Ktl-icon-tai-lieu

lý thuyết mạch

Được đăng lên bởi Nichkun Nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2014

KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

MÔN: LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN 1 VÀ

******

CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

PHẦN 1: MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP NGUỒN
HÌNH SIN
1. Mạch điện là gì? Các biến số cơ bản của mạch điện.
2. Kết cấu hình học của mạch điện là gì?
3. Dòng điện là gì? Điện áp là gi? Nguồn điện áp là gì? Quan hệ giữa điện áp
và sức điện động trên nguồn? Nguồn dòng điện là gì?
4. Phát biểu định luật Ôm?
5. Điện trở R là gì? Luật Ôm cho phần tử trở? Biểu thức công suất và năng
lượng tiêu thụ trên điện trở?
6. Điện cảm L là gì? Luật Ôm cho phần tử cảm? Biểu thức công suất và năng
lượng từ trường trên điện cảm?
7. Điện dung C là gì? Luật Ôm cho tụ điện? Biểu thức công suất và năng lượng
điện trường trên điện dung?
8. Phát biểu định luật KF1 ? số phương trình độc lập viết theo luật KF1 cho
một mạch là bao nhiêu?
9. Phát biểu luật KF2? Xác định vòng độc lập bằng cách nào? Số phương trình
độc lập viết theo luật KF2 cho một mạch điện là bao nhiêu?
10. Hệ phương trình của mạch điện tuyến tính, xác lập, hình sin dưới dạng đại
số của biến phức
11. Tổng trở phức của một nhánh – Tam giác tổng trở
12. Sơ đồ phức của mạch điện
13. Hệ phương trình của mạch dưới dạng đại số theo biến phức
14. Các loại công suất trong mạch điện
Công suất tác dụng

P I 2 R UI cos 

Công suất phản kháng
Công suất biểu kiến

Q  I 2 X UI sin 

S  P2  Q2

Công thức chung tính công suất
Hệ số công suất
cos  

R
2

R X

2

cos  



R
R X

P
2

2

P  Q2

2

- Tam giác công suất
*
*
~
S U I  I 2 Z U 2 Y  P  jQ



P
2

P  Q2

15. Phương pháp dòng điện nhánh
16. Phương pháp dòng điện vòng
17. Phương pháp điện thế đỉnh (nút)
Phương pháp điện thế nút
E Y


Phương pháp điện thế áp dụng cho mạch có 2 nút U AB 
Y
18. Định nghĩa mạch ba pha, phân loại mạch ba pha
19. Đặc điểm mạch ba pha đối xứng nối Y-Y (nguồn đối xứng, tải đối xứng,
cách nối nguồn ba pha, cách nối tải ba pha). Cách giải mạch ba pha đối
xứng nối Y-Y.
20. Đặc điểm của mạch ba pha đối xứng nối - (Quan hệ giữa điện áp dây và
điện áp pha, Quan hệ giữa dòng điện dây với dòng điện pha). Cách giải
mạch ba pha đối xứng nối -.
21. Đặc điểm mạch ba pha đối xứng nối Y-. Cách giải mạch ba pha đối xứng
nối Y-
22. Tính mạch ba pha 4 dây không đối xứng nối Y-Y , Y- , -


 EY
Sử dụng phương pháp điện thế nút để giải U O 'O 
Y


Tính dòng điện các pha của tải
Tính dòng điện dây trung tính
23. Tính công suất mạch điện ba pha
P3 pha  PA  PB  PC...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
******
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2014
MÔN: LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỆN 1 VÀ
CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN
PHẦN 1: MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP NGUỒN
HÌNH SIN
1. Mạch điện là gì? Các biến số cơ bản của mạch điện.
2. Kết cấu hình học của mạch điện là gì?
3. Dòng điện gì? Điện áp là gi? Nguồn điện áp gì? Quan hệ giữa điện áp
và sức điện động trên nguồn? Nguồn dòng điện là gì?
4. Phát biểu định luật Ôm?
5. Điện trở R gì? Luật Ôm cho phần tử trở? Biểu thức công suất năng
lượng tiêu thụ trên điện trở?
6. Điện cảm L gì? Luật Ôm cho phần tử cảm? Biểu thức công suất năng
lượng từ trường trên điện cảm?
7. Điện dung C gì? Luật Ôm cho tụ điện? Biểu thức công suất năng lượng
điện trường trên điện dung?
8. Phát biểu định luật KF1 ? số phương trình độc lập viết theo luật KF1 cho
một mạch là bao nhiêu?
9. Phát biểu luật KF2? Xác định vòng độc lập bằng cách nào? Số phương trình
độc lập viết theo luật KF2 cho một mạch điện là bao nhiêu?
10. Hệ phương trình của mạch điện tuyến tính, xác lập, hình sin dưới dạng đại
số của biến phức
11.Tổng trở phức của một nhánh – Tam giác tổng trở
12.Sơ đồ phức của mạch điện
13.Hệ phương trình của mạch dưới dạng đại số theo biến phức
14.Các loại công suất trong mạch điện
Công suất tác dụng
cos
2
UIRIP
Công suất phản kháng
sin
2
UIXIQ
Công suất biểu kiến
22
QPS
- Tam giác công suất
Công thức chung tính công suất
*
22
*
~
jQPYUZIIUS
Hệ số công suất
2222
cos
QP
P
XR
R
2222
cos
QP
P
XR
R
lý thuyết mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
lý thuyết mạch - Người đăng: Nichkun Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
lý thuyết mạch 9 10 770