Ktl-icon-tai-lieu

Màu của chất trong hóa học

Được đăng lên bởi Lại Đức Anh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MÀU CA CÁC CHT
-----------o0o-------------
Kim loại kiềm và kiềm thổ
1. KMnO
4
: tinh thể màu đỏ tím.
2. K
2
MnO
4
: lục thẫm
3. NaCl: không màu, nhưng muối ăn có màu trắng là do có lẫn MgCl
2
và CaCl
2
4. Ca(OH)
2
: ít tan kết tủa trắng
5. CaC
2
O
4
hay Ca(COO)
2
: trắng
-----------o0o-------------
Nhôm
6. Al
2
O
3
: màu trắng
7. AlCl
3:
dung dịch ko màu, tinh thể màu trắng, thường ngả màu vàng nhạt vì lẫn
FeCl
3
8. Al(OH)
3
: kết tủa keo trắng
9. Al
2
(SO
4
)
3
: màu trắng.
-----------o0o-------------
Sắt
10. Fe: màu trắng xám
11. FeS: màu đen
12. Fe(OH)2: kết tủa trắng xanh
13. Fe(OH)3: nâu đỏ, kết tủa nâu đỏ
14. FeCl
2
: dung dịch lục nhạt
15. Fe
3
O
4
(rắn): màu nâu đen
16. FeCl
3
: dung dịch vàng nâu
17. Fe
2
O
3
: đỏ
18. FeO : đen.
19. FeSO
4
.7H
2
O: xanh lục.
20. Fe(SCN)
3
: đỏ máu
Quặng hemantit : Fe
2
O
3
Quặng hemantit nâu : Fe
2
O
3
. nH
2
O
Màu của chất trong hóa học - Trang 2
Màu của chất trong hóa học - Người đăng: Lại Đức Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Màu của chất trong hóa học 9 10 595