Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu làm sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi Mai Hà
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUÝ THẦY CÔ LƯU Ý
NỘI DUNG TÔ VÀNG LÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BC THÀNH TÍCH THEO
MẪU MỚI
- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN THÌ GHI PHÒNG GD&ĐT TP. BIÊN HÒA, TRƯỜNG
THCS TÂN TIẾN IN ĐẬM, TỈNH (THÀNH PHỐ) GHI Tân Tiến , ngày
21tháng 5 năm 2015
- NẾU LÀ LĐTT THÌ GHI ĐỀ NGHỊ TẶNG LĐTT, NẾU CSTĐCS THÌ GHI
CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ
- Các nội dung tô vàng còn lại quý thầy cô ghi theo hướng dẫn từng nội dung bên
dưới.
- NHÀ TRƯỜNG CÓ GỬI THÊM FILE MẪU ĐÃ HOÀN TẤT CỦA GV, QUÝ
THẦY CÔ CÓ THỂ CHỈNH SỮA MỘT SỐ NỘI DUNG CHO PHÙ HỢP VỚI
MÌNH. RIÊNG THỂ THỨC VĂN BẢN ĐÃ HOÀN CHỈNH KHÔNG CHỈNH
SỬA LẠI.
- MỖI THẦY CÔ LDTT NỘP 02 BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH IN GIẤY, .
- THẦY CÔ ĐẠT CSTĐCS NỘP HỒ SƠ NHƯ SAU
+ 02 bản báo cáo thành tích.
+ 02 bản tóm tắt SKKN.

1

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BIÊN HOÀ
TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Tiến, ngày 21 tháng 5 năm 2015

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN
NĂM HỌC 2014 - 2015
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên : LÊ THỊ THU HƯƠNG
- Sinh ngày 08 tháng 03 năm 1966
Giới tính: nữ
3
- Quê quán :Xã Thạch Khôi, huyên Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
- Trú quán: 365c/7 KP7 Phường Tân Tiến- Biên Hòa- Đồng Nai
- Đơn vị công tác:THCS Tân Tiến
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
- Giáo viên giảng dạy môn lịch sử, địa lí khối 8
- Tổ phó tổ văn- sử địa- GDCD
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm ngành địa lý
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:
- GVCN lớp 8/3
- Giảng dạy bộ môn địa lí 8/1,8/2,8/3,8/4,8/5, lịch sử 8/1,8/2,8/3,8/4,8/5
- Tổ phó tổ văn- sử địa- GDCD
2. Thành tích đạt được của cá nhân4:
* Công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống:
Luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện
tốt nghĩa vụ của người công dân, an tâm công tác, có lối sống lành mạnh giản dị xứng đáng là
người giáo viên .
* Công tác chủ nhiệm: kết quả 2 mặt của lớp: Sĩ số 44 nữ 16
Hạnh kiểm: Tốt 32 HS, khá 12 , TB : 00, Yếu 00
Học lực Giỏi: 04 HS, khá 09, Tb 30, yếu 01, kém 00
* Công tác chuyên môn:
+ Môn sử:
Giỏi
SLHS
85

TL
37.44%

SL
99

Khá
TL
43.61%

TB
SL
39

TL
17.18%

SL
4

Yếu
TL
1.76%

Dưới TB
SL
TL
4

1.76%

Môn Địa:
2

Sĩ số
227

SL
84

Giỏi
TL
37.00%

SL

Khá
TL

117

TB
SL

51.54%

26

TL

SL

11.45%

0

Yếu
TL
0.00%

SL

Kém
TL

0

0.00%

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5
1. Danh hiệu thi đua:
Mức độ hoàn thành
nhiệm vụ (danh hiệu
thi đua các cấp)

Số, ngày, tháng, năm của quyết định
...
QUÝ THẦY CÔ LƯU Ý
NỘI DUNG TÔ VÀNG LÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI BC THÀNH TÍCH THEO
MẪU MỚI
- ĐƠN VỊ CẤP TRÊN THÌ GHI PHÒNG GD&ĐT TP. BIÊN HÒA, TRƯỜNG
THCS TÂN TIẾN IN ĐẬM, TỈNH (THÀNH PHỐ) GHI Tân Tiến , ngày
21tháng 5 năm 2015
- NẾU LÀ LĐTT THÌ GHI ĐỀ NGHỊ TẶNG LĐTT, NẾU CSTĐCS THÌ GHI
CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ
- Các nội dung tô vàng còn lại quý thầy cô ghi theo hướng dẫn từng nội dung bên
dưới.
- NHÀ TRƯỜNG CÓ GỬI THÊM FILE MẪU ĐÃ HOÀN TẤT CỦA GV, QUÝ
THẦY CÔ CÓ THỂ CHỈNH SỮA MỘT SỐ NỘI DUNG CHO PHÙ HỢP VỚI
MÌNH. RIÊNG THỂ THỨC VĂN BẢN ĐÃ HOÀN CHỈNH KHÔNG CHỈNH
SỬA LẠI.
- MỖI THẦY CÔ LDTT NỘP 02 BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH IN GIẤY, .
- THẦY CÔ ĐẠT CSTĐCS NỘP HỒ SƠ NHƯ SAU
+ 02 bản báo cáo thành tích.
+ 02 bản tóm tắt SKKN.
1
Mẫu làm sáng kiến kinh nghiệm - Trang 2
Mẫu làm sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: Mai Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Mẫu làm sáng kiến kinh nghiệm 9 10 604