k+1 .

Như vậy, ta đã chứng minh được nếu khẳng định bài toán đúng cho
n = k ( k ∈ N∗ ) thì nó cũng đúng cho n = k + 1. Từ đây, kết hợp với việc
đã xác lập được tính đúng đắn của bất đẳng thức cần chứng minh
cho n = 1, ta suy ra nó đúng với mọi số nguyên dương n (theo nguyên
lý quy nạp). Ngoài ra, có thể thấy được trong suốt quá trình chứng
minh, dấu đẳng thức chỉ xảy ra tại một điểm duy nhất x = 1.
Lời giải 2. Ta sẽ chứng minh kết quả tổng quát hơn: Với mọi a,
b > 0, thì
a+b
2

2n+1

a n b n (a n+1 + b n+1 )
.
an + b n

(1)

Kết quả bài toán đã cho là trường hợp riêng khi a = x và b = 1.
Dễ thấy (1) là một bất đẳng thức thuần nhất cho hai biến a, b, vì vậy
không mất tính tổng quát ta có thể chuẩn hóa cho a + b = 2. Khi đó
(1) có thể viết lại dưới dạng f n (a, b) 0, trong đó
f n (a, b) = a n + b n − a n b n (a n+1 + b n+1 ).
...
http://tuhoctoan.net
BAN BIÊN TẬP DIỄN ĐÀN TOÁN HỌC MATH.VN
LỜI GIẢI
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
NĂM HỌC 2010 2011
d
THÁNG 01 2011
Page 1 of 25
LỜI GIẢI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM HỌC 2010 – 2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LỜI GIẢI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM HỌC 2010 – 2011 - Người đăng: nhan-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
LỜI GIẢI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA MÔN TOÁN NĂM HỌC 2010 – 2011 9 10 934